Back to collection

History of Ming 明史

卷一百二十三 列傳第十一 陳友諒 張士誠 方國珍 明玉珍 Volume 123 Biographies 11: Chen Youliang, Zhang Shicheng, Fang Guozhen, Ming Yuzhen

Click on any word to see more details.

方國

目录
1
2
3 方國
4

 家子讀書文義其先墓地」,竊喜小吏簿

 羅田又名元末袁州妖術麻城聚眾狀貌為主十一九月黃州遂即皇帝國號建元治平太師未幾明年湖廣江西諸郡縣杭州太平遠志所得不能明年遷都漢陽丞相

 十七九月不克黃州麾下元帥自稱宣慰使平章政事

 明年安慶邵武吉安撫州建昌

 當是時以南太祖太平池州太祖由是相攻擊驍將」。通海巢湖同歸太祖安慶引兵池州太平往來太祖使潛入使者悻悻會師江州池州擊敗

 不可未幾漢陽江州江州伏兵閉城其所江州自稱漢王王府官屬太平太平不可西南士卒進駐部將白事壯士擊碎殿皇帝國號改元大義太師以下大風群臣不能成禮

 權術僭號江西湖廣兵強太祖設計故人舟師江東才不紿龍灣大敗死者戰艦數百迎戰大敗太平江州太祖乘勝安慶明年安慶太祖安慶江州戰敗妻子武昌王溥建昌

 忿疆土大治樓船數百高數三重走馬上下語聲家屬百官南昌並進太祖從子堅守三月不能太祖太祖鄱陽湖連鎖太祖不能連戰東北風縱火其弟燒死勇略太祖艨艟不利進退以是

 太祖軍士明日力攻太祖翌日大敗退保太祖湖口歸路金吾將軍:「登陸湖南。」金吾將軍:「示弱步騎進退大事。」不能既而:「金吾。」金吾不用所部金吾太祖:「公約一方天命十一自悔于洪骨肉將士塗炭生還帝號真主喪家。」忿久之突圍湖口上流邀擊大戰江口漢軍日暮不解引首有所中流太子太尉定邊次子武昌宮中器物江西行省太祖:「七寶!」有司僭號

 武昌改元太祖親征武昌明年二月親征丞相岳州洪山驍將中號」,為重城中由是欲降太祖軍門俯伏不敢太祖:「。」府庫財物

 其父:「不知。」鄱陽太祖平武承恩歸仁京師怨望:「小過蠱惑不克遠方。」洪武歸義高麗樞密使延安答理高麗

 荊州樂工攻陷臨江吉安贛州參知政事吉安南安南雄韶州久之無敵」,自稱金紫光祿大夫司徒平章軍國不能廣東戰艦南雄數萬廣州天大雷雨太祖臨江二十五正月養子肉袒軍門太祖指揮使明年西教士城中傷者伏誅

 龍泉平章所部後果官吏尚書鎮江知府福建使

 有名不知單騎:「男子。」由是以為指揮使


 泰州操舟作奸富家富家忿壯士十八富家縱火少年起兵為主泰州高郵行省參政興化萬餘萬戶不受紿高郵自稱僭號建元十三

 明年右丞脫脫大軍高郵其外解脫官爵乘間由是通州渡江常熟

 十六二月平江湖州松江常州平江自高府第大殿太祖通好:「天水足下姑蘇事勢相等足下睦鄰古人自今信使往來讒言邊釁。」舟師鎮江龍潭太祖常州大敗求和二十黃金五百白金三百太祖五十

 既得平江嘉興間道杭州明年炳文長興常州江陰不得宜興常熟迎戰前鋒西其所太祖欲留間道江浙右丞太尉將吏金陵甲兵土地如故杭州遣使征糧十一大都以為既而功德不許

 二十三九月自立吳王官屬府第城中浙江行省左丞嘉興征糧不復參軍思齊泰州:「?」思齊當是時紹興徐州西薄海帶甲十萬左丞爪牙參軍學士右丞文章賓客輿居室什器

 為人寡言器量遠圖據有吳中承平戶口殷盛奢縱政事聚斂金玉珍寶古法書名無不日夜歌舞自娛將帥偃蹇不用攻戰官爵田宅然後婢妾樂器相接不絕大會蹴踘不以軍務失地不問上下以至於

 太祖接境常州江陰建德長興不利太祖湖州大海紹興杭州不能永安太祖相持遣使夾攻太祖誠欲使者不行太祖平武泰州通州高郵舟師太祖拔高淮安淮北於是平江太湖湖州迎戰湖州太子糧道知事山水太子太子養子短小精悍平地沒水宿將湖州嘉興松江相繼杭州

 二十六十一月大軍進攻平江長圍數月太祖:「豪傑天順全身竇融自取夷滅天下。」突圍決戰不利:「湖州嘉興杭州從中不可得莫若順天遣使金陵所以歸義開城待命萬戶侯譬如得人?」仰觀良久:「。」謝客軍號錦衣出入萬里最後丞相城中二十七九月萬壽倉皇府第自縊部將大將軍瞑目不復金陵自縊四十七

 方士:「何為?」答曰:「無憂。」樓下養子縱火自縊民間不知用事十七其後

 元末聚眾無錫不從不克樞密院平江堅守太祖

 司徒平章同知詹事府討平湖廣慈利副將靖州後坐平章杭州行省平章食祿七百五十不治雲南

 十四

方國
 方國黃岩奔馬浮海海上有司發兵聚眾行省參政使定海溫州帖木兒行省左丞大司農舟師疑懼台州達魯花赤使京師權貴徽州不聽命台州太倉漕運萬戶進行參政昆山會士罷兵

 天下承平兄弟倡亂海上有司用兵一意招撫劉基不可據有慶元不可作亂空名海濱壯士立功一家死事不得一再至大由是通海官爵羈縻縱橫江東遼海:「不及。」

 太祖婺州使主簿使慶元:「江左號令嚴明不能西莫若順從聲援。」以為於是遣使黃金五十白金太祖鎮撫慶元次子太祖使博士福建行省平章參知政事樞密僉事兩端任職平章而已太祖:「豪傑識時務專制一方叵測虛實官爵