Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

History of Ming 《明史》

卷一百二十四 列傳第十二 擴廓帖木兒 陳友定 把匝剌瓦爾密 Volume 124 Biographies 12: Kuokuotiemuer, Chen Youding, Bazalawaermi

帖木兒: :伯顏

目录
1 帖木兒
1.1
2 伯顏
3
帖木兒
 帖木兒沈丘察罕帖木兒帖木兒中原十二起義河南關中河東汴梁平山大軍元史》。太尉政事樞密院頭等二十山東二十二

 帖木兒大同朝廷和解太原朝臣禿獲罪太子出奔京師丞相丞相禿樞密院太子求援不利太子太原太子大同大都太子以為太傅丞相太子起行相位中朝在內南平河南天下皇太子出征官屬鹵簿太祖西未可駐軍河南關中將軍會師大舉將軍思齊

 思齊羅山起義大怒:「!」一甲不得調:「奉詔天下節制討賊!」其弟脫因帖木兒濟南西入關思齊思齊長安殿經年數百未能使使罷兵專事思齊然後河中鳳翔思齊巢穴衛輝衛輝罪狀

 太子太原唐肅宗靈武故事自立不可京師皇后指令重兵太子禪位三十太子受命平江西攻關罷兵奉詔跋扈太傅丞相河南食邑汝南樞密院河北軍號忠義功臣」。太子京師天下兵馬

 退澤州部將歸於朝廷思齊太原太原朝廷官吏於是官爵諸軍四面山東阿魯河南脫因帖木兒敗走望風潼關思齊倉皇西歸罪太子思齊等分一月大都不及大都

 將軍澤州山西師大開平大都雁門保安北平乘虛太原部將倉卒十八西入關思齊臨洮寧夏其弟慶陽於是西北

 洪武太祖大將軍大兵西安定西蘭州大敗妻子數人黃河太子國事太祖大將軍將軍西將軍十五大將軍大敗數萬劉基太祖:「未可。」:「未嘗敗北深入輕信士卒不可。」明年雁門其後金山洪武

 山東震動太祖遣使戶部尚書郎中合謀江東太祖祿大夫江西行中書省政事太祖合謀河南太祖遣使使者最後使思齊使騎士:「主帥。」思齊:「。」騎士:「。」思齊不免未幾太祖以是一日大會問曰:「天下男子?」:「不過萬人橫行男子。」太祖:「人傑不能男子。」王妃

 中書省參知政事故事裁決信任太祖存亡書稿書牘:「江南心思。」太祖下士


 正中進士河南參軍行省參政定西定西關中南山太祖使求得京師姓名洛陽不肯不動相見不肯太祖禮遇退上書:「陛下應運削平群雄薄海內外莫不南山陛下天誅官爵陛下天地感恩名義智識淺陋主將躍馬食肉尺寸報國國家破亡失節面目見天下士管子:『禮義廉恥四維。』陛下創業正當大經大法垂示子孫臣民奈何無禮廉恥維新賢士大夫日夜思維往昔至於今日陛下偷生祿禁錮海南其餘自縊死亡所在不得古人有餘陛下。」大哭不止:「。」不可洪武十二月

伯顏
 安國福清清流為人遊俠鄉里正中公安清流民兵討賊公安使黃土討平山寨清流行省黃土建寧帖木兒行省第一參知政事延平於是福建

 農家招致文學知名留置文史有意所屬違令不絕漳州不平:「國家土地官司朝廷之外足下室家官僚私藏報國實有跋扈不知足?」福清使崇安建陽於是未嘗西浙東名為大都十萬遼遠十三

 太祖既定婺州參政浦城進攻建寧其二錦江歸路搏戰夾擊太祖平方發兵將軍江西福州浦城建寧遣使延平置酒大會賓客使者:「妻子。」福州環城五十延平虎門戰敗參政使帖木兒樓下妻妾縱火

 進攻延平持久不許部將軍士軍器城中攻城:「大事報國努力。」退衣冠北面開城東門天大雷雨京師:「破家。」

 騎射文士歸於

 元末所在民間起義保障鄉里元帥不可因而其後父子人稱興化泉州望風漳州達魯花赤公服北面印章」,帖木兒

 擊劍記室長樂洪武助教潮州永泰山中太祖自刎知名

 伯顏西域人江西春秋》,行省東湖書院建昌教授儒生慷慨江西使贛州倉卒不勝脫身行省員外建昌吏部侍郎廣東墜馬忠義姓名遊行江湖太祖不得簿妻子不出還鄉洪武十二使密言使者:「。」祖父師友

 守土太平御史大夫福壽戰敗城固指揮左右福壽參政家奴達魯花赤戰死鎮江戰死妻妾自刎徽州萬戶戰敗自殺婺州浙東使婺州達魯花赤戰死衢州戰敗建寧收集士卒建寧部將龍泉太祖遣使福壽安慶江州元史》。

 其後大軍東昌真定達魯花赤朝服西北面西御史妻子終南山郎中檢校三原縣:「報國。」:「豈不。」大軍固守盡力梧州吏部尚書帖木兒戰死靖江使帖木兒元帥禿萬戶自殺死節元史》,明實錄

 江西仁壽教官瀘州鳳山深山學士平江參軍椿嗔目員外松江西:「人生如是。」死事雲南


 元世祖第五雲南雲南天下雲南僻遠二十三三道馬山明年大理迎戰敗退大都中國尺寸雲南自若遣使塞外

 未幾四川天下太祖雲南明年正月北平所得漠北使者太祖王禕遣使脫脫脫脫太祖湖廣參政大軍雲南使奉使紿給孤

 太祖不可將軍洪武十四十二月普定司徒曲靖望見大驚進擊大理兵力大理知事不可普寧妻子滇池太祖家屬耽羅

 洪武宋濂墓碑一時群雄直書齊國襄王可見偷生忠臣。《」,《」,伯顏塞外一時式微沙漠湮沒不得人間


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Glossary and Other Vocabulary