Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

History of Ming 《明史》

卷一百二十五 列傳第十三 徐達 常遇春 Volume 125 Biographies 13: Xu Da, Chang Yuchun目录
1
2

 身高剛毅武勇太祖二十二太祖定遠二十四滁州太祖太祖太平溧陽溧水太祖大將諸軍鎮江號令城中元帥

 常州江東鎮江龍潭請益常州將來二伏奇兵督軍退大敗常州明年樞密院宜興使前鋒明年宜興太祖婺州留守池州上將軍同知樞密院進攻安慶無為浮山部將青山潛山池州設伏九華山斬首萬人生擒三千:「。」不可過半太祖於是南門力戰

 明年江州武昌戰艦漢陽明年太祖定南康泰討平漢人南昌太祖會師鄱陽湖力戰前鋒五百太祖

 明年太祖相國江陵泰州宜興高郵將士淮安馬騾徐州迎擊淮南

 太祖相國李善長:「大將子女參軍書生大計主上威德大軍。」太祖大將軍將軍二十萬人湖州三道三軍歸路戰敗不得二百使精兵山水太子湖州吳江太湖平江虎丘雲龍王弼西門北門炳文東北成軍西南西北圍困城中浮屠城中弓弩城中遣使太祖:「將軍群雄將軍在外緩急將軍便宜。」平江傳送二十五萬人:「公營。」:「民居二十。」

 大將軍步騎二十五萬人中原太祖人才相類太祖倚重深入謀略城邑不能壯士恩義為己大將軍太祖持重紀律戰勝攻取莫如大將軍進取山東使東平濟寧大軍州縣濟南

 洪武元年太祖帝位丞相冊立皇太子太子將軍東昌會師濟南樂安還軍濟寧汴梁牢關洛陽脫因帖木兒大戰洛水阿魯河南潼關思齊鳳翔鹿入關西

 太祖汴梁置酒北伐:「大軍齊魯逡巡觀望潼關思齊狼狽西聲援乘勢直搗。」:「。」:「窮追?」:「之後固守封疆。」受命將軍會師河陰河北衛輝廣平臨清使步騎德州直沽浮橋水陸大敗河西通州太子陳兵帖木兒丞相御史滿其餘府庫圖書寶物指揮守宮殿使宮人士卒安居不易

 北平進取山西保定中山真定大軍帖木兒雁門北平:「太原北平足以直搗太原使不得退所謂西。」:「。」太原保安精兵夜襲十八太原乘勢大同州縣山西

 西渡河鹿鳳翔思齊臨洮:「不如思齊慶陽臨洮慶陽。」:「不然慶陽臨洮界河西備戰物產大兵思齊束手臨洮?」秦州寧遠將軍臨洮思齊蘭州部落蕭關寧夏其弟慶陽出兵督軍將來擊敗慶陽父子引出陝西班師白金

 論功蘭州指揮使將軍大將軍將軍出兵潼關西定西自居東道大漠定西退進軍精兵東南倉卒失措驚擾大海功臣京師指揮數人明日殊死以下文武僚屬八百六十將士四千五百妻子數人帝釋:「將軍衛青不見將軍信州不忍將軍姑息。」徽州一百八略陽興元將軍主將先後京師功臣開國祿大夫太傅丞相參軍國事魏國祿五千明年北平城池軍民二百五十四一千三百

 大發大將軍中道將軍東道西將軍西五萬擊敗兵力不利數萬不利西涼全勝不行》、《》。明年還軍北平十四

 以為上將布衣兄弟從容:「未有。」太祖一日俯伏死罪大功」。丞相福壽使福壽不問時時後果十七犯上北平長子明年二月病篤五十四輟朝悲慟追封中山武寧三世鐘山神道碑文配享肖像功臣第一

 不二奉持恭謹不能同甘苦感恩大都省會單車儒生終日雍雍:「受命成功婦女財寶中正日月大將軍而已。」皇帝王妃安王

 允恭練兵陝西北平山東河南阿魯帖木兒異志中軍建文太子太傅王子京師大驚不及親信山東齊眉人大相次敗績兵力成祖京師於是罪狀其父開國成祖大怒永樂萬曆建文忠臣祖居追贈太師忠貞

 成祖群臣:「社稷中山大功中山不可。」長子言官就學十九年來仁宗即位顯宗天順守備南京中軍持重容止南京守備懷柔協同守備不平弘治十二給事御史災異正德上書無錫為時五十二太傅夫人祿曾孫守備南京領軍太傅

 建文帝:「富貴何故!」京師虛實未及不對殿即位追封祿二千五百驕縱成祖成祖居喪不出宿奪冠祿玄孫光祚太師四十五孫文萬曆小心太師上書三十五曾孫崇禎洪武功臣子孫分居魏國之後嘉靖恩澤

 中軍世襲指揮使


 懷遠奇偉勇力猿臂善射太祖田間神人:「。」太祖十五四月前鋒太祖:「。」太祖:「。」太祖之前應聲乘勢披靡進取太平先鋒

 將士妻子蠻子道中太祖疑兵左右大敗溧陽元帥鎮江進取常州破解大元帥常州大元帥中流池州進行馬步水軍大元帥婺州樞密院衢州奇兵南門甕城萬人樞密院杭州失利池州九華山》。

 設伏太平太祖江州留守用法軍民肅然進行參知政事安慶乘勝江州長興五千解圍安慶

 太祖宿異志參政伏兵太祖:「人臣共生。」太祖流涕以是

 池州神山大軍太祖左右俘獲士馬會師上流大戰呼聲天地不一定邊太祖射中定邊太祖轉戰縱火太祖上流窮蹙突圍邀擊土田武昌太祖督軍

 明年太祖王位政事太祖武昌丞相城中相國兵略臨江沙坑知州吉安贛州固守太祖使使:「苟得?」於是六月太祖大喜南雄韶州定安襄陽泰州援兵水軍海安

 將軍太湖湖州大軍奇兵大全其後搏戰擊破龍船