Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

History of Ming 《明史》

卷一百三十二 列傳第二十 朱亮祖 周德興 王弼 藍玉 謝成 李新 Volume 132 Biographies 20: Zhu Liangzu, Zhou Dexing, Wang Bi, Lan Yu, Xie Cheng, Li Xin


 六安元帥太祖寧國勇悍金幣仍舊數月歸於六千宣城太祖建康突圍太祖獲之問曰:「何如?」:「!」太祖樞密院

 南昌九江鄱陽湖武昌指揮使新城乘勝元帥六百軍士三千八百鎧甲太祖進取浦城崇安建陽桐廬余杭浙江行省參政杭州馬步數萬天台進攻出走黃岩仙居進兵溫州擊敗瑞安善於

 洪武元年將軍廣東進取廣西梧州尚書普賢帖木兒戰死會師攻克靖江南寧象州廣西班師太子百官永嘉食祿五百

 將軍州縣軍校北平李善長十二廣東

 勇悍所為不法知縣明年九月與其指揮使御制二十三次子

德興
 德興太祖左翼大元帥金華安慶高郵指揮使贛州安福永新吉安湖廣行省廣西周文全州德興擊敗全州藍山武岡靖江聲援廣西洪武江夏祿五百

 慈利長沙煽動太祖德興將軍討平明年西將軍論功德興德興不能中道德興將軍南寧大將中立大都德興十三福建軍務

 明年德興手書:「西其事今人安民在此。」四川作亂德興討平十八楚王德興將軍德興武昌十五軍士四千八百荊州四千三百還鄉黃金二百白金二千。  德興:「福建未竟。」德興民兵十萬要害築城十六四十令節鳳陽留守訓練軍士德興最高歲時賜予不絕二十五八月

 王弼定遠善用」。鄉里來歸太祖使宿湖州池州婺源三千元帥金華池州太平吉安大戰鄱陽邀擊武昌襄陽安陸湖州親軍指揮使平江突圍西門搏戰春分其後殊死:「?」:「。」大敗人馬溺死輿

 大軍中原山東河南山西河中渡河陝西腦兒洪武大都世襲指揮使十一西平西十八論功定遠食祿二千十四雲南至大夾擊祿五百二十將軍北伐明年將軍深入不見不可捕魚前鋒敵營帖木兒二十三奉詔還鄉二十五山西河南明年先後賜死楚王


 定遠開平勇敢太祖至大洪武綿雁門五十九十一西平西使明年永昌食祿二千五百

 十四將軍潁川雲南曲靖祿五百王妃

 二十將軍大將軍通州慶州大雪輕騎大軍金山遣使大將軍受降數百大喜酌酒:「請服。」不肯咄咄脫去鄭國砍傷其餘大將軍大將軍

 帖木兒二十一三月十五大寧慶州捕魚兼程四十不見定遠王弼:「深入漠北所得班師何以?」:「。」軍士煙火海南敵營海東八十前鋒疾馳水草不能深入設備大風大驚迎戰太尉蠻子太子不及其次地保公主以下百余以下官屬三千男女七千金牌金銀牛羊十五蓄積京師大喜衛青李靖

 明年四川城池二十三宣撫司討平安撫祿五百還鄉二十四蘭州庄浪衛兵西建昌指揮使帖木兒指揮其父京師為兵不許班師

 勇略大將中山開平大軍立功太祖自恣假子乘勢東昌御史御史不時切責改為過於傲慢西征太子太傅:「不堪太師!」

 二十六二月錦衣衛指揮謀反:「舳艫東莞吏部尚書戶部侍郎舉事。」族誅列侯以下夷滅不可佈告天下逆臣》。九月:「族誅五千不問。」丞相於是宿相繼逆臣十三附著


 太祖指揮使洪武十二西祿二千雲南臨安雲南西不許貴州四川分給陝西河南將士:「四川建昌道經大渡河往來瘴癘父老峨眉建昌平易軍民修治瀘州建昌驛馬峨眉。」二十一討平東川俘獲五千

 四川軍務軍士九十八十不利瀘州深廣漕運陸路郵亭一道一道貴州行人:「不宜戍卒三千就近。」控制西不可運道重鎮四事雲南大寧煮鹽入粟雲南建昌給以重慶湖廣重慶

 規畫周詳指揮為首


 以前元帥平江大同指揮同知致仕陝西指揮雲南普定曲靖七百房山劍川石門十七論功祿二千五百二十六


 不詳太祖指揮大軍中原陝西攻下蘭州大將軍甘肅步騎固守:「未知虛實不退固守。」於是圍城固守不能太祖稱為大都

 陝西蘭州被酒擊退知事:「將軍軍法退。」:「。」

 明年十一王弼西明年論功會寧祿二千明年河南軍務十四雲南二十北伐居室獲罪


 寧國金華西中原洪武十四雲南五萬大戰敗走東川大理十七普定祿二千五百二十東川俘獲雲南諸軍


 未詳萬戶江東武昌轉戰南北指揮漕運洪武二十舳艫祿二千


 未詳武昌指揮平江指揮使山寨太原指揮山西行省參政洪武十一使懷遠世襲指揮使軍務山西數年

 同時湯泉陶文部下於是勇力


 寧國婺州鄱陽武昌指揮大軍中原慶陽定西王府十八洪武十二永平祿二千指揮使二十二十七田宅


 立功江陵平江神武指揮調茶陵中軍十五崇山祿五百二十二改建帝王雞鳴有心官吏而已明年還鄉頒賜田宅建言家人儀從鳳陽禮部》,奢侈於是武定儀從曹國二十六胭脂溧水西兩浙漕運便二十八

 治天下不可無法承平事勢使出於通達當天磐石萬里奔走疑忌余力介胄尺寸疆場身處富貴滿危機不能出於不得已以下明哲保身


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Glossary and Other Vocabulary