Back to collection

History of Ming 《明史》

卷二百〇九 列傳第九十七 楊最 馮恩 楊爵 周怡 劉魁 沈束 沈鍊 楊繼盛 楊允繩 Volume 209 Biographies 97: Yang Zui, Feng En, Yang Jue, Zhou Yi, Liu Kui, Shen Shu, Shen Lian, Yang Jicheng, Yang Yunsheng

Click on any word to see more details.

〈()〉〈()〉〈()〉〈()〉〈()〉

殿射洪正德十二進士工部主事山西尚書御史災民

郎中世宗即位:「寶應湖西東北三十東北堤岸壞運興化良田往年修築高郵大臣百年其次風波使數年補闕。」其中寧波知府浙東以為便貴州按察使太仆

世宗神仙給事直諫得罪方士白金百余飲食神仙外人黃金太子,「一二。」不敢:「陛下春秋聖諭不過一方服食神仙神仙所為高居白日不敢奉詔。」大怒立下詔獄

明年詐偽伏誅隆慶元年御史

嘉靖十一進士余姚知縣給事十七五事楊慎:「釋氏?」道家道士以為楊慎釋氏六十往來三十即位南京參議太仆未幾致仕困厄退

為兵給事嘉靖上疏:「陛下法王國師佛子配享大聖作為千古真人一道有勞不可配享不可聖朝真人奪得異端正道。」長生術大怒立下詔獄拷掠御史稽核財物侵蝕蘇州使

信陽給事太常詔獄湖廣陜西

松江華亭力學讀書自若嘉靖進士行人兩廣總督王守仁弟子

南京御史故事御史有所刑部刑部不復尚書御史御史屬吏:「知事本末。」尚書巡視指揮殺人大計朝覲御史擅權給事如故

南北皇后北郊所見異議:「人臣進言詔令直諫陛下左右奸佞日下緘默老成異議雷同附和而後天地百余?《》:『』。皇后郊野好事。」於是

十一彗星直言天道人道指大

大學士小心謙抑所長持祿戶部尚書禮部尚書不羈駕馭庶幾宰相兵部尚書剛直通達有為刑部尚書進退委靡工部尚書自持吏部尚書侍郎有余不足侍郎講論便捷學術禮部侍郎講學未合人心侍郎警悟疏通任重兵部侍郎安靜操守侍郎文學因人成事刑部侍郎存心處事股肱侍郎篤實工部侍郎滑稽淺近有為侍郎可取通達

大學士御史

兇險反側給事不容外飾吏部鄉曲報恩陛下遣使倨傲入山讀書傳旨然後吏部尚書所以吏部必將播弄不大國事不止不可方物報復今日明日調憎惡宰相憎惡陛下乃至綱紀陛下忠厚正直萬一御史稱職天下根本百官不平不可

大怒錦衣主使瀕死不變御史南京談及朝政大臣得失

明年刑部以上大臣德政尚書中等:「大臣。」:「無上有余?」侍郎郎中員外長子十三日夜匍匐長安輿吏部尚書御史

主筆西面起立:「上疏。」:「聖天大臣私怨言官忌憚厲鬼。」:「廉直自負?」:「患難金錢官爵?」歷數其事御史尚書大體緩解長安:「御史非但。」御史」。登聞鼓

明年上書不許血書:「失怙祖母守節教育成立御史舉家祿陷於祖母八十憂傷氣息今日祖母今日祖母獨生陛下哀憐母子陛下陛下白刃。」使尚書御史不許恩情遣戍雷州

家居即位直言七十大理寺致仕孝子八十一

數年祿天府通判隆慶進士按察使

歲時士大夫輿從而

行人從子嘉靖從父進士知縣調建陽朱子給事給事吏部尚書王臣》。其後御史南京尚書大學士公論乞休不許給事御史相繼:「經論中傷諍臣莫大立正。」諍臣御史等級調十四九月隆慶太常

進士南京刑部主事御史:「!」神色隆慶太常

富平二十讀書知縣上書奇士

嘉靖進士行人使王府:「奉使湖廣菜色假令周公制作!」御史母喪冬月推車不知御史

帝經視朝興工方士太仆二十元日大學士尚書不能上書

今天大勢莫不措手災變祥瑞讒諂面諛欺罔人心頹壞諍臣拂士日益恣意齟齬其間天下去年畿輔千里既而元日遠近相同憂懼以為符瑞稱頌中外陛下使退任用足以人心

巡視南城一月八十共計未知陛下赤子須臾不能土木十年工部增設一方膏血不知豈不可以盜竊加以上下糜費結怨天下足以人心

陛下即位有為頒示天下數年以來經筵曠廢大小朝參辭謝一睹聖容敷陳人心日益中外日益渙散君臣氣象足以人心

惑眾聖王異言方外陛下公卿賢士天地鬼神莫不聖躬風聲異議四方信用方術足以人心

陛下一時獲罪以來臣下復有直諫以為往歲太仆近日國體甚多古今國家未有安危休戚阻抑足以人心

陛下祖宗創業艱難今日守成不易施行幸甚

三月靈寶黃河遣使河神大學士御史:「不足陛下喜事張大文飾獻媚接踵天下臣民祥瑞即時。」大怒詔獄拷掠韶州經歷慶典不行

中年惡言中外忌諱符瑞震怒立下詔獄血肉狼籍五木一夕復甦不許獄卒家人不許飲食泰然既而主事御史先後

工部員外給事二十四八月有神尚書:「妄言。」東廠校尉:「處置家事?」:「朝廷。」不顧左右桎梏飲食天幸二十六十一月殿露臺火光忠臣

居家一日:「。」隆慶祿

入獄東廠校尉左右太監不宜得罪先後講論周易》、《中庸》,

文登正德十二進士洪洞知縣嘉靖御史刑部尚書去國力爭武定兵權三月養母母喪河南道給事考察祿給事得失

家居陜西四十總督破格未報直諫詔獄:「天下忠諫進而