Back to collection

History of Ming 《明史》

卷二百二十一 列傳第一百〇九 袁洪愈 王廷瞻 郭應聘 耿定向 王樵 魏時亮 郝杰 趙參魯 張孟男 李禎 丁賓 Volume 221 Biographies 109: Yuan Hongyu, Wang Tingzhan, Guo Yingpin, Geng Dingxiang, Wang Qiao, Wei Shiliang, Hao Jie, Zhao Canlu, Zhang Mengnan, Li Zhen, Ding Bin

Click on any word to see more details.

〈()〉應聘〈()〉定向〈(定理定力)〉〈()〉〈()〉〈()〉〈()〉

目录
1
2
3 應聘
4 定向
5
6
7
8
9
10
11

吳縣嘉靖二十五鄉試第一明年進士舍人給事檢討阿附文選郎中招權尚書侍郎切責詔獄大學士私人屬吏尚書福建河南參議山東使湖廣參政所在南京太仆太常隆慶

萬曆南京工部侍郎御史南院禮部尚書南京御史外戚舊制內閣簿南京》、憲章頒行上疏商人內地

萬曆十五吏部乞休太子致仕四十余年出入徒步七十四巡撫孔教太子太保

饘粥茶陵御史巡撫四川


參政嘉靖三十八進士淮安推官御史畿輔不可隆慶元年以下乾清宮太仆萬曆御史巡撫四川使二十八八千建昌洗馬一級御史

南京大理戶部侍郎御史漕運巡撫鳳陽寶應蓄水平江下流巡撫七百七十六水閘三千三十六五千三百九十二十八月詔旨戶部尚書巡撫如故南京刑部尚書太子文苑》。

應聘
應聘莆田嘉靖二十九進士戶部主事郎中南寧知府使廣東參政提督廣西按察使使隆慶古田七千巡撫古田

總督應聘御史陽朔下達昭平三百夾江成化正德御史討平永安知州指揮大學士張居正便宜應聘:「瘴癘數萬不宜淹留破膽。」應聘懷遠知縣應聘懷遠天大懷遠地界嘉靖知縣寄居府城而已古田築城應聘調黃土大梅懷遠陽朔金寶應聘:「。」應聘按察使懷遠陽朔進兵侍郎御史巡撫如故

萬曆戶部侍郎兵部御史廣西應聘總督賓州御史兵部侍郎總督兩廣軍務總督應聘謝絕南京兵部尚書應聘廣西王守仁謫戍歿南京海瑞儉素士大夫不敢七月太子

使威名嘉靖三十五進士南京兵部主事四川參政河南使萬曆御史巡撫廣西討平昭平父子總督河池喜事殺戮受賞戶部侍郎起兵侍郎御史廣西總督兩廣軍務巡撫廣東御史巡撫討平南京工部尚書兵部南京工部七十八太子

定向
定向安人嘉靖三十五進士行人御史父子吏部尚書定向婿學士總裁會試甘肅石經南京隆慶大理執政定向大臣吏部考察定向判官推官萬曆御史吏部侍郎御史定向給事定向言官定向不問刑部侍郎南京御史御史巡撫定向定向故事力爭失當江西巡撫四川巡撫御史二月於是給事進士南京御史定向:「京師御史魏國論主皆因一則夤緣幸免一則邇來事理。」大學士御史御史執政惡言定向戶部尚書定向退七十三太子

定向有時張居正申時齟齬居正友人伊尹王守仁晉江李贄定向士大夫往往定向不能姚安知府一旦冠服坐堂上官勒令士人講學婦女釋氏通州給事

定向定理定力定理定向講學禪機定力隆慶進士工部主事萬曆御史使南京兵部侍郎尚書


金壇兵部主事武宗南巡山東使嘉靖二十六進士行人刑部員外》,納降山東萬曆張居正柄國浙江居正居正大臣:「自古開言不當大臣居正得罪仁宗介意!」居正南京自陳家居余年南京太仆七十大理南京刑部侍郎誠意主使殺人當世御史給事大中衰老致仕

恬淡長者經學,《》、《》、《春秋太子

萬曆十七進士檢討倭寇朝鮮御史練兵海上降調家居吏部侍郎南京行人福建參政讀書精於準繩該博精粹


南昌嘉靖三十八進士舍人給事隆慶元年正月新政不宜上疏給事檢討使朝鮮故事北面使者西面南面給事遼東事宜起居便殿章奏大臣裁決八千三百八百三十六

臨朝未嘗一言詰問大臣不悅無人不敬不法不行十月不宜王守仁文廟

明年六月:「今天祿不支公私一時禮讓祿之一二千之一二十之一定制一時聚居日益就近使祿大臣應龍經理事權河東四川江北山東河南江南內地在內專責巡撫責成今天府庫百姓建議天下庫藏州郡何以勸農簿。」:「天下知府而已慎重卓越巡撫督學天下名教教行祭酒翰林。」不行

太仆朝臣考察言官異己萬曆十二南京大理御史要務十四水利義倉生養殿長子講學刑部侍郎南京刑部尚書

交遊意氣御史為時潛心

熟人嘉靖三十五進士江西知縣給事祭酒給事文選建言震怒六十除名隆慶元年官吏太常浮躁洛川萬曆刑部侍郎張居正居正會稽其後侍郎時弊大學士:「何以?」:「書生安知吾輩苦心。」:「書生苦心不可不知。」默然前後執政如此御史應龍》。


御史嘉靖三十五進士行人御史隆慶元年巡撫畿輔永平:「比年文臣主帥國威。」巡撫觀望退死者遼東將士棒槌使遊擊工部不從:「詔書使內臣。」南海諸軍不從刑部侍郎拾遺上疏宰輔張居正陜西使山東使遼東山東按察使

十七御史巡撫遼東威望不無退乘虛習以為常十九使李寧二百八十將士大半直言總督論功御史兵部隱蔽十八海州十三日申時:「。」給事欺罔稿功罪數年不問

御史日本朝鮮三千特免朝鮮避難境外地處衛士兵部侍郎總督保定軍務御史日本:「不勝加以中朝無人。」不合南京戶部尚書南京工部尚書兵部太子

光山萬曆十四進士御史山東