Back to collection

History of Ming 明史

卷二百三十 列傳第一百十八 蔡時鼎 萬國欽 饒伸 湯顯祖 逯中立 楊恂 姜士昌 馬孟禎 汪若霖 Volume 230 Biographies 118: Cai Shiding, Wan Guoqin, Rao Shen, Tang Xianzu, Lu Zhongli, Yang Xun, Jiang Shichang, Ma Mengzhen, Wang Ruolin

Click on any word to see more details.

萬國〈()〉〈()〉湯顯祖〈()〉中立〈()〉〈()〉〈()〉

臺甫漳浦進士桐鄉御史太和提督官田不可不法御史高啟申時開河

子弟順天考官編修一月調南京不由從中蜚語直達不可大臣言官則是股肱耳目不可?」治罪王家停俸不從使府尹沈思:「一己見聞聽斷使奸人乘機得中可言察訪大體言官。」是日使勞問爭如馬邑吏部不許御史海瑞太平推官南京刑部吏部

十八:「比年天災紀綱吏治混淆陛下宮闕臣民呼籲進言寬貸自堅不必意向中傷當時退後日天下成風正氣雅量清明聖賢所以營私奉公巧詐忠誠退張居正四維即為專擅謙退嚴苛和平患得患失不可退讓外包萌生居正任事改革天下天下一身不顧尚可天下!」歷數南京禮部郎中士大夫

萬國新建十一進士婺源知縣御史慷慨權貴十八吏部尚書尚書大學士申時浙江御史存問尚書子女無狀不宜

吏部員外戶部政府私人給事中李春刑部上疏政府清議御史保留大臣於是御史御史糾正孔教署名盛氣:「保留大臣不能。」宜君平民

十八臨洮七月召見等於皇極方略廢弛督撫調度大有:「不足使饜足?」退未幾警報經略尚書實用:「陛下以西戰守召對飾詞欺罔陛下以為陛下督撫以為封疆督撫陛下二十生靈百萬西寧肅州生靈陛下陛下將帥金錢無成城堡總督前奏順義謝恩西戰績古城全軍甘肅巡撫入關贖罪布帛不及三十何止不知國法何如乃爾。」納賄淆亂國事大臣判官:「名節國家?」:「敢為名節國事死生利害。」

二十吏部尚書建寧推官刑部不宜切責文選郎中員外大學士譙責南京刑部郎中

淄川澄清吏治給事中要旨

進賢十一進士工部十六庶子順天大學士舉首申時婿預選禮部舉人尚書給事中朝陽其事禮部郎中發憤可疑禮部侍郎慎行御史朝陽不可力爭慎行甲乙以上調二月上疏:「張居正臣子故事一舉不足居然婿其他私弊不乏不能優劣蒙面力爭朦朧森然放逐賢士援引欺罔主上居正。」

杜門會試入場章奏:「無人?」詔獄給事中御史執政御史其所使於是所屬調士多南京工部南京吏部不復即位南京祿天啟刑部侍郎魏忠賢亂政學海六百浩博

工部侍郎先後

兄弟先後兄弟相類一時以為字元隆慶進士庶吉士官吏侍郎天啟禮部尚書進士工部尚書福王洛陽有所營建太子太保

湯顯祖臨川屬文有時張居正及第海內名士顯祖學名諸子顯祖居正子嗣及第顯祖十一進士南京太常博士禮部十八言官停俸顯祖:「言官不肖陛下言官向背御史首發申時御史萬國封疆一言無不於是無恥執政所得爵祿以為執政他日保身而今富貴給事中楊文奉詔荒政西湖及其給事中攻擊不過鷹犬私人任用陛下言官自如不治陛下可惜朝廷爵祿桃李爵祿可惜群臣風靡廉恥人才可惜富貴不見可惜陛下天下二十十年張居正私人十年私人可惜悔過。」徐聞遂昌知縣二十六京師明年大計李維力爭不得家居二十

顯祖意氣慷慨李三顯祖蹭蹬三才淮上

顯祖建言明年福建僉事天下豐城進士御史家居三十

顯祖開遠自有

中立聊城十七進士行人給事中行人高攀御史南部中立:「修士使田野可惜陛下獨斷』,至尊』。正人宸衷陛下大臣正人出於調有心出於至尊不能竊位大臣人事如是陛下不知。」停俸

進兵給事中修國史詹事劉虞總裁門生拾遺御史不當中立未幾文選給事中中立:「年以來相繼尚書有年杜門文選再三而後王國不能一日冢宰不能一日混淆倒置使黜陟重典一時喜怒公議人才消長廢興不可不深十九二十八即今祖宗並行已久僉議由於故典動聽疆埸公私情思紛紜長嘆!」責讓中立陜西按察司知事家居二十祿

十四進士

十一進士行人給事中錦衣冗官裁汰不用給事中朝鮮用兵不貲武庫不行

為首御史不許御史不可不屈之外:「執政者失當貪鄙無為大於錦衣金玉緝獲使大臣安敢冒昧如此緝獲行賄不問天下澄清應龍不服執政交通近日綦江捕獲奸人得所提督巡捕其余黃金五百白金虎豹囁嚅』。使以利動吏部邇來專擅蠱惑陛下於是兩者不如簡在帝心非政府何所姻親如是吏部專擅言官天子耳目邇來朋黨陛下於是假托天威肆行胸臆建白宸衷無可挽救何所宿昔積怨近日如是謂言結黨日薄西山固無所為機械將來嚴飭一貫所為。」一級之外一貫調陜西按察經歷久之吏部尚書奉詔

武安

茌平知縣給事中時政壅蔽切諫三王同年吏部山西按察知事天啟太仆

丹陽嘉靖三十二進士編修四川僉事福建使南京國子監祭酒積分子弟舉人入監肄業南京禮部尚書宗族

」,師大進士戶部員外召對節儉郎中省親吏部侍郎構陷詹事警官參政使李三拔擢連坐巡撫給事中李春下詔越職建國貴妃改造五千昌言:「太后昌言五百何以天下?」陜西