Back to collection

History of Ming 《明史》

卷二百四十六 列傳第一百三十四 滿朝薦 江秉謙 侯震暘 王允成 Volume 246 Biographies 134: Man Chaojian, Jiang Bingqian, Hou Zhenyang, Wang Yuncheng

Click on any word to see more details.

滿〈()〉〈()〉

滿三十二進士知縣大學士巡撫遣人御史捕獲率眾城中夜驚數百渭南頗有使使上供數人河中震怒遣使三十五七月詔獄中外自大學士以下百十最後四十一萬壽用大學士

南京刑部郎中遼東海內時事可怪太仆上疏

星月太白四月六月山東地震天地四川崇明貴州安邦山東民人朝廷政令顛倒

元老慎行宗伯執法司寇平反不顧三十祖宗顛倒建言相等周朝拂衣中一祖宗顛倒一邊西部百萬健兒祖宗顛倒旬日祖宗顛倒平反遼陽納降居民婦女發憤攻城倉卒廣寧王化誤信西部卒伍故人離散西部策應手足抱頭鼠竄倉卒奸細不過殺人祖宗顛倒主持清議報國交通跋扈豈不其三顛倒陛下之一當事大臣不忍神州陛下大臣祖宗舊章地下

降旨切責大學士》,不復崇禎

三十八進士鄞縣知縣御史不得侃侃

元年君臣奉公甚至戶部尚書建議御史

士多給事保守:「私情天下公論朝廷封疆胸中畛域。」遼陽經略鎮山遣使朝鮮發兵牽制使二十萬金兵部尚書朋黨

巡撫王化士多附會:「陛下疆場不從』。數月以來不得措手呼號而後銳意戰勝萬一不勝何以利害夫人一則不從一則不明戰守起見陛下節制退守一一指揮使退使退退使不知所以退不知所以節制未嘗節制今日好惡戰守議論不合左右議論不合專責戰守。」含糊勢必掣肘安能責成

廣寧職方附和封疆喪失世宗故事不當不問上疏:「中樞不過鹵莽遠識乃至兇狠殺機明知西部間諜戰守參差朝廷何處有機機會何日渡河渡河經略不肯經略節制廣寧未嘗破壞封疆功罪一言不足罪案!」大學士給事周朝十二力攻內外交通皇子言官家居亂政

數月御史保護崇禎

嘉定監察御史大學士張居正福建參政廉直三十八進士行人

給事保姆夫人大學士思念流涕:「禁地睥睨內外不忍曹節皇甫至尊?」

經略巡撫王化兵部尚書任事:「事勢陛下加意訓練不從無不不然陳奏殘局專任一說密雲經略慷慨與其同罪報國一說經略巡撫一說其三布置犄角一說遷延猶豫國事。」大清廣寧相率入關戴罪立功

憤懣:「不幸今日論法不論河西以前不能河西以後不能責令廣寧西部然而赤手所謂三十十萬抑止關外不定?」其後失事

大學士結納夫人朋黨傳旨上田河渠不當建議二級

八月章奏崇禎主事太常

給事臨川大學士尚書御史吳縣一言貶官一同龍溪馬鳴不可加重

元年正月土田二十香火侍衛並行:「陛下眷念土田明示東征將士解體保姆香火未成勤勞不順失宜。」請召皇子

太仆御史巡撫福建討賊除名崇禎終南尚書刑部侍郎終南御史

澤州中舉獲鹿知縣南京御史卑下成體魁梧才氣失事

即位爭論」、「大學士上諭:「瘋癲寒心四十猶在心腹陛下所以聖諭從中不當臣下爭執大小內閣至元陛下不過如常表明心跡都督貶謫周朝司馬昭路人。」

元年三十六以上輔弼經略中樞賞罰:「可慮陛下孤立今日左右互相乘機彼此防護在內聖躬高枕無憂根本。」

刑部尚書倡言保護貽誤御史大臣給事偕同綱紀廢弛姑息因循指斥時事

歷數:「內廷其余旨趣小馬馳騁大臣忿外事恣肆司空考官大臣弄權大臣滿驅除大臣往例周朝正直不許百官大宗諸子不得昭然相繼進退招權納賄弄權今日。」切齒

六月明年吏部調未幾御史調非法除名給事維新提問嗣位保護未幾

當天主張聯絡相應風采

三水三十八進士舍人南京御史給事遼東經略阻抑二字非常泰昌元年時政七事言官》,以定實錄

國本左袒三王秉筆不可解當時未有禮部苦口力爭朝房於是大義不可天下上疏檢舉假令以定:「引咎。」:「給事?」故事國本稿不復不知使不見所以

其次秉筆無罪其事大臣不可解大臣徒手乾清宮使實事使不及不問主使歷歷直筆以為何為所以

遺詔自古未有後者不過貴妃私人罪狀故稱遺詔奈何神祖阿附一面所以

令德不宜當時在內病者之後攻克疑慮