Back to collection

History of Ming 《明史》

卷二百五十五 列傳第一百四十三 劉宗周 黃道周 Volume 255 Biographies 143: Liu Zongzhou, Huang Daozhou

Click on any word to see more details.

〈()〉黃道〈()〉

山陰五月父老汲水不治二十九進士奔喪門外哭泣其中行人父母遭喪

為難:「講學高攀賢人意見不可不可。」黨人

元年儀制主事:「皇上戲劇夫人出入自由一舉鹿國家東西方奈何天下閹豎?」大怒半年國法弒君正交李維失地高出李三為兵尚書錄用清議諍臣重慶切責祿太仆矯情厭世

崇禎元年順天府不許明年九月上疏

陛下不免何以今日威信歲月未有望風陛下銳意中興刻期三空天下天下

今日陛下留心一時講求聚斂不足不足加以旱災一切不問道路吞聲小民上官欲求國家府庫不可

功利廟堂之上事事不勝人人不勝於是名實法令頃者以下重典未盡所以賈誼:「法施之後。」人人君子所謂一切詿指稱賄賂業經昭雪天下頑鈍無恥外貌陛下節日陛下安能一一

陛下所以勞心賢人君子委任奔走精明正直以便所得賢者

陛下擘畫意表不免臣下讒諂因而猜忌從此聰明使臣下不得耳目有時使大夫國人不得意見有時何以十年門戶天下幾許蔓延陛下君子小人小人君子前日覆轍天下

陛下醞釀功利功利猜忌猜忌壅蔽人心知者建中使悉皆仁義天下萬民朝廷四海莫非仁義陛下一旦

以為迂闊

未幾都城視朝章奏傳旨布囊八百馬騾百官:「。」叩頭:「國勢強弱人心安危陛下皇極延見明言宗廟山陵在此固守。」俯伏傳旨退騰躍貧民養老人心

:「國事使陛下任咎皇上情面群臣群臣日積月累今日開示誠心便殿延見士大夫言官從而朝廷不啻使文武不足專任一二內臣以外次第自古未有宦官。」阿衡法天過於刑罰陛下重典封疆失事一切詿赭衣國體詔獄御史平反蒼鷹接踵天下上天好生詔獄之一

法天過於民生宿節節貴州行李天下上天好生嚴飭官方一道

陛下好生驅除異己大獄國家朋黨成功人主富強天下

周延不能

政令閹人自如武清蒼頭武清門外單丁謝病人為罷市

七月內閣吏部慎行不許明年正月慎行人才流寇猖獗:「陛下用法進退天下畏罪不肯職業有人無人不能不能流寇本朝赤子收拾人心收拾人心在先吏治吏治民生盜賊。」:「遠人陛下天下。」工部侍郎》,

陛下銳意三王治天下講求次第要領屬意恢復朝廷士大夫耳目政體天下事不可廠衛詔獄人人欺罔事事司寇詔旨五刑斷獄好生刀筆誅求瑣屑政體愈橫民生嚴刑盜賊總理臣下功能監視封疆責任朝廷朝廷行間報功生靈塗炭一旦總監酷吏維新二三滌慮君臣相遇使大臣使關於國體人心淺鮮

陛下上天生物祖宗簡要政令寬大人才忠厚國脈天下人心而且內廷掃除巡行招撫使無罪流亡險隘堅壁之外

起行數周意解降旨詰問大臣論事國度不當小臣朝廷

太仆以下捐助明年朝覲不悅大用山陰周道有余不足不用

天津都城十月上疏

小人門戶異己蜚語次第小人進而君子退文法欺罔朝政邊防今日以來釀成

中樞何以失事何以勤王爭先逗留何以生靈累累無罪何以鳳翔異己驅除難以於是小人無已

唐德宗群臣:「盧杞奸邪不覺。」群臣:「所以奸邪。」萬世:「。」年以來陛下私交臣下陛下臣下陛下臣下奔走承順以為陛下臣下瑣屑之類用心不出利祿陛下天下小人有所不覺天下陛下每當緩急體統總督總督總督總督是以封疆嘗試

小人小人君子岸然自古有用小人君子小人君子陛下君子退小人明示左右明治陛下不用御史金光以此惟恐所以天下

至今何以余年莫須有何以誣告何以敦倫驅除異己

陛下無從嗚呼之間至於不能為首:「至今。」大怒

十四九月吏部侍郎臨朝大臣:「清正。」不得道中治本明年八月御史殿職掌安在:「天下士大夫而後大臣小臣職掌責成得人吏治民生。」:「力行。」國體吏治御史其後李自成

十月京師死事奸臣跋扈反攻不能

閏月召見開元詔獄九卿:「今日刑部。」御史西洋人火器請召:「戰守屯戍火器近來火器不見河間火器國家大計法紀為主跋扈逗遛奈何姑息為此紛紛無益?」去留師範:「十五年來陛下處分今日一切目前。」變色:「不可善後安在?」:「陛下開誠天下好惡國人進賢開言次第天下。」:「烽火國家敗壞如何?」:「練兵練兵二部得人:『文官武官不惜天下太平。』今日針砭不問操守未有操守軍士議論舉動爵位有余事功不足成敗?」:「。」:「前人敗壞縱使。」:「大將操守可望成功。」:「操守大將無不所以三軍解體操守為主。」:「已知。」

於是:「陛下開元得罪國朝言官詔獄陛下度量卓越黃道使何不法外?」:「。」:「不及朝廷言官不可詔獄終於國體。」:「錦衣一二言官國體