Back to collection

History of Ming 《明史》

卷二百五十七 列傳第一百四十五 張鶴鳴 董漢儒 趙彥 王洽 梁廷棟 熊明遇 張鳳翼 陳新甲 馮元飇 Volume 257 Biographies 145: Zhang Heming, Dong Hanru, Zhao Yan, Wang Qia, Liang Tingdong, Xiong Mingyu, Zhang Fengyi, Chen Xinjia, Feng Yuanbiao

Click on any word to see more details.

〈()〉〈()〉〈()〉〈()〉

字元潁州十四年會進士歷城知縣南京兵部主事陜西參政

再遷御史巡撫貴州應龍所在:「西流入黔中貴陽三萬四百七十即為即為思南十萬鎮遠應龍三千何以?」增兵十二馬頭追剿仰天地平三道發兵平定威名兵部侍郎總督陜西軍務侍郎兵部增設侍郎家園

元年遼陽侍郎經世侍郎言官兵部馬上尚書侍郎尚書軍務給事經略遼東負氣謾罵齟齬巡撫王化庸才大言無不節度中外封疆

正月去留給事周朝其他多言毅然專任廣寧懼罪太子太保逗遛十七山海關籌畫日下間諜蒙古而已

廣寧盛氣給事劉弘御史貶官御史給事周朝德陽用世故事大學士尚書所致鷹犬:「祖宗故事司馬封疆功罪。」於是御史不問遷延數月謝病

南京工部尚書安邦先有兵部尚書總督貴州四川雲南湖廣廣西軍務嗣位給事太子太師崇禎潁州倒懸賊死八十五

字元二十三進士雲南使不絕

十七進士河南府推官戶部主事諸事:「邇來殿縱酒時事不止。」朝鮮郎中

山東使湖廣左右使所在四十御史巡撫賜福湖廣四千四百所得萬金五十獲罪滿

工部侍郎兵部總督大同山西軍務遼陽二千明年侍郎協理兵部尚書二十九人家海外虛言中朝巡撫計畫未可帝命不問逃逸捕獲

十二錦衣世襲力爭不從給事中程御史給事大典御史良機母喪追敘甘肅太子太保錦衣

休寧嘉靖進士福建同安人為金幣

三十八進士漳浦知縣調福清城堡御史請召士氣江西大體奸宄肅然祿存留接濟太仆寺黃道

十一進士行人山西使嗣位御史巡撫山東遼陽增兵特設大將登州廣寧山東南北咽喉

異香白蓮教自稱教主大小蔓延畿輔山東山西河南陜西四川金錢朝貢一日數百二十三京師外戚自如符咒四十二武邑遼東四方年中起兵自號中興元年五月戊申數萬

承平守備山東重兵民兵要地廣東調大同肇基山東討賊肇基兗州知縣擊敗知縣延慶固守兗州鄒縣遊擊戰死曲阜

七月兗州肇基迎戰夾擊大敗精銳中道使:「不如其中。」肇基大軍精銳王城大敗大小天津滕縣沙河長圍三月七千山東二十二百伏誅

於是六月武邑取景山東還軍突圍舉事伏誅

兵部侍郎論功尚書御史太子太保錦衣銀幣曲阜

八月為兵尚書事宜立下舉行大清二十四貴州頒示

籌略良民錦衣招搖都市給事御史遼東經略不及南京吏部給事不當追敘兵部太子太傅未幾

臨邑三十二進士東光儀表坐堂民望神明一方

吏部主事文選郎中有力太常御史巡撫浙江不許四月御史

崇禎元年工部侍郎兵部尚書召見群臣狀貌上疏軍政修武訓練盜賊總督大同巡撫戰事大臣平臺詰問良久執政詳見》、《》。

:「祖宗養兵百萬朝廷遼東永平天津沿海荒地寶坻香河豐潤玉田三河順義百萬京東水田本朝總督巡撫其後巡撫河間不問生財不大失策三分實心力行軍食。」四十八以邊大用

十月大清大安都城戒嚴四方巡撫解經滿世祿先後不能大清深入十一月召對侍郎周延:「疏忽調度。」檢討:「世宗將士震悚強敵。」侍郎明年四月

應變所長遵化偵探不明重典不少都城

明初二十進士舍人江西使巡撫山東御史河道泰昌兵部侍郎三月兵部尚書御史經略遼東天津八月南京兵部尚書南京吏部尚書兵部崇禎元年刑部尚書未幾兵部

十七進士官兵尚書經略數月崇禎大清

鄢陵太常四十七進士南京兵部主事禮部儀制郎中西寧參議調永平使以下

崇禎元年明年參政十一月大清遵化巡撫自縊御史方略未幾下獄兵部侍郎總督保定軍務四方援軍

正月兵部尚書京師解嚴給事:「數月巡撫總督何如通州以為何以躬履行間追擊以為熱血中樞熱血不專安在?」未幾工部主事發言臨洮衛兵五月永平調度太子錦衣

不足:「今日加派不知朝覲滿六千海內國家一番天下加派數百萬二三萬金天下國家一番天下加派百余不過五十不過五百三十不足今日使不加愁苦自若使加派自若。」戶部協議戶部尚書今日之外於是六十五萬有海內五事陜西貪汙軍民叛亂

居中陳兵機宜不為給事御史兵部錦衣下獄吏部尚書私人御史力攻手書奸人納賄營私安國通判職方主事頗為行人上疏交通並列將領中人左右兵部侍郎御史總督山西軍務明年七月大清壽山昌平京師兵部尚書懼罪不敢殘破言官解嚴大黃八月十九大清九月旬日定罪

歿其父鄢陵避開開封

進賢二十九進士長興縣四十三給事上疏時弊

以來天鼓流星清豐地震二十八石首河內遼東春秋二百四十年間未有今日山東人相黃河以太熒惑金水日光日月天譴陛下所行痛哭

太虛黃河泛濫運河不備棟梁載道倒置

太阿中涓武庫商旅梗塞

匹夫熒惑天子朝廷規避遠方吏治傾危士大夫無人天下事寒心