Back to collection

History of Ming 明史

卷二百六十一 列傳第一百四十九 盧象昇 劉之綸 丘民仰 Volume 261 Biographies 149: Lu Xiangsheng, Liu Zhilun, Qiu Minyang

Click on any word to see more details.

〈(從弟)〉〈()〉

宜興知縣白皙天啟進士戶部員外大名知府

崇禎京師戒嚴萬人明年參政使整飭大名廣平順德」。明年卓異按察使如故文士善射將略治軍

山西流入畿輔臨城西山參議從化連敗西山遊擊冷水設伏石城青龍武安十一男女安堵數歲臨陣身先士卒格鬥射中:「廉使不可。」以是渡河

明年御史黃龍總督夾擊石泉獅子山太平竹木連戰五千六百漢南請益減稅城郭鑄錢

五月御史巡撫湖廣八月總理江北河南山東湖廣四川軍務湖廣巡撫總督西北東南巡撫進兵侍郎山西陜西軍務尚方劍便宜行事三十百里副將重鎮西射殺李自成光州復大確山萬年陣亡不敢慷慨忠義漿入口以是將士

正月大會鳳陽:「而後調而後增兵而後而後年來。」:「總督總理請調總督總理。」:「封疆重任一有求援調何以。」:「不問難易不顧死生求全責備從何展布戰法守法。」切中機宜

於是不克含山滁州遊擊滁州大戰駿馬五十關山鳳陽靈璧西永寧邀擊開封永福登封南陽殆盡南陽鄧州諸軍遣使湖廣巡撫:「東西邀擊漢江。」不能光化副將南漳谷城入山騎軍不利副將肇基彎弓內向調四川搜捕山中南陽襄陽進兵河南關中騎兵重鎮襄陽南漳七月九月鄖西

京師戒嚴尚方劍不可解嚴兵部侍郎總督山西軍務大興二十天子

明年二百里外馬蹄四十:「大舉。」:「入口?」:「。」:「乘虛。」一月:「。」三十六六十西鏖戰不敢五月丁外艱奔喪中樞進兵尚書

九月大清總督阿衡山西尚方劍天下援兵麻衣誓師:「軍旅任事避難長途五官昔時三軍觀瞻金鼓不靈。」總監高起:「不祥人臣安有安可他日。」當是時頓足:「恨不得有如萬分不幸捐軀。」召對方略對曰:「。」良久:「。」不合明日萬金左右昌平三萬明日太仆鐵鞭五百:「果然。」決策山西天下不及順義

賣卜:「春秋長安口舌?」:「尚方劍。」:「奔喪不能安能?」昌辭:「往來非一通國?」語塞安定門昌平當是時馬步都城之外

大清南下出師淶水新城定興涿保定道出大戰編修上疏:「在內國有封疆。」昌大兵部行營尚書侍郎視事大學士巡撫引兵

宿野外父老軍門:「天下十年不顧一生天下奸臣在內三軍將士西召集子弟同心從者十萬無援!」流涕父老:「父老雖然未嘗五千西事由盡力父老。」號泣床頭:「。」十二月十一鉅鹿雞澤五十乞援大清中軍夜半觱篥四起數萬疾戰呼聲擊殺背負二十四

倉皇戰場麻衣號泣:「。」失聲順德知府八十而後明年明年其弟不許久之太子兵部尚書錦衣福王忠烈奉祀

少有不事章句居官勤勞雞鳴機要披衣五十愛才不及未嘗

高平知縣奇士襄陽家財討賊巡撫上疏不得遣戍天下由是

駿馬有名南漳沙河

歿其一日夜張目:「天道神明忠臣。」於是天下莫不欷歔

其後先後百余從弟及其部將

崇禎十五第一進士諸生年三十

字元宜賓家世務農從父薪樵聖人」,由是聖人天啟鄉試崇明歸路不能

崇禎元年進士庶吉士相與火車西洋大小

明年京師戒嚴上書召見了了十七召募御史兵部侍郎尚書協理於是新進

正月元日東北西方大驚:「如此今年喋血京城可畏。」十一月大清遵化十五日至二十都城西人從須臾良鄉甫一七千黎明掩殺滿生擒雲龍:「元日。」不許關外不許召募召募萬人通州永平天大軍機

明年正月當是時大清蒙古永平勤王數萬兵馬自勉永平進攻遵化石門遵化八里娘娘自勉赴約二十二大清永平驍騎三萬望見山上軍營左右退以為:「多言!」家人,「天子」,拔營野戰不可家人

持重受命使侍郎通州宿御史:「小人有事議論侍郎起見骸骨。」不許戰死天子從優兵部尚書:「侍郎。」不予不能久之尚書十五死難

字長渭南中舉順天東安知縣宿弊十二調保定新城

崇禎晨夕四方勤王調度有方不知御史四方鎮撫怯懦不敢釀成吳橋兵變列城巡撫大成山西巡撫下令先後河間知府天津使調大同監軍永平參政要地

十三三月御史巡撫遼東關外寧遠十四錦州聲援斷絕語者:「車營。」總督兩端郎中行營計議七月錦州未幾馬科大清松山歸路大敗蹂躪退保松山外援芻糧明年二月半年海上寧遠關門勁旅都城十六御史其一都城並列親臨

貴州四十一鄉試天啟安邦捐資祁門貴州巡撫翰林

崇禎元年上方兵部職方正月總督中樞總理節制永平關門聲息阻絕總督順天巡撫老病不能通關聲援開平二月大清副將迎戰大清水門轉戰遵化無何

寧遠遇害巡撫經略兼之御史巡撫山海關大清錦州巡撫關外規復廣寧廣寧:「廣寧八十六十陸運廣寧廣寧。」:「修築而後復大錦州錦州陸運之後據此發軔。」力主於是築城

武將文臣使五月調南京太仆四千