Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

History of Ming 《明史》

卷二百六十七 列傳第一百五十五 馬從聘 張伯鯨 宋玫 范淑泰 高名衡 徐汧 鹿善繼 Volume 267 Biographies 155: Ma Congpin, Zhang Bojing, Song Mei, Fan Shutai, Gao Mingheng, Xu Qian, Lu Shanji

〈()〉〈(族叔)〉〈()〉〈()〉鹿〈()〉

靈壽十七進士青州推官御史冊封其父不當鹽課近日泰山開礦地脈所致奸人欺罔浙江御史巡撫失事兵部侍郎家居二十余年不出

崇禎十一大清靈壽八十其三子曰:「。」:「大臣不可。」兵部尚書其一

臨淄知縣暴烈日中壽光臨淄崇禎為兵主事調吏部員外祿

江都四十四進士知會大計調盧氏

崇禎戶部主事川西寧夏二百五谷內地賀蘭山沿黃河沃野荒蕪通商仿軍民便榆林擊破金翅長樂巡撫三階參政

總督御史等分擊破部長斬首三百明年拾遺起用

十年大舉討賊戶部侍郎池州帝命明年明年襄陽六十

十五為兵侍郎明年尚書萬歲乞休明年京城微服福王南京家居不出揚州當事

三十二進士陜西參議大計以是族叔進士虞城知縣清豐

崇禎元年進士調相接禮部主事給事用人:「陛下浮薄喜事陛下破格巧言乘機。」吏部郎中母喪給事天下太常大理工部侍郎浙江參政大學士周延浙江巡撫南京戶部侍郎父子

十五詔令中流侃侃發怒退吏部尚書遣戍

十一月臨清知縣千金甕城大清上火明年二月真定舍人起家進士

崇禎進士新城膠州同年友善十一吏部刑部主事人大兵部廣平河間定州蠡縣天下僧人尼姑編入十萬甚多兵部昌盛為兵給事

以為當事於是上下章奏日內河南道御史萬象萬象把持山東順天府平遠知縣嘉興推官文德上疏給事面斥良久:「有余邀功論功。」詆毀

鳳陽總督不當博士吏部:「駁議。」京師家居自衛短小精悍馬上兄弟壯士大清

黃道職方郎中李自成都城

崇禎元年進士行人工科給事上疏刑獄繁多疏理河南巡撫天下一千七百大怒難以給事建言

吏部大學士私人王維:「西寧朦朧啟事。」自陳不問巡撫得罪座主章奏納賄

十一上疏:「搜括借助倉皇補救所以陛下天下百官金錢多寡之間借貸不可京師根本重地物力富商大半不安何以攘外。」:「強兵莫如行法明示法令用命大將否則以降切身痛癢。」

十五浙江鄉試還家十二月大清兗州竭力固守

崇禎進士知縣調興化御史十二河南明年期滿

十四正月李自成洛陽乘勝開封巡撫河北百萬晝夜開封斬首二千遊擊夾擊斬首七百襄陽使死難御史鎮守河南

南陽州縣遇害不能開封圖書文物士大夫蓄積不能甘心十二月開封上天大怒開封火藥,<>糜爛大驚楊文援兵解圍西華太康商丘寧陵

十五四月開封六月尚書保定山東河北湖北諸軍官兵知縣御史東晉刻期渡河沁水一夕寧武七月楊文德政諸軍次於襄陽諸軍山東開封城中同知通判推官諸軍河北:「開封五千引水直達甬道河北城中。」諸軍:「。」三千晝夜諸軍甬道拔營日夜

開封士馬損傷積憤半年黃河城中子女猶豫不決夾擊獻計御史以為高岸城中艨艟數萬九月癸未夜半天大聲聞十數萬人北門東南流入寧鄉城樓泛舟不能溺死拔營西百萬十二汴梁佳麗兵部侍郎御史巡撫河南未幾大清夫婦殉難

子房崇禎十年進士高平知縣調河內天壇夜半渡河李自成開封柳林疑兵聲言:「十萬。」

為人負氣不容僚屬紳士疾苦兵士同甘苦好用虛實莫不天壇山賊持刀臨朝前後降旨

十五御史監軍

兵部十萬五萬九千大半潰散兵部使自立二百百余邯鄲鉅鹿壯士三百河內修武濟源五百子弟八月夜半襄陽潼關河南開封夜半渡河伏兵西夾攻斬首九十疑兵巡撫謝病御史間諜土豪所以

貴州上疏河南私怨御史一家三十懼罪上疏明年正月聲言招撫遊擊光耀父子戰死遊擊兵部尚書伏誅

有時友善先生大中順昌斂財經理名聞天下

崇禎元年進士檢討鄉試第一黃道貶官同年上疏罷黜:「退儒者陛下委任萬一。」庶子

十四奉使王府便道還家生氣往復京師福王臣子不當喪亡朋黨當事異同就職時政七事恩仇安遠:「朝服狼狽陛下定鼎金陵金陵》,中原逐鹿其余次第糾彈。」國事

明年南京相繼虎丘新塘虎丘土人

於是走避山中四方負重當事好言門人

十五鄉試

鹿定興進士知縣天下以下:「!」調襄垣御史澤州判官知縣縣令不惜遠近鹿太公

端方四十一進士戶部主事廣東舊制應用尚書:「與其何如?」不可二月一級調泰昌復原百萬

元年遼陽兵部職方主事大學士兵部推心關門布衣出入延見勞苦四百收復城堡左右手累進員外郎中

大中子學光明先後鹿太公太公義士舉人關門巡視部將太公數百順昌順昌同年數百順昌家子太公:「。」崇禎元年太常祿

七月大清定興太公太公知州家人太公太公:「!」大理元年鄉試第一

黃州通判世子蘭州知州三十

士大夫封疆然而慷慨捐軀白刃君子名義所在氣節凜然不可泯沒宇宙


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Glossary and Other Vocabulary