Back to collection

History of Ming 《明史》

卷二百七十四 列傳第一百六十二 史可法 高弘圖 姜曰廣 Volume 274 Biographies 162: Shi Kefa, Gao Hongtu, Jiang Yueguang

Click on any word to see more details.

列傳第一六十二〈(·)〉··〈(·)〉】

 大興錦衣知州:「我家。」有身文天祥崇禎元年進士西安推官戶部主事員外郎中

 參議池州太平總理侍郎大舉討賊使安慶池州江北諸軍黃梅宿潛山太湖安慶追擊潛山天堂明年滁州河南十二月陽東太湖十年正月安慶桐城桐城四境知縣廬江潛山潛山太湖山中三月副將歿宿二十桐城石井擊敗

 總理王家關外未幾江北震驚七月御史巡撫安慶太平池州河南光州光山固始羅田湖廣蘄州黃梅江西德化提督軍務萬人含山定遠六合盱眙河南部將潛山回回舒城廬江入山監軍開遠東西十一逾期戴罪立功

 短小精悍爍爍勞苦英山六合順天十二丁外艱戶部侍郎御史大典總督漕運巡撫鳳陽淮安揚州糧道增設道一南京兵部尚書參贊更新

 十七四月誓師勤王渡江發喪慎言大器:「福王不可酗酒不孝讀書干預賢明。」以為鳳陽總督阮大鋮計議福王不可告之發兵福王於是五月殿守備群臣:「正受。」戰守:「天下報仇。」明日國事慎言:「虛無遂即大位。」:「太子存亡未卜?」誠意:「今日既定?」:「。」退明日攘臂並列本朝:「不可何不?」:「欽定。」禮部尚書大學士兵部鳳陽故事侍衛錦衣衛諸軍入伍操練錦衣東西南北鎮撫不備告密安人

 大怒不可十五即位明日太子太保兵部尚書殿大學士以是日入江北東平淮北經理山東一路泗水經理歸一經理一路經理一路遣使大行帝后太子所在奉命

 慎言殿慎言疏解不用上疏:「陛下哭泣道路感動滿目無聲悲憤東北魂魄東北何以危亡克儉克勤何以大業戰兢中興東南遠略不靈老成豪傑祖宗天命潛移東南未可。」王嘉

 揚州城中淮上聽命日朝大喜過望甲士防衛而後瓜洲大喜揚州揚州

 六月大清擊敗李自成京師西青州山東河北軍民四方才智推官其事八月出巡淮安清士揚州進取:「人才仕途實意議論成功事勢討賊復仇議論無人!」

 跋扈九月調劑法言:「原籍二部錄用否則南歸。」:「臣子非人未能東南兵力不支聖明繼統罪狀顯著刑辱逃避北方而後討賊。」

 揚州開誠佈公君臣大義感悟約束十月清江開封經略中原王家宿遷河南十一月舟次大清宿遷法進肇基大清肇基半月

 陝西討賊詔書

 三月以來君臣中原江左君臣盡力臨安偏安恢復退步未有偏安自立大變紳士悲哀有朝暮氣未經人心不行復仇討賊聞達嘗膽才智精神物力破釜沉舟廟堂執事經營未盡所以所以廟堂行間少康光武陛下少康光武不願左右在位

 先皇皇帝千古未有死節討賊千古未有庶民父兄甘心在朝陛下討賊精銳便宜責成痛切淋漓海內忠臣義士感憤

 國家大變陛下大寶不同外加濫觴慎重爵祿猛將有所搜括不可難為工程朝夕左右進獻一切事關典禮節省一日錦衣豈能安享復仇雪恥精神物力練兵庶人天意

 諷誦無不

 大清下邳宿:「將士。」逡巡明年大清順治正月諸軍上告功率進兵睢州部下二百殆盡流涕:「中原不可。」徐州本身提督本身中軍徐州分地世子於是以南威名兵部侍郎總督興平同鄉為己監軍揚州二月揚州來襲興平城中講解

 大兵山東河南淮南四月法入渡江燕子盱眙盱眙大清全軍一日揚州訛傳城中舟楫一空二十大清竹園明日監軍使拔營城中文武西門險要自守寄母:「皇帝。」大清西北自刎東門:「。」揚州知府同知曲從江都知縣運使楊振知縣江都副將

 以定太子太保以太太子太傅江北戰功太子太師太傅宮殿太師不解四十:「兒女!」文牒夜半分給將士將士門外左右知府:「不易。」左右須臾鼓聲大怒:「!」將士警備:「。」遺骸不可家人招魂揚州梅花其後四方名號

 副將之後崇禎十六進士起士京師南歸養母南京宜興四十

 濟寧善騎射真定巡撫真定福王亳州知州揚州知府端坐闔家

 遼東與其東門工部尚書進士年少好氣將士求解梓潼知縣臨海余姚

 上書:「秦檜在內。」居禮不受昆山二十人為通判推官知縣監守鈔關西門死者十七

 死者遵義知府起士揚州武生畫士市民舟子婦女死節不可

 上海崇禎海內濟世天下東陽:「天下精兵。」

 十七正月上書:「國家資格約束天下豪傑所以所以戡亂今日救生急於陛下強壯大臣教習筋骨義烏東陽召募加之訓練分佈河南。」錢塘進士桐城陝西舉人職方主事金華作亂不知

 都城南京京師天津緩急二千為兵莫如水師召募訓練上疏:「陛下之內宮室不必百官禮樂不必天下智者決策理財禦敵恢復優遊歲月潤色偏安豪傑梟雄盜賊株守廟堂取士真才議論遣使英豪畢命封疆東南滿江北贖罪盡力軍餉。」不能

 員外大喜遵義知府:「?」死生無相揚州

 崇禎十六進士起士從軍贖罪參軍其父督學福建故人:「父母。」睢州婦人福王妄言揚州新城

 膠州萬曆三十八進士舍人御史自持時政陝西屬吏不能