Back to collection

History of Ming 明史

卷二百七十七 列傳第一百六十五 袁繼咸 金聲 丘祖德 沈猶龍 陳子龍 侯峒曾 楊文驄 陳潛夫 沈廷揚 林汝翥 鄭為虹 Volume 277 Biographies 165: Yuan Jixian, Jin Sheng, Qiu Zude, Shen Youlong, Chen Zilong, Hou Dongceng, Yang Wencong, Chen Qianfu, Shen Tingyang, Lin Ruzhu, Zheng Weihong

Click on any word to see more details.

〈()〉〈(江天)〉祖德〈()〉〈()〉〈()〉〈()〉楊文〈()〉〈()〉〈()〉〈(大鵬)〉

宜春天啟進士行人崇禎御史監臨會試南京行人主客員外山西僉事總理二部有朝:「莫不次第參謁屏息跪拜天下無恥不便。」孑身赴任久之巡撫御史私事諸生訴冤及其謫戍十年湖廣參議武昌賊巢興國大冶山中瘦子僉事武昌黃州擊退回回大部黃陂黃岡

十二淮陽調用參軍明年四月御史襄陽貴州十五總理河北江西重臣總督江西湖廣安慶軍務九江兵部侍郎御史武昌蕪湖忠義恢復武昌大器大器長沙袁州推繼京師

福王武昌入朝興平:「封爵跋扈跋扈。」:「奈何?」:「渡江。」:「。」:「陛下嗣位恩澤人心紀綱精神法紀淮上未必。」:「無異所部降將孝子陛下人心意外不可星馳。」不當大計宋高宗湖廣御史將士南京十萬十三萬金申理依仗不得已

明年正月:「人臣拜手稱觴陛下嘗膽未央晚近長夜土木臣工急公三十年來葛藤血戰不已已經先帝焚毀何必異同漢文決策魏征豁達大度大臣寬大株連。」降旨

不喜軍餉怨言不得戰艦不還九江僉事江流蕪湖不行同年御史有心將校不從監國疑懼上疏指使而言,《江東由是交口脅制朝廷太子不得:「太子真偽所能懸揣不妨從容審處東宮辨識中外。」

李自成南下部將效忠林奇九江副將袁州岳州長沙江西既已九江握手皇太子九江一方太子下獄大哭次日南岸皇太子正色:「從來先帝不可不可從來?」良久:「駐軍。」城樓:「晉陽,《春秋?」效忠部將自盡:「寧南無異大事。」副將隱忍前途文成以為望見城中大哭:「!」別號發喪中朝遣人林奇不忠林奇遣人效忠紿湖口效忠大清明年三月不屈

四川崇禎榆林參議監禁討賊十七御史巡撫福王李自成西解職議事遣還明年四月安慶北行乘間

休寧好學一時崇禎元年進士庶吉士明年十一月大清都城慷慨急務召對平臺退:「書生忠義遭遇聖明日夜陛下天下事京畿不得不通州昌平都城左右重兵天津今天效用國家不少破格所知將才天子威靈戰士國家強敵陛下。」

戰車火器聲言即日召見對稱新軍便宜從事御史倉猝市井遊手所需軍裝不時而是大清郊圻柳林總理滿節制諸軍不肯民間不和聲調歿連敗柳林車營盧溝橋大清其後不能殆盡陣亡受事遺骸喋血力戰至此

大勝七百豪傑數百奇兵不許軍需告竣關防定罪不許東江兵力東宮冊立朝鮮聯絡東江海外形勢

上疏:「陛下焦勞天下未嘗天下使天下才不長短一一不爽斟酌位置陛下召對群臣所得厭薄愚妄陛下尚未顧問尚未不得召對無益自今翰林中行輪番內外職業不時進見政事得失軍民廟堂邊塞情形臣工考究之間歲月既久才不長短。」未及不用

大學士徐光啟御史山東僉事團練義勇十六鳳陽總督遣使貴州討賊江西樂平徽州以為率眾徽州推官主使無罪不問京師

福王南京御史大清南京郡望糾集績溪黃山寧國祖德徽州貴池遣使唐王御史兵部侍郎總督旌德寧國九月下旬御史大清間道

江寧門人江天:「老母不可。」對曰:「一同起兵不同!」唐王禮部尚書諸生

祖德成都崇禎十年進士寧國推官才調濟南僉事東昌山東猖獗給事中元始祖德專任招撫解散十五調用兵尚書御史巡撫保定十六解職代王永吉山東京師遣使招降祖德發兵中軍祖德南奔

福王御史祖德河南總督封疆削籍提訊久之獲釋成都無家可歸寧國起兵績溪祖德寧國舉人諸生舉兵祖德駐華蜂起不克歿祖德退還山中大清都督使太平胡天百家諸生太平

烏程大學士從弟守節諸生崇禎十六進士徽州推官蒞任京師民兵保障明年南京知府僚屬舉兵績溪掎角家屬村民未幾自守御史村舍及長

貴池今古文意氣一世阮大鋮削籍僑居南京聯絡南北失職劫持當道無錫桐城蕪湖餘姚黃宗羲留都四十諸生得誌謀殺入獄不守起兵敗走山中慷慨同時舉兵

崇禎進士寧國有神福建按察司檢校十五時務十四職方召對郎中周延從軍下民除名久之福王謝病涇縣南京諸生大清攻破唐王以為御史

宣城諸生崇禎十七都城福王明年涇縣興起陽山祖德諸軍部署句容溧水高淳溧陽太平明年正月寧國南城城中族人:「。」長三樓下

西充崇禎十年進士青陽知縣南京華山舉兵旅店溧陽諸生僉事鼎新

鹽城諸生舉兵:「儒生書記。」:「奈何!」六十

太倉諸生人數圍城城中出擊

福山蘇州諸生聚眾城樓大清戰死

諸生死者六合邳州南京六合歸附崇禎宦官復出都城福王東平御史睢寧:「公等臥薪嘗膽不下置酒大會!」左右:「。」南京:「。」明年北面再拜自縊

松江華亭四十四進士鄞縣知縣天啟御史河南使崇禎元年太仆御史巡撫福建江西作亂遊擊起兵侍郎御史總督兩廣軍務廣東巡撫

十七福王明年南京列城望風六月吳淞水寨無錫壯士將相掎角承祖金山八月大清未幾出走東門南門華亭題詩投繯諸生嘉定舉人軍事大清金山承祖世祿固守世祿四十承祖不從江陰城中不語不下

崇禎進士舍人文章書法羅源知縣

松江華亭異才古文取法駢體精妙崇禎十年進士紹興推官

東陽諸生使達道任俠兵法賓客子弟上官不用東陽義烏奸人招兵山中萬人:「。」遣使旬日聚眾數萬東陽義烏浦江既而巡撫御史標兵監軍俘獲遊擊:「據險官軍不能不克萬人奈何?」:「舊識。」單騎歸降不死走山二百東陽六十不能

以定給事中京師福王南京六月水師不可兵部訓練太仆奉使:「如此。」詹事