Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

History of Ming 《明史》

卷二百八十 列傳第一百六十八 何騰蛟 瞿式耜 Volume 280 Biographies 168: He Tengjiao, Ju Shisi

〈()〉〈()〉

貴州元年崇禎南陽知縣出沒其間巡撫斬首四百討平知名兵部主事員外懷來調所在巡撫任事不可討平

十六御史巡撫湖廣湖北武昌大軍交歡明年德安隨州

五月福王漢陽部下異議:「社稷安危一舉奉詔。」官名八月福王兵部侍郎湖南總督湖廣四川雲南貴州廣西軍務總督明年三月南京太子中外以為朝臣不可

不可城中大門舉火避難家人部將舟次漢陽江水將軍家人大驚不見遠近忠誠歸心

瀏陽長沙屬吏痛哭盟誓士馬糗糧其一湖北巡撫湖南巡撫總督監軍提督軍食長沙推官調燕子漵浦武岡先後而是

順治五月大兵唐王自立福州南陽委任李自成無主五萬湘陰長沙百餘城中燕子:「。」長沙知府周二射殺行者城中部將大鵬一言痛飲來意答言湘陰不足大軍長沙手書:「公等富貴。」大喜大鵬長沙開誠撫慰宴飲三萬旌旗養成來歸增兵聲威

未幾眾數十萬常德荊州從子正則:「無賴大將?」:「何謂?」:「無論愛民受主節制無二。」:「。」跋扈異志

天下二十眾數十萬上疏神人唐王大喜大學士兵部尚書定興糜爛居功封爵江西

湖南所謂十三中軍劉熙中軍

銳意明年正月監軍御史湘陰大會岳州逗遛觀望湖北大兵威望尤甚不能總督夤緣總督以為

協力江西遣使征兵五千不肯五月郴州大兵贛州平時明王殿大學士太子太保益陽大兵長沙

揚言湘陰大兵長沙湖北不能長沙湘陰不能祁陽部將走道侍郎大兵十三長沙盜賊大兵支解遠近大清知府鼓噪知府出走

六月使武岡太后召見至大長沙大怒:「調使。」數萬安國戶部尚書不許雲南銀幣力戰

八月大兵武岡靖州柳州時常桂林城中南安宜章調劑桂林興安靈川義寧州縣十一月大兵全州

正月桂林太師子孫世襲二月大兵全州興安桂林西大兵桂林直抵北門等分三門大兵全州大清大兵湖南退全州宜章新興圍城三月大小三十六十一月未幾監軍御史職方主事常德失地

進兵長沙忠貞夔州常德大怒居民武岡長沙正月益陽長沙忠貞部下六千忠貞三十湘潭湘潭大兵入空舊部羅拜明王哀悼御史

松江華亭崇禎十年進士知州十六三月同知總督九江漢陽武昌御史漢陽推官承德巡撫明年四月德安空無十數警備三月巡撫西將士給事御史黃州戴罪立功

福王南京長沙監軍巡撫部將燕子三千漵浦親軍茶陵調武岡李自成養成六大數萬岳州巡撫:「無主。」握手白水渠魁十萬南京大兵湖南唐王御史提督軍務湖北

行軍湘陰平江湖南岳州以後繼而大戰明王兵部侍郎長沙長沙祁陽武岡大將抑郁

武陵唐王大學士職方主事歿長沙監軍御史明王全州兵部侍郎尚書武岡大兵武岡遣使大兵殊色

武昌

武昌推官圍城長沙巡撫十三湖南唐王御史巡撫反覆武岡大兵

熟人禮部侍郎湖廣參議四十四進士吉安知縣元年調江陵崇禎元年給事內閣不平慎行王化白楊童蒙不可不可不可政府御史大學士總督大中順昌未幾時務七事:「不可不可不可區分。」:「左右天子史官紀錄昭示朝野。」發紅輕重巡撫遣戍

矯矯建白搏擊大臣十月禮部侍郎周延方言門人當事第二發難貶謫參政其後貴州使不法巡撫言官

十七福王南京八月天府御史巡撫廣西明年梧州南京靖江調桂林王子安仁唐王以為不當勸進遣使中軍唐王兵部侍郎協理退居廣東

順治九月大兵明王梧州十月吏部侍郎大學士吏部未幾贛州梧州力爭不得十一月唐王廣州總督歿十二月大兵廣州西西

正月大兵梧州巡撫湖廣大器王化平樂桂林二月大兵平樂桂林全州桂林形勢不許留守大學士兵部尚書便宜從事平樂相繼桂林總督侍郎靈川御史使調使桂林知府以下通判鄭國兵部侍郎御史大兵三月桂林文昌城樓公署

明王率眾不能以此靖江三月盡力士卒同甘苦無人自如援兵不足主客廣州大兵桂林亦復陽朔平樂梧州新興

全州桂林武岡靖州柳州桂林十一月大兵湖南全州梧州象州南寧大臣力爭十二月桂林

二月南安桂林城外團練十八殺戮調劑興安大兵靈川戰敗桂林西力爭左右:「不過社稷。」太常太元家人令箭日中靈川內外柳州明日城中安撫遠近三月大兵桂林來襲北門南寧遣使起居

三月廣東江西大清桂林廣州力爭十一月機會桂林自稱廣西中外廣西巡撫自署巡撫兩廣在外:「主上患難休戚與共不同一切自得。」而是正月為首未幾相繼歿國勢不能

正月南雄梧州大臣可望九月全州開國桂林衛國寧遠不出大兵十月桂林大兵深入十一月不肯武陵綏寧寧武城中端坐家人部將上馬退總督相對飲酒老兵中軍秉燭黎明:「」,賦詩百余十一月天大雷電空中遠近大學士居正曾孫居正》。

桂林殉難祿平樂