Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

History of Ming 《明史》

卷二百九十七 列傳第一百八十五 孝義二 Volume 297 Biographies 185: Filial Acts 2

〈()〉〈()〉五常〈()〉成章〈()〉〈(李豫)〉〈()〉〈()〉〈(孫文)〉〈(相等)〉〈()〉〈()〉〈()〉〈()〉〈()〉清雅〈()〉

順天府知事野火叩首慟哭正統

唐山父喪冬月野火正統

歿招魂讀書不止歿鄰家失火烈焰哀號正統十三

歿天大山水仰天號哭弘治

黃河伏地號哭嘉靖二十五

五常內黃廣東南海五常奉母不得母語:「大錢。」歿相去五十五常老人指示內置合葬正統

河州家子正統英宗大哭生路讀書別墅慟哭鄉人知州四十白金守節成立知縣

舉人進士天順十六身入紿:「。」知府

瓊州天順兄弟走避:「。」官軍主將叩頭流血:「老家養母。」主將

海寧殺人悲泣:「。」官服殺人

泉州南安進士十六鄉試二十進士弘治行人出行省視禮部尚書:「。」山東鹽運司同知其二暴卒心疑德化其一不可繼母:「何以為人!」衣冠妻子宿風雨親戚:「不能!」繼母三十五十五

成章浙江生成銀錢成章歿成章成章嗚咽受命東陽生子成章弘治十一東陽宿成章成章會稽東陽成章成章江西舟次兄弟東陽母子相聚成章東陽嘉靖十年成章成章親事吏部請進:「成章朝覲宋神宗詔令不能成章子學花紅。」:「。」

門人永貞生母永貞永貞生子厚薄一夕宿休寧農家問曰:「?」姓名:「?」:「。」:「若非永貞?」:「。」:「。」於是母子弘治十五四月孝養同居無間永貞居喪鄰人失火督學御史德行優等

蕭山御史謫戍廣西御史蕭山知縣互相富人其事富人戍卒潛逃擅自文牒上官不可門人道經:「。」爪牙衣服宿濕衣妻子。—山西族人叩首踴躍效命輿連鎖按察司訴冤嚴刑大言:「父母所得。」

刑部郎中給事御史兩端衣食知縣數百登聞鼓訴冤使大理寺御史:「縣官?」:「知縣。」以致縣令慷慨血書於是遣戍:「報仇。」弘治十四二月武宗肆赦歿十六

文安正德所在大悲酒食行旅遠方姓名蹤跡所得:「。」:「二十存亡不可流落知名無為父子相繼使無依。」痛哭:「不得。」號泣歷山東南數年

一日假寐神祠肉羹老父驚覺原告老父:「?」:「。」老父:「附子附子南方父子?」心動天雨門外:「?」:「文安。」:「?」:「。」引入禪堂文安:「少年。」相識其父姓名抱持慟哭寺僧莫不感動:「無顏故鄉。」:「。」不止寺僧父子夫妻原子仕宦

余姚十年經行萬里不得蹤跡最後南嶽神人纏綿盜賊狼狽江漢書生:「杜甫。」一日。」余姚六字問訊

嘉定繼母:「。」不足母子匍匐道中父母:「居家在外作賊。」其弟飲食正德不能涕泣奉迎先母養母嘉靖友愛犯法:「使郎君?」人稱孝子

沁水武宗大同太原城門不得巡撫以下:「朝廷未知一身當之。」上疏:「陛下巡幸晉陽城門不能陛下宗廟社稷巡遊清道臣下東門守法小臣陛下不敬天下後世以為不幸陛下。」六十不問巡撫以下禮敬

睢陽歿居民正德四月河南御史:「知府利害獲釋有關風化。」二月山東御史州縣兵刃凡百十九禮部:「山西所在旌善石碑分書姓名及其孝義貞烈大略殯殮地方以此從事。」禮部旌善

李豫自縊知州嘉靖

靈石七十奉事惟謹正德城外哀告:「。」為他縱火民居同時遂寧正德壯丁安定嘉靖從父山谷壯丁前行:「!」壯丁手提鐵器壯丁正德巨鹿:「年老。」:「年長養母。」:「。」:「好人。」

香山扶持正德十二使:「父子。」其父號泣萬安嘉靖出奔不解不變元年大同膽力嘉靖巡撫其後巡撫天佑數人十二昔年效命不出及其所在:「使不可解。」使大罵支解大哭母子

浙江山陰嘉靖毒殺報仇不可聞已還鄉力士十數往來知府南大大吉夜半諸法應舉繼母

余姚農家周歲為人:「。」:「。」未幾乘馬孫文余姚幼時族人不敵武斷鄉曲坦然一日田間未幾獲釋

京師嗜酒時時被酒一日惡言擊敗不勝入室十三自學:「。」學舍掃地:「。」:「所為。」不信:「汝等不信請問兇器安在?」刑部尚書年少

全州郴州知州十二歿成人其後遊學十八:「婦人湯藥夫子不能?」於是:「自苦如此!」:「危急。」歿二十生母歿嘉靖

鄞縣生母江東未幾十五歿湯藥不解衣帶數月:「。」時母二十一夕:「。」次日:「其事。」婿遺書一日聲類使歿嗣子前事仿媒妁仙居仙居儒生叔母異鄉人叔母前事不詳蒼頭去歲輿從來:「輿縉雲。」輿物色倀倀門外