Back to collection

History of Ming 《明史》

卷三百〇九 列傳第一百九十七 流賊 李自成 張獻忠 Volume 309 Biographies 197: Traitors - Li Zicheng, Zhang Xianzhong

李自成

 盜賊歷代明末李自成史冊未有永樂山東撲滅武宗流寇蔓延掃除有為武宗天下百年朝廷綱紀天下風俗選舉賢能中外休養生息餘年人心元氣國脈左右尚未宰輔老成盜賊四起中樞彭澤之後閹人元氣國脈使天下不再

 繼統臣僚物力國家法令邊疆銳意名實人才議論是非政事得失軍機成敗未能灼見多疑苛刻急遽失措滿四方鼎沸政柄兩端內外大臣言語切中摧折事權功過一方賞罰至於不能至於不能加以天災流行饑饉元氣併發寒熱病入膏肓是故在於嗚呼亡國亡國救亡帷幄行間顛覆

 以下本末天下李自成


目录
1 李自成
2
李自成
 李自成懷遠華山:「。」牧羊大姓銀川善騎射無賴犯法知縣晏子脫去陝西巡撫童蒙巡撫

 崇禎元年陝西白水府谷王嘉大紅一時安塞馬賊聚眾自稱闖王自稱總督參政參政擊破京師戒嚴山西巡撫𣏌勤王西甘肅巡撫勤王巡撫便宜

 王子王嘉延安慶陽神木渡河山西間架日增因緣給事驛站遊民所得兵部郎中:「十萬。」清水木瓜府谷河曲有神一元沾泥紅軍獨行所在蜂起城堡官兵東西延安聚眾十八八大

 孤山河曲王嘉岳陽左右紫金回回曹操金剛掃地滿天星上天蠍子三十六二十山西過往未有山西石樓稷山聞喜河津

 大寧澤州壽陽州縣震動巡撫總督人龍八千平陽平陽四十一州縣萬年七千汾州三十八州縣轉入磨盤:「交城文水太原上天汾州武鄉

 官兵錦衣未定陝西萬年前後滿天星回回蠍子掃地其後射殺山西三大澤州濟源修武官軍闌入西順德真定力戰摩天西武安河北上疏告急陵寢六千河內邀擊不敢山西河北合營曹操回回其後九州石岡猛虎遣戍轉戰河北御史調大同監軍太監策馬河南諸軍澠池盧氏河南巡撫盧氏山中內鄉南陽棗陽當陽湖廣巡撫夷陵夔州四川所在告急

 特設河南湖廣四川總督巡撫威名戰陣於是漢南湖廣不足西澠池渡河河南雙喜陷於興安車箱大雨左右詐降按兵州縣傳送州縣略陽數萬巡撫陝西巡撫山西大學士:「。」未幾西寧兵變受命臨洮鳳翔州縣人龍原道四十人龍合擊朝廷終南山靈寶滎陽梅山上蔡山東巡撫大典

 正月大會滎陽回回曹操天王十萬順天十三七十二未決:「十萬官兵無能利鈍。」:「。」天王十萬曹操東方回回往來策應城邑子女南京兵部尚書鳳陽陵寢江北固始潁州知州戰死尚書乘勝鳳陽留守相等戰死官告漕運御史棄市大典徵兵討賊真龍皇帝鼓吹西曹操陝西

 九州來朝、湖廣河南關隘中軍,兵亂終南山富平回回曹操蠍子先後陝西西安鳳翔回回成功萬年萬年中伏戰死中伏戰死乘勝西安城中涇陽三原死戰不得回回陽關於是十三陝西

 湖廣巡撫總理直隸河南山東四川湖廣諸軍關中關外武功扶風以西富平大戰渭南臨潼大敗華陰陽關十一月進攻雒陽河南巡撫雒陽偃師鞏縣魯山葉縣光州擊敗確山

 含山知州御史滁州知州太僕堅守大敗御史堅守西大樂登封九州戰死南陽南陽大樂精銳興安漢中南山未幾官軍士馬渡河山西西知縣:「故鄉父老。」修文榆林河水淹死改道韓城西大樂京師陝西巡撫銳意七月於是成為闖王未幾、鳳翔渭河

 十年涇陽三原蠍子秦州戰死梓潼州縣知州英俊知縣郫縣主簿金堂進攻成都巡撫王維

 十一官軍梓潼白水合擊潼關十八山中總督保定總督總理

 十二大喜陝西總督發兵。」夷陵官軍巴西山中養子雙喜藍田步入:「天子以降。」:「。」壯士妻子輕騎河南河南數萬南陽宜陽知縣知縣萬安偃師知縣賊死十三十二月

 成為殺人舉人尚書精白:「公子。」委身以為盧氏舉人金星成軍為主大喜改信名曰金星獻策讖記:「十八神器。」:「天下人心殺人天下。」屠戮財物:「公子。」造謠:「闖王。」使兒童

 十四正月河南福王遇害鹿福祿。」世子開封襄陽襄王開封巡撫御史固守晝夜密縣二十曹操

 尚書陝西總督使保定總督楊文會師入關巡撫調河南大將人龍部下新蔡人龍親軍突圍葉縣年代總督襄城九十乘勝南陽鄧州十四開封巡撫射中上天

 攻城不用後者穿百十次第三五穿萬人壞處名曰

 十五正月鐵騎金人西華使知州賊死睢州寧陵太康商丘知縣全家開封持久總督尚書開封大敗襄陽諸軍河北不敢開封山東奉詔開封大會西安議決家口九月癸未天大北門穿東南城中百萬世子以下不及萬人萬餘拔營西南

 回回養成亂世。」西南陽所謂大清南侵京師告急朝廷不暇討賊五百南陽進攻楊文使從軍確山信陽泌陽襄陽望風襄陽德安州縣夷陵荊門荊州湘陰遇害穿宮殿

 十六山谷潛山京山雲夢黃陂孝感州縣先驅漢陽九江御史反正

 自號奉天大元帥威德大將軍