Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

Book of Southern Qi 《南齊書》

卷二十二 列傳第三 豫章文獻王 Volume 22 Biographies 3: Prince Wenxian of Yuzhang

南齊書二十二列傳第三

豫章文獻王
 豫章文獻王太祖第二太祖鍾愛

 起家太學博士長城尚書太祖西壽縣侍郎桂陽太祖將軍士卒白虎督戰

 安遠武陵內史荊州界內禁斷使千萬五百發氣其弟篡立走入於是平民隊主擊破歸附其父

 車騎參軍從事司徒袁粲:「後來。」

 太祖領軍蒼梧左右中庭蒼梧太祖兖州長史江北起兵:「主上單行道立功起兵疑惑不可。」蒼梧太祖:「大事。」

 太祖加冠將軍袁粲丹陽二千道淵石頭六十城防搜檢領軍散騎常侍

 上流世祖使都督江州豫州新蔡軍事將軍江州刺史常侍鼓吹一部以定永安五百

 都督寧南諸軍西將軍荊州刺史常侍太祖一日三千以下調二千不得百姓禪讓世祖大業其事建元元年太祖下令蠲除以前尚書都督諸軍大將軍三司揚州刺史豫章郡三千僕射王儉:「蕭條散亡以來如此古人旬日豈不!」

 上思經略:「公私尤重。」都督寧南諸軍南蠻校尉刺史將軍之際刺史南蠻人居荊州資費三千十萬資費七百三千五萬南蠻資費三百綿三百近代

 南蠻司馬慧景參軍西壽春:「津要潰散不敢。」荊州不出壽春敗走二十

 南蠻東南四十二十五以下十五以上儒林參軍文學祭酒勸學從事一百

 亡命積年武陵天門南平殘破不能起事依據參軍太守使斬首數百

 都督諸軍司空揚州刺史以前臨川文武司空還都東歸不得江津垂泣江陵京師憂慮大赦六月壬子赦令金石輿

 太祖哀號出血世祖太尉三十建元世祖太祖世祖未嘗違忤顏色世祖友愛明元太子太傅:「陛下有序不敢俛仰負重量力古今以來宿疾恍惚不勝加以能不耿介比心所以時運使太子束帶二三何以陛下而已太子王儉未知天顏殊榮。」答曰:「不得。」

 以來州郡供給無有:「損益資用縣長俸祿其餘風俗東北西南因而莫非約法使所在公用迎送之外宰相調尚書可通隨宜開許定格四方。」

 密謀:「文獻天倫。」四千

 元嘉見人太極朝服以來生相元嘉車駕烏紗帽自陳:「便左右郊外遠行殿八十大小聖心委曲多少事實。」:「揚州刺史白領云何門外相仍如此神州云何不可。」答曰:「五十正是不曾聞人使郊外不復施用京師廣州鼓吹隨時亦復依舊王儉令人便。」

 :「常見西朝拜武陵事例小兒青布意謂相類改易不無以來便三百不過一百京師郊外遠行不論所以不容王儉出入。」:「家人不足涉嫌以來小兒有所不通一二。」

 :「憂苦開顏不勝過量自下知見陛下子弟厚薄乘車不能可否便用意容易仰賴不知禁斷常理在華因此推理不容風塵石頭無生由來五十幾時亦復不能自制而已小小往歲成就要是一時華屋東宮玄圃古拙內中太子非但不可公家無意識太子不知東宮不宜便當陛下便當非但微臣往事營生州郡私有巨細不少未知將來之後不能連年惡疾。」答曰:「亦復不動白澤不解。」

 文惠太子孝經求解太傅不許:「方式當時史籍。」滿求解揚州竟陵王子不許:「一世多言。」

 世祖季子水牛推問不許牛角寬厚朝野歡心

 :「出於天網不足聖明保安公私情願可見天下歲月萬民其實百姓陛下大士奉公不顧工巧目前天下大計之中不可宇宙之內公家何嘗不知古今不可細碎陛下大臣天下悠悠萬品積聚相類便紜紜留神。」:「混亂義勇官軍何時亡命。」司馬

 身長七尺文物出入殿瞻望嚴肅地位隆重退園田世子寧陵:「便是。」騏驎騏驎形勢宋孝武襄陽帝王模範明末車駕新林:「今夜使。」:「之內陛下。」大笑北伐清除不復:「司馬還家。」後堂金石宮人臨幸:「古來陛下南山萬歲陛下百年。」:「百年東西一百。」

十年諸子舊例五百解職不許百萬功德:「優渥人臣陛下嗚咽。」四十九:「明哲至親王朝道光不能奈何奈何便喪事東平故事喪事大官朝夕司馬太傅文武。」

 竟陵王子:「春秋所以王母是以齊王江左以來尊親齊王故事變革隨時恩情輕重厚薄司馬天性孝悌終於立身節義勤王奉上毀傷悠然靜默』。理實在於東平樂於詩書勳績艱危萬代贊皇經綸功業富貴隆重廉潔忖度未有陛下布衣生平不同不等天心臨危捨命喘息萬分之際號哭天地鬼神乃至隔宿大德不可之下遺恨寧可盛典近代桓溫之類天心。」

 :「所以所以慎終追遠使都督諸軍司馬太子太傅揚州刺史豫章早日霸業牧神時候雍容廊廟