Back to collection

Book of Southern Qi 南齊書

卷四十四 列傳第二十五 徐孝嗣 沈文季 Volume 44 Biographies 25: Xu Xiaosi, Shen Wenji

Click on any word to see more details.

南齊書四十四列傳第二十

 
 東海司空著作太祖挺立風儀枝江宋孝武升階流涕康樂公主泰始西解嚴車駕殿不著治書御史罰金駙馬都尉著作母喪司空太尉參軍武王文學東莞尚書左丞退:「僕人三十可知。」

 太祖從事彭城太守太尉參軍太守如故世子庶子建元太守太子中庶子校尉將軍聞喜公子長史尚書吏部太子長史容止太宰世祖待遇尚書王儉:「將來宰相。」御史世祖:「?」:「東都!」吳興太守四言詩:「。」行狀王儉尚書

 陳義江左以來儀典明年太子詹事世祖方山:「離宮應有靈丘。」靈丘新林答曰:「黃山江南陛下留神。」竟陵王子良好佛法使廬江吏部尚書將軍太子

 世祖遺詔僕射隆昌元年散騎常侍前將軍丹陽高宗奉旨高宗殿戎服隨後高宗太后高宗廢立枝江食邑鼓吹一部五十殿僕射常侍如故明帝侍中中軍大將軍封二二十三公顯達

 民情不及尚書本州中正如故愛好文學器量不以權勢自居建武自保朝野以此

 童子」。驚起建武三司左右:「古人何以明君可以正當家巷。」不受

 連年軍國屯田:「急務輟耕周朝屯田漢室詳略可見自古當今京師漕運待敵不周利害淮南觸處極目平原陸地彌望戍卒士多飢色使刺史二千石履行隨地灌溉州郡主帥以下水田二種便粳稻開創及時使有所專司其事殿刑賞江南其所不可。」施行

 臨崩永元尚書宮城不得還家不敢諫諍未嘗表色安王用事不能司空求解丹陽不許

 文人同異名位未及中郎將膽力領軍陳說事機廢立遲疑久之無用干戈出遊閉城集議不能集議華林賜藥容色飲酒下詔:「上代憑藉際會

 吳興司空

 雅正起家主簿祕書大明山陽縣太子舍人新安主簿西撫軍功曹江夏王太尉兵仗諸子長兄:「。」自縊不敢

 明帝將軍太子建安司徒司馬宣威將軍廬江太尉長史將軍司馬廣陵太守黃門校尉明帝宴會朝臣以南御史不肯飲酒殿

 平王徐州幹事將軍長史東海太守不敢臨海太守散騎常侍後軍將軍祕書監吳興太守飲酒飲酒對飲視事

 明元太祖冠軍將軍吳興錢塘軍事使新安太守宗族持節將軍略陽縣明年丹陽將軍如故齊國侍中祕書監建元元年太子侍中如故西豐縣食邑二百

 季風善於司徒當世門戶世祖東宮玄圃宴會朝臣不平世祖:「。」:「恭敬亡國不識。」:「顯達當今將略。」諱稱將門發怒世祖:「忠臣未知面目宋明帝?」世祖:「。」其事豫章集會琵琶取樂明君便:「不能。」豫章:「。」顏色無異

 將軍侍中如故散騎常侍將軍如故世祖太子詹事常侍如故永明元年左將軍吳郡太守將軍會稽太守將軍如故連年百姓怨望僑居桐廬相傳山中金印四百新城商旅分布新城桐廬人民縣令主從男丁永興西陵將吏左右起兵會稽郡使萬歲將吏永興將吏救援錢塘之至錢塘錢塘隊主不敵戰敗登岸嘉興海鹽鹽官鹽官諸暨逃走餘杭戰敗錢塘僭號太子新城天子太子揚州刺史錢塘富人尚書僕射舍人東陽東陽太守太祖臨難正果追贈冠軍將軍太守如故會稽太守山陰會稽太守乘虛浦陽江豫章:「明初九州鼠輩。」數百官軍錢塘便進兵諸郡縣

 乘勝百姓前軍將軍天福弃市左軍將軍宿縣明徹天福伏誅內外莫不天福至今

 御史:「風聞山東列城郡縣攻守懲惡應有吳郡鹽官桐廬新城不知所在錢塘率領不敵建德上流不知劫掠吳興餘杭不敵走出會稽諸暨奔走不知所在虔劉會稽郡承乏將軍吳郡太守將軍吳興太守西昌禁止視事如故。」

 會稽尚書散騎常侍持節諸軍左將軍刺史散騎常侍領軍將軍世祖:「僕射歷年。」對曰:「南風一日。」發言當世應對

 金紫光祿大夫親信二十常侍如故侍中太子詹事侍中如故隆昌元年領軍將軍侍中如故高宗江州左右自陳年老不願外出執法有人興元尚書僕射

 明帝太子詹事五百尚書吳興僕射答曰:「琅邪執法不出。」散騎常侍僕射如故建武壽春豫州刺史豐城城固明帝以爲壽春洞開城門嚴加退百姓九百加護將軍僕射常侍如故

 永元元年侍中僕射將軍如故安王三百以爲都督明日尚書宮城戎服掖門殺戮憂慮世事不得將軍侍中僕射如故

 昏亂:「阿父六十員外僕射欲求豈可?」其日召見舉動如常:「。」華林五十八朝野中興元年侍中司空

 明末相國西太祖王儉:「?」:「。」前軍將軍永明太尉大司馬從事司馬黃門左丞元年臨海太守御史建武侍中冠軍將軍撫軍長史永元元年安王起兵華林怒罵:「古今宰相今日。」」。四十

 家人不忍中興元年太常廷尉

 史臣屯田戰守羌戎建華金城綿戍卒收地躬耕有餘前世江左以來不暇外出未嘗宿四郊江淮不周淮北待敵首領觀機而動

 可以豐城。[1]


全文中華書局一九七二年一月南齊書


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary