Back to collection

History of the Southern Dynasties 南史

卷四  齊本紀上第四 高帝 武帝 Volume 4 Southern Qi Annals 1: Emperor Gao, Emperor Wu

Click on any word to see more details.

本紀上第

太祖高皇帝其先東海陵縣中都中都元康元年東海郡中朝喪亂高祖淮陰武進東城寓居江左本土加以更為

曾祖樂子參軍太常少有大志才力過人漢中太守梁州將軍泰山太守興縣將軍元嘉二十四祭祀散騎常侍金紫光祿大夫

高帝元嘉丁卯姿鐘聲七尺遍體舊宅武進桑樹橫生四枝華蓋數歲從兄敬宗:「。」儒生雷次宗雞籠十三受禮左氏春秋

十七大將軍彭城豫章防守十九竟陵宋文帝二十三雍州刺史襄陽左軍參軍二十九谷口入關長安八十梁州刺史劉秀司馬救兵軍力文帝燒城南鄭

興縣建康少府知人:「洛陽北部建康。」

宋明帝即位將軍四方會稽太守王子起兵明帝將軍一日十二徐州刺史彭城從子淮陰驍騎將軍西巴陵司馬會稽

江州刺史晉安王子臨川內史鄱陽明帝朝廷軍容馬具寄生舉火進軍望見恐懼桂陽司馬東海太守徐州彭城淮南冠軍將軍持節都督前鋒諸軍淮陰兗州刺史如故

明帝非人人間流言天子明帝以為冠軍將軍自持戎服出門不敢出奔明帝

泰始還都部下:「主上太子萬歲見疑骨肉靈長禍難。」散騎常侍太子明帝遺詔將軍衛尉五百尚書袁粲領軍機事衛尉侍中石頭軍事

五月江州刺史桂陽舉兵朝廷中書省計議:「上流皆因無備。」筆下舍人:「依舊梁山。」正色:「梁山豈可既是報國。」單車出新使持節都督征討諸軍平南將軍鼓吹一部前軍解衣白虎西使將軍羽林顯達員外未時不知挺身上馬數百明旦不息大雨不復將士不得夜驚內亂厲聲如是

文豪設伏直至朱雀王道高尚名為東山」,時務:「將軍顧命艱難從容羽翼一朝!」車騎冠軍將軍石頭白下太后蒼梧:「天下事。」顯達農夫盤龍石頭間道承明宮闕

惶惑及至乃是:「父子平南諸君。」百姓:「全國。」袁粲引咎解職不許散騎常侍領軍都督兗州刺史將軍袁粲日入」。

蒼梧行凶暑熱裸袒蒼梧室內滿神色不變:「老臣無罪。」蒼梧左右天恩:「領軍一箭便不如。」一發蒼梧大笑:「何如?」建平朝野歸心舉兵玄武

威名蒼梧猜忌左右射中領軍蒼梧自來不動蒼梧忿所見加以:「明日蕭道成。」:「蕭道成大功盡力?」高帝廢立不見

七月戊子將軍蒼梧使左右衣袖常行承明領軍叩門不信:「。」戎服殿殿驚怖蒼梧萬歲踐阼」。明旦袁粲入會西槐樹計議眼光袁粲不受床側:「天下一言!」自取紗帽即位:「今日。」正色:「。」法駕東城於是失色甲午袁粲五十殿丙申侍中司空尚書大將軍竟陵郡三十大將軍三司

十二月荊州刺史太后丁卯西西將軍都督前驅太后刺史母喪巴陵密謀下達武帝州長武帝作亂武帝不出高帝不出不行司徒袁粲尚書威權舉事殿宿衛主帥無不協同反問石頭相見壬申起兵石頭丹陽從弟領軍將軍帝命石頭數百帶甲城門官軍石頭藏匿高帝石頭救援高帝遣回西流涕告別

正月二月高帝太尉都督十六諸軍高帝三月己酉四十殿丙子鼓吹大明泰始以來相承奢侈百姓成俗高帝人間雜物十七其中服用依舊

九月丙午都督中外諸軍太傅揚州殿入朝左右長史司馬從事甲寅

正月乙巳高帝百姓丙辰前部鼓吹丁巳太傅依舊丁卯高帝五百出入殿甲午重申殿入朝三月甲辰帝位相國遠遊諸侯相國甲寅使

典禮

閔凶五行虔劉海水群飛豈直而已贊皇啟明大業至德振古絕倫典禮

子房不臣稱兵宮掖邦國公投超然奮發先驅凶黨霸業勤王背叛竊據惡相黔黎塗炭受命朝日霄漢本朝東夏間入不虞于時忠誠慷慨朝廷匈奴野心侵掠疆埸奉辭吊死獫狁長蛇世故相仍淪陷發憤忘食擐甲開創桂陽九鼎烈火王城元戎按劍凝神指麾懦夫信宿之間皇室建平興兵指授形於色蒼梧肆虐無辜黔首高祖業已亂階危機據有石頭歲月西同異經綸逞凶皦日積年一朝章台

公有天下明哲生靈宇宙劬勞王室險阻艱難造物永清四海是以景星遐方重譯盛典所以成功曲阜宣化先烈舊章古今靜言相國青州徐州徐州琅邪東海揚州吳郡會稽白茅紀綱建國兼任內外使持節太尉侍中司空將軍雩都開國相國印綬持節兼司尚書虎符第一第五使第一第十相國三事隨事相國尚書侍中貂蟬中外都督太傅太尉印綬竟陵大將軍揚州徐州刺史如故遐邇一體無異王府充實百姓繁衍不和蠻夷回首明鑒人倫官方保佑皇朝杜漸防萌含生三百四維八表威靈孝敬齊國丞相以下舊式經緯乾坤宏亮大德闡揚高祖高帝公卿丁巳下令國內殊死以下之外齊國五百五千五千以太長史王儉尚書僕射吏部

四月癸酉豫州南梁潁川陳留兗州盱眙山陽廣陵海陵二十使司空回奉如故丙戌齊王天子旌旗出警八佾世子太子王女王孫一如

辛卯歷數下詔禪位是日壬辰遣使

齊王太古黎元伏羲以降可言所以大唐遜位遺風無垠因循不敢失墜祖宗幽明末葉聖哲無虞一族是以五色