Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

History of the Southern Dynasties 《南史》

卷六  梁本紀上第六 武帝上 Volume 6 :Liang Annals 1: Emperor Wu 1

本紀上第

高祖皇帝中都淮陰高祖太守曾祖從事御史齊高帝

英氣金牛縱橫:「周文王以來幾年復有?」隨逐司馬長史以為一旦不如因人高深黃門安西長史吳郡內史著名吳郡:「文武。」袁粲石頭朱雀:「朱雀長者毅然胡床。」:「。」石頭創造決勝莫不垂拱齊建元從容:「揚州。」豫章齊武帝東宮問訊退:「以致今日。」即位忌憚臨湘衛尉太子領軍將軍丹陽將軍

宋孝武年歲甲辰秣陵狀貌八字隆起右手:「」。兒時博學籌略文武才幹居室雲氣肅然

王儉祭酒廬江:「三十當作不可。」竟陵王子西文學沈約號曰:「」。過人:「天下在此。」西參軍行經老人:「不可天下?」忽然不見去職建鄴

齊武帝竟陵王子晏駕:「非常非常。」:「國家。」:「?」:「!」

不得齊明帝廢立追隨會稽:「美名其實智謀爪牙司馬武陵太守江東富貴選美。」:「。」太子龍遊將軍

豫州刺史慧景壽陽慧景次長慧景懼罪來迎將軍:「慧景武將譬如將軍一言便。」:「嬰兒。」於是曲意慧景隆昌元年中書侍郎黃門侍郎

建武王肅刺史將軍行次熨斗有人容貌衣冠:「。」自負:「賢首西。」賢首糧道先進於是失道望見得道賢首堅壁王肅攻城退疑心一旦西北西北:「所謂。」:「。」十萬鼓噪山谷城中流血:「善用爭鋒江東。」封建

刺史沙門自稱:「非人。」威名有人殷勤令人城外還都太子中庶子石頭猜忌小牛朝臣

魏孝文帝大眾雍州刺史樊城使雍州齊明帝雍州軍事發遣尚書慧景將軍顯達相續襄陽慧景進行孝文慧景引退於是大敗全軍退將軍雍州

雍州相傳樊城謠言遺詔雍州刺史揚州刺史安王尚書僕射將軍中江衛尉內省所謂」。法珍蟲兒」,舍人四十:「當今勤行仁義西益州。」益州使襄陽器械竹木五色回轉蟠龍暴風煙塵白日清朗紫雲傘蓋莫不

大臣相次誅戮永元長史功曹起士既定十一月乙巳聽事竹木旬日百姓鐵馬五千三萬

山陽巴西太守使荊州行事襄陽參軍江陵軍事參軍:「今日天下荊州不見三峽便上流以此傳檄江南不足日月江陵襄陽孤立東夏不能。」山陽兄弟:「攻心攻城心戰今日行事兄弟'一二'。行事行事其事人人山陽行事進退。」山陽江安山陽:「天下山陽荊軻。」於是山陽山陽車轅參軍門外以南康王尊號:「來年二月便進兵。」答曰:「十萬太白西方仗義天時何不武王年月?」竟陵太守南康襄陽尊號:「以南人手挾天子以令諸侯為人使。」:「前途大事功業處分!「新野

二月南康相國將軍戊申襄陽開霽士卒襄陽:「襄陽誠信天下一家相見。」建鄴闡揚威武及至竟陵長史太守前軍參軍法安竟陵刺史迎戰荊州冠軍將軍大軍漢口魯山水軍主張中江信使長史為主

三月乙巳南康帝位江陵涪陵尚書僕射大將軍諸軍西冠軍將軍四月五月漢南紫雲甲寅將軍吳子光子十三七月帝命超等流星鼓噪其餘

冠軍將軍鎮江聲援:「未必實力狼狽人情理當九江傳檄。」賞賜使致命

戊午魯山己未數百參軍:「城中天命?「:「何嘗。」文武男女萬人疾疫十七

囚徒不可朱雀百餘尚書苦諫未便進軍:「及其猶豫。」沿八月天子黃門勞軍諸軍進路太守收兵退保請罪

九月天子平定東夏以便從事前軍蕪湖豫州刺史大軍自發雍州導引左右莫不奉迎百姓馬步江寧將軍居士迎戰於是大軍新林建康道士退退保朱雀居士南岸開戰自大以西以北

十月石頭將軍南大利器閹人倀白虎諸軍一時宣陽門居士府城石頭諸軍壬午石頭官府併入二十青州刺史紿俗語」。於是蟲兒法珍:「今日可謂。」帝命諸軍

僧慶僧景廣陵瓜步使以為東北聲援曉喻將軍將軍將軍廣陵吳郡太守

十二月丙寅衛尉徐州刺史黃油帝命彌勒府庫圖籍以下四十八人屬宮女二千將士宣德皇后涪陵東昏侯司馬尚書大將軍揚州刺史封建食邑萬戶四十諸軍武陵王故事致敬下令大赦丙戌殿建鄴下令:「悉皆散失損耗。」丁亥豫州刺史五千慰勞東方十二

正月辛卯下令:「尚書諍訟失理不時施行臨陣致命疾病死亡遺孤。」甲午天子黃門侍郎樂法慰勞追贈祿大夫丞相乙未下令:「朱雀送死特許家人殯葬親屬貧苦縣長即為建康天命。」下令減損禮樂此外

戊戌宣德皇后臨朝殿司馬致敬壬寅中外諸軍殿前後鼓吹左右長史司馬從事依舊甲寅帝位相國遠遊

上天皇室世祖明早世宗仁德高宗夙夜劬勞含冤噍類中興天人皇家

招引本朝冒險坦然一方隆昌高宗社稷行權大節廢帝建武憑陵關塞淪陷重獲漢南練兵有序永元難行代入文王京邑洪流公投萬里中流惡相應時勤王全州京畿倡狂英勇阪泉琅邪石首莫不於是獨夫有餘冠冕忠勇白旗公有明德時運艱難危殆玉石貔貅抑揚牧野寂寞復禮永平故事我人