Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

History of the Southern Dynasties 《南史》

卷六十四 列傳第五十四 江子一 胡僧祐 徐文盛 陰子春 杜崱 王琳 張彪 Volume 64 Biographies 54: Jiang Ziyi, Hu Sengyou, Xu Wencheng, Yin Zichun, Du Zewang, Lin Zhangbiao

列傳第五十四一字濟陽法成

慷慨終身蔬食起家王國侍郎上書刺客武帝武帝華林將軍當朝賓客引子未嘗高潔如此遂昌校尉

弟子尚書大同兄弟剛烈得失武帝:「尚書于時。」少府呵責免職

攻陷下流退還建鄴文德殿:「不得今日。」承明尚書東宮殿主力戰六十二:「。」義子給事黃門侍郎中書侍郎侍郎景平追贈義子黃門侍郎中書侍郎

班固九品」,文章

南陽冠軍勇決祿大夫大通武帝文德主帥使大通元年北海洛陽南天天門太守讀書文辭嘲謔

西使盡

大寶巴陵猛將新市:「二門。」法和大敗江陵領軍將軍鼓吹:「名望隆重不宜。」答曰:「性愛。」出遊人士

車騎將軍三司諸軍中流

彭城天監至道立功大同刺史僻遠前後刺史推心撫慰風俗

太清數萬以為秦州刺史武昌將軍將軍巴州刺史節度大敗退保西蘆洲大眾西西:「水軍。」不許建鄴通信使荊州以為北面大都聚斂甚多大怒下令官爵以下時任:「何不。」:「門外不見使何處。」

武威義熙曾祖宋武帝南平梁武帝鄰居臥內五色:「非人天下蒼生。」:「多言。」於是好轉刺史

東莞太守青州鹿臨海神廟刺史百姓祈禱糜費屋舍海水春夢:「有人破壞宅舍。」心密以為請召安置朱衣人相辭謝:「。」間諜設伏青州刺史遷都刺史

廉潔混雜數年梁州梁州太清將軍將軍力戰諸軍退江陵

史傳五言詩當時梁湘王法參軍宴飲:「終日非人。」所行

始興參軍文帝群臣賦詩使成安便太守員外文集

京兆雍州襄陽子孫有志天監立功南鄭刺史大同南鄭第三二百前鋒敵人其一膂力便善射一日餘力同心七十殺傷數百敵人

西荊州刺史:「之下天子」,有志氣鄉里新興太守太清岳陽來襲荊州以為刺史枝江領軍巴陵石頭景平江州刺史

秦州刺史武帝歐陽江陵長史等於長沙車輪大敗西討平武陵王

兄弟知名太清岳陽荊州同歸以為梁州刺史江陵縣五百襄陽三十城中襄陽襄陽於是襄陽南陽太守廣平妻子襄陽北門:「。」宗族墳墓骸骨以為建鄴兄弟安寧

寬厚過人同歸以為西荊州刺史華容縣河東長沙刺史方等進軍大舉武昌蘆洲上流大敗刺史人情漢口大敗反復

善用以為刺史討平河東巴陵西上將巴陵定州刺史武帝大敗石頭會戰論功揚州刺史武陵王

平江刺史吳興太守豫州刺史溧陽南大將軍

婿吳興太守武帝宗門武帝切齒吳興陳文飲酒終日部將私通文帝文帝:「如此求和。」大敗文帝文帝不覺文帝發出一門

會稽山陰兵家姊妹併入後庭左右太清都城中江岳陽內史封建攻克刺史

下士所得萬人江淮第一建鄴不可長史江陵:「?」:「」。及至以下使廷尉羅漢張載軍人使者受命羅漢張載荊州因人馬腳使臠割五刑

敗走長沙武陵王江陵公私恐懼無罪奴婢出兵:「。」使武陵王刺史

廣州刺史友人:「拔擢畢命報國今天萬一有限何不雍州刺史使武寧動靜嶺南相去萬里一日如何如此。」嶺南

刺史次長平江三軍縞素屯兵長沙傳檄進趣長沙上游不能老兵不能遣使使妻子

武帝推立司空戰勝野豬戰艦野豬武帝周文:「無名。」輿其餘閹豎監守十萬練兵白水:「可以勤王!」南江將軍建鄴

江陵永嘉人家文宣丞相中外諸軍尚書舍人以下頒賜刺史子弟使大將軍其餘朝前

陳文次於揚州道行慕容率眾臨江聲援刺史明徹中夜巴陵太守大敗明徹太尉司空軍方蕪湖西南天道揚州蕪湖其後西南放火船艦兵士透水十二其餘棄船上岸殆盡

長史御史侍衛壽陽合肥鳩集進取招募淮南刺史婿導引壽陽部下大將軍三司揚州刺史會稽增兵水陸戒嚴使

壽陽尚書是非不問滄州刺史屋脊無故落地蠕動出於門外雲霧明徹領軍將軍秦州經略:「東南歲星太白。」:「。」大敗突圍彭城便壽陽巴陵郡明徹進兵肥水西明徹晝夜攻擊水氣七月十月百姓明徹東北二十四十八建康

曹參尚書僕射

貿骨鯁推移忠貞遺老忠臣後世建寧立功中朝離亂追蹤光啟於是山東河北知己捐軀使九泉萬里生平原野人臣

疾首有心壽陽比肩西窀穸豐碑公告使壽春傳報