Back to collection

Records of the Three Kingdoms 《三國志》

卷十四 魏書十四 程郭董劉蔣劉傳 Volume 14: Book of Wei 14 - Biographies of Cheng, Dong, Guo, Liu, Jiang, and Liu


東阿黃巾王度反應倉庫縣令使不能西大姓:「城郭不能可知不過財物非有何不相率穀米堅守不能。」以為不肯:「西。」:「愚民不可。」東山望見」,便奔走求得縣令攻城不能開城東阿

兗州刺史袁紹公孫瓚妻子從事擊破遣使妻子使:「。」:「大事。」召見:「假人公孫瓚袁紹一朝將軍。」都尉

黃巾太祖兗州鄉人:「前後相背!」太祖太祖徐州使荀彧留守鄄城呂布響應鄄城東阿不動言陳東阿使:「兗州唯有重兵非有!」:「呂布妻子孝子不可今天英雄天下智者失主呂布有為何如無禮不能使東阿母子!」流涕:「不敢二心。」伏兵刺殺。〈曹公未成君臣至親項羽高祖必得天下自殺明心然後成事公子開方積年管仲以為安能不可以為是以忠臣孝子允宜至親庶母曹公所得劉備天下人子曹公。〉不得東阿東阿堅守兗州從事太祖太祖:「微子。」東平。〈《魏書時常泰山兩手荀彧兗州於是太祖太祖:「。」本名太祖」,。〉

太祖呂布濮陽不利蝗蟲於是袁紹使太祖使太祖家居太祖兗州軍食使引見:「將軍袁紹?」太祖:「。」:「將軍不然袁紹天下不能將軍之下將軍龍虎兗州萬人將軍神武霸王將軍!」太祖。〈《魏略太祖:「世族兄弟千里),百萬諸侯南面既而高祖天下豈可!」太祖:「丈夫。」:「以為將軍不如齊一壯士高祖將軍北面袁紹將軍聰明神武袁紹之下將軍!」其後傳略。〉

天子尚書兗州尚未中郎將太守都督兗州劉備徐州來歸太祖太祖太祖徐州要擊袁術太祖:「前日不及異心。」太祖不及病死徐州太祖將軍袁紹七百鄄城太祖使二千不肯:「袁紹十萬輕易不可無疑!」太祖太祖:「過於。」亡命精兵太祖武將安國

太祖荊州劉備以為孫權:「孫權在位海內曹公天下荊州江表不能劉備關羽張飛萬人敵難解不可。」太祖中夏太祖:「兗州不用何以?」大會:「知足可以退。」不出。〈《魏書太祖文帝留守使參軍河間將軍以為:「擾攘天下而後示威天下使不至於今天之中前日以為不可。」:「軍事。」文帝引見:「有所?」:「臨時呼吸之間朝夕老臣將軍。」文帝:「。」太祖太祖太祖:「善處父子之間。」〉

謀反太祖魏國衛尉中尉威儀文帝衛尉安鄉三百八百分封列侯以為流涕追贈車騎將軍。〈《魏書八十太祖至公。〉


嘉平黃門侍郎。〈《通識。〉上疏

  《周禮:『以為民極。』《春秋:『。』不得不得於是聖哲風聲考績不出死人不問分外無二要道秦漢官名改易職司不同至於分明皇帝大業軍旅勤苦民心不安不可其一權宜帝王其後疾病隨意任情唯心不顧官屬謹慎粗疏賢能怯弱以為聲勢以為大臣小人鋒芒鬱結使罪惡行路積年周禮春秋公卿總統尚書綜理校尉督察御史宮殿申明不足小吏不可盡忠區區亦復無益以為則是復發進退推算以為使政治得失天地未必君子小人國風以為大臣小臣縱令有益禮義大臣暴露

於是汝南太守四十。〈文章不能十分之一。〉


潁川。〈《漢末天下匿名交結二十七司徒。〉袁紹謀臣:「智者功名周公之下未知用人多端天下大難霸王!」於是

潁川籌畫太祖太祖荀彧:「奇士可以?」 召見天下太祖:「使大業。」:「。」司空祭酒。〈子曰太祖:「冀州不敵如何?」:〉

不敵所知項羽公有無能自然天下漢末上下用人親戚子弟用人無疑遠近在後應變無窮名譽好言以至待人不為遠見見人顏色不見不及所謂婦人目前小事有所至於大事四海不見大臣讒言浸潤不行是非不可不是不知軍人敵人武勝

太祖:「!」:「公孫瓚呂布。」太祖:「。」〉

呂布退固守士卒疲倦太祖太祖》。〈《太祖:「項籍七十未嘗敗北一朝亡者內外威力不及項籍乘勝。」太祖:「。」《魏書劉備以為豫州太祖:「英雄。」太祖:「起義百姓俊傑英雄是以回心天下四海安危不可!」太祖:「。」子曰劉備太祖使豫州太祖:「張飛關羽萬人不為未可古人:'一日。'。」太祖奉天號令天下英雄太祖使要擊袁術太祖:「變作!」已去太祖不用魏書正反。〉

孫策千里江東太祖袁紹官渡江北:「江東英豪雄傑得人無備百萬獨行中原刺客。」臨江。〈《太祖劉備袁紹其後不得退失》。太祖太祖:「多疑存亡不可。」太祖:「。」東征不出不出出自太祖不同孫策輕佻偶合。〉

袁紹乘勝:「袁紹謀臣其間而後不如荊州變成而後一舉。」太祖:「。」西平冀州平原太祖南皮冀州。〈《河北太祖知名使以為省事。〉

太祖使劉備太祖

天下設備無備卒然破滅袁紹兄弟生存胡人覬覦不足重任不能不為無憂

太祖:「神速千里難以不如。」太祖盧龍單于太祖遼東

事情太祖:「。」年三十柳城太祖交錯:「天下以後中年夭折!」:「祭酒自從征伐未決平定天下不幸短命事業追思不可八百。」〈《魏書太祖:「褒忠未必後嗣是以岑彭祭酒通性發言處理自在軍旅有餘呂布西遼東指麾至於發揚短命朝廷喪失。」〉。〈《魏書通達》。〉

太祖荊州疾疫:「使。」〈《太祖:「哀哉!」〉不治自若太祖愈益能持。〈《太祖荀彧:「不滿四十相與周旋十一艱難通達世事凝滯