Back to collection

Records of the Three Kingdoms 三國志

卷二十二 魏書二十二 桓二陳徐衛盧傳 Volume 22: Book of Wei 22 - Biographies of Huan, the two Chens, Xu, Wei, and Lu

Click on any word to see more details.目录
1
2
2.1
3
4
5
6
7 【

長沙臨湘。〈魏书祖父州郡尚书著名南方。〉功曹太守孫堅孝廉尚書郎父喪還鄉劉表戰死太祖袁紹官渡太守:「舉事未有齊桓諸侯晉文取禍立功不宜。」:「然則?」:「曹公仗義朝廷有罪不服之内不亦!」:「。」長沙遣使太祖太祖太祖連戰病死城陷久之劉表從事祭酒自陳結婚不受告退

太祖荆州丞相主簿太守魏國中郎將侍中太子未定陳文前後。〈魏书:“太子海内天下莫不闻大王。”於是太祖。〉西左右將順此類尚書選舉關羽太祖不解太祖南征:「亟行。」:「大王足以事勢?」:「。」「大王?」:「。」「然則?」:「众多不便。」:「重圍之中大王怀大王餘力?」太祖退

文帝践阼尚書侍中疾病:「天下!」安乐六百子爵嗣子追赠遣使太常流涕侍郎赐爵嘉尚升遷公主嘉平乐安太守。〈字元有名晋武帝荥阳太守。〉


字長颍川许昌祖父叔父盛名。〈字元。《魏书当时隐居荆山远近宗师灵帝崩引用天下名士以为参军老病不屈司空平原侍中大鸿胪著书司空太仆子孙四方太原无不。《天下三万先贤行状大将军先生于时高名号曰率皆同时成群豫州百姓图画形象。〉兒時奇異父老:「。」孔融高才倨傲之间由是豫州陶谦病死徐州:「袁术吕布將軍之後將軍徐州无成。」袁术下邳不用不行避難徐州吕布太祖司空西乐安下邳太祖以爲太祖奸宄太祖广陵丹阳太祖忠義死難名臣知人長平司徒治書御史丞相軍事魏國御史

太祖肉刑:「安得君子古今使鸿以爲死刑可加御史其父?」对曰

以为肉刑增加兴仁死者所谓重者:‘五刑。’所以助教惩恶杀人合於至於伤人毛发使穿千之未可施用殊死不及其餘死者可以如此所生足以

以爲未可太祖以軍众议故且

侍中丞相东西在朝名義不以假人文帝东宫交友:「门人。」王位尚書践阼尚書仆射侍中尚書广陵使都督水軍许昌大將軍尚書司马宣王明帝即位五百三百大將軍中軍大將軍大將軍司马宣王顷之司空尚書

上疏

文王万邦’;至于兄弟家邦’。天下丧乱干戈百姓不识陵迟陛下天下至治唯有黎庶兆民幸甚臣下雷同是非不和无端无端真伪失实不可不深防备源流

太和以爲太祖阳平難以进退转运戰士不可熟虑」。從子不便軍事用度霖雨以爲

皇女追封平原公主上疏

长短存亡有分圣人抑或以求不归大人天地无穷大德师表不备期月成人礼制服朝夕自古未有亲临陛下无益有损群臣送葬车驾不行万国之至车驾许昌上下大小莫不惊怪便殿不知何故以为吉凶祸福无益金墉城西孟津皆可权时暴露蚕农以为不可计量吉士贤人盛衰安危风化恐惧帝王万国天下天下行止动静岂可青龙宫室百姓上疏

宫室衣服丧乱之后人民至少汉文不过。〈:《汉书地理志元始天下户口汝南郡三十万户不能如是晋太康》,三百七十七不能以此丧乱於是。〉边境有事将士劳苦有水国家社稷不安及其讲武劝农宫室百姓何以应敌刘备成都白水太祖中国劳力安危陛下

答曰:「宫室并立之後岂可复兴是故萧何大略。」

项羽争天下已灭宫室是以萧何建武太仓皆是壮丽不宜。〈周礼天子推移简约宫室后嗣武帝万户所以大兴四海涂炭萧何以为岂不大道得失使之中:“不可。”!〉夫人莫不天王武库不可不可臣下留神卓然臣下汉明帝德阳殿殿群臣:‘尚书不得殿。’百姓不能不及

於是有所减省

太祖謀反太祖太祖:「名臣。」复位:「且自明主?」此類青龙追思功德封一列侯。〈魏书前后得失及其子弟群居正始群臣上书以为名臣奏议叹息子曰少府岂非忠臣见人勃然未尝岂非所谓王臣謇謇!”答曰:“可谓不知仁者爱人忠孝仁爱之至反覆不得已而言不忍为人见人失道可谓忠臣司空不然谈论终日未尝人主外人不知君子於是乎长者。”〉


青龙侍郎正始游擊將軍刺史將軍使持节匈奴中郎將怀柔京邑贵人宝货奴婢尚書嘉平雍州刺史將軍大將軍率众使牙门羌胡西將軍所以:「劳役血刃。」使南安太守进兵运道城外流水挑戰不许將士困窘日月出自牛头山相对:「兵法牛头。」諸軍遣使白水使牛头不惟而已諸軍

西將軍都督諸軍後年雍州刺史金城进兵使凉州不能兵勢凉州越境:「东西。」万人諸軍不利五营在前諸軍大敗乘胜等分三軍陇西以爲精卒西乘胜不可將軍敗軍之後將士陇右古人:‘蝮蛇壮士。’孫子:‘有所有所不守。’有所大有陇右蝮蛇不守不如自保然後。」

深入争锋原野锐气使进兵积谷招纳传檄乘胜之下锐气致命攻守不同兵书三月三月而后’。仓卒所谓疾雷不及掩耳自然其内不可不可如此

高城潜行东南高山烽火城中將士救兵聞已宿上下陇西设伏。〈救兵闻已上下”,出於不意不知何故伏兵设伏不知不通。〉潜行交戰退還凉州金城城中將士得出:「。」慰劳將士前後遣還

將士一心所能上进众议不足凉州陇右大兵大將軍司马文王:「諸葛亮常有不能仓卒西。」一方有事扰动天下驿不过六百司马文王:「