Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

Records of the Three Kingdoms 《三國志》

卷二十二 魏書二十二 桓二陳徐衛盧傳 Volume 22: Book of Wei 22 - Biographies of Huan, the two Chens, Xu, Wei, and Lu目录
1
2
2.1
3
4
5
6
7 【

長沙臨湘。〈魏书祖父州郡尚书著名南方。〉功曹太守孫堅孝廉尚書郎父喪還鄉戰死太祖袁紹官渡太守:「舉事未有諸侯晉文取禍立功不宜。」:「?」:「曹公仗義朝廷不服之内!」:「。」長沙遣使太祖太祖太祖病死從事祭酒自陳結婚告退

太祖荆州丞相主簿太守魏國中郎將太子未定陳文前後。〈魏书:“太子海内天下莫不大王。”於是太祖。〉西不善左右尚書選舉關羽太祖不解太祖:「。」:「大王足以事勢?」:「。」「大王?」:「。」「?」:「众多便。」:「重圍之中大王怀大王餘力?」太祖退

文帝尚書疾病:「天下!」安乐六百嗣子追赠遣使太常流涕侍郎公主嘉平乐安太守。〈字元有名晋武帝荥阳太守。〉


字長颍川许昌祖父叔父盛名。〈字元。《魏书当时隐居荆山远近宗师灵帝崩引用天下名士以为参军老病司空平原鸿司空子孙四方太原。《天下三万先贤行状大将军先生于时号曰同时成群豫州百姓图画形象。〉兒時奇異父老:「。」孔融倨傲之间豫州陶谦病死徐州:「袁术吕布將軍之後將軍徐州。」袁术下邳不用不行避難徐州吕布太祖司空西乐安下邳太祖太祖奸宄太祖广陵丹阳太祖忠義死難知人司徒御史丞相軍事魏國御史

太祖肉刑:「通理君子古今使鸿死刑可加御史其父?」

以为肉刑增加兴仁所谓:‘五刑三德。’所以助教杀人合於至於伤人毛发使穿三千未可施用殊死不及其餘可以如此足以

未可太祖軍事

丞相东西在朝名義假人文帝东宫交友:「门人。」王位尚書九品尚書仆射尚書广陵使水軍许昌大將軍尚書司马宣王明帝即位五百三百大將軍中軍大將軍大將軍司马宣王司空尚書

上疏

文王万邦’;至于兄弟’。天下丧乱干戈百姓陵迟陛下天下至治唯有黎庶幸甚臣下雷同是非和睦无端无端真伪失实不可防备源流

太和太祖阳平難以进退转运戰士不可熟虑」。從子便軍事用度

皇女追封平原公主上疏

长短存亡圣人大人天地无穷大德成人礼制服朝夕自古未有亲临陛下无益群臣送葬车驾不行万国车驾许昌上下大小莫不惊怪便殿何故以为吉凶祸福无益金墉城西孟津皆可权时暴露以为不可计量贤人盛衰安危道信风化恐惧帝王万国天下天下行止动静青龙宫室百姓上疏

宫室衣服丧乱之后人民至少汉文不过。〈:《汉书地理志天下户口汝南郡三十万户不能如是晋太康》,三百七十七不能以此丧乱於是。〉边境将士劳苦国家社稷不安及其劝农宫室百姓何以应敌刘备成都白水太祖中国劳力安危陛下

答曰:「宫室并立之後复兴是故大略。」

项羽争天下宫室是以建武壮丽不宜。〈周礼天子推移简约宫室后嗣武帝万户所以大兴四海涂炭以为岂不大道得失使之中:“不可。”!〉夫人莫不天王武库不可不可臣下留神臣下所及汉明帝德阳殿殿群臣:‘尚书不得殿。’百姓不能不及

於是有所减省

太祖謀反太祖太祖:「。」复位:「?」青龙追思功德封一列侯。〈魏书前后得失及其子弟群居正始群臣上书以为奏议叹息子曰少府忠臣未尝所谓王臣!”答曰:“可谓仁者爱人忠孝仁爱反覆不得已不忍为人失道可谓忠臣司空不然谈论终日未尝外人君子於是长者。”〉


青龙侍郎正始游擊將軍刺史將軍使匈奴中郎將怀柔京邑贵人宝货奴婢尚書嘉平雍州刺史將軍大將軍率众使西將軍所以:「劳役血刃。」使南安太守进兵运道城外流水挑戰不许將士日月出自牛头山相对:「兵法牛头。」諸軍遣使白水使牛头而已諸軍

西將軍諸軍後年雍州刺史三道金城进兵使凉州不能三道凉州:「东西。」万人諸軍不利在前諸軍大敗乘胜等分三軍陇西西乘胜不可將軍之後將士陇右古人:‘蝮蛇壮士。’孫子:‘有所有所。’有所有所陇右蝮蛇不如然後。」

深入争锋原野锐气使进兵传檄乘胜之下锐气致命不同兵书三月三月而后’。仓卒所谓不及掩耳自然不可不可如此

高城潜行东南高山烽火城中將士聞已宿上下陇西设伏。〈闻已上下”,出於何故伏兵设伏。〉潜行交戰退還凉州金城城中將士:「。」慰劳將士前後

將士一心上进不足凉州陇右大兵大將軍司马文王:「諸葛亮不能仓卒西。」一方扰动天下驿不过六百司马文王:「大將不当!」

尚書仆射選舉大夫大將將軍淮北諸軍徐州节度退仆射作乱寿春司马文王总署司马景王文王亲友文王:「何如其父司空?」:「天下不如立功。」前後二千六百子弟

元年追赠司空。〈干宝高贵乡公司马文王朝臣太常使可否:“不如。”子弟内外:“何以?”:“天下。”文王:“其次。”:“其次。”文王春秋太傅司马尚书仆射号哭大将军悲恸大将军:“?”:“独有可以天下。”大将军:“其他。”:“使复发。”太常未详干宝改易改易异闻不如使君子不胜虚妄博物鸿司空渐渐人为:“。”〉前朝慎子。〈之后名位青州刺史廷尉太尉广陵