Back to collection

Records of the Three Kingdoms 《三國志》

卷二十五 魏書二十五 辛毗楊阜高堂隆傳 Volume 25: Book of Wei 25 - Biographies of Xin Pi, Yang Fu, and Gaotang Long

Click on any word to see more details.

高堂

目录
1
2
3 高堂
3.1
4 【

佐治潁川建武隴西袁紹太祖司空不得平原使太祖求和。〈《英雄:「將軍國小不敵曹公曹公將軍西以北皆可曹公曹公糧餉之際趙國以北曹公不然。」:「使?」:「佐治。」太祖。〉太祖荊州次于西平太祖太祖荊州使自相置酒太祖太祖太祖:「可信?」:「兄弟他人其間天下定於一旦求救可知不能謀臣兄弟連年加以饑饉天災人事瓦解兵法石城百萬不能不能自守其後秋葉荊州荊州未有:『。』遠略可謂行者可謂所以莫大四方莫大河北河北天下。」太祖:「。」次于明年議郎

太祖使:「高祖貪財好色過失佐治。」丞相長史

文帝關內改正天順至於天下改正孔子」,左氏」,何必相反

冀州十萬河南不可朝臣作色:「陛下:」:「?」:「。」:「。」:「陛下不肖左右安得社稷安得!」:「佐治?」:「民心。」:「!」:「陛下。」默然

大將軍江陵行軍廣平大興:「洿自古陛下有海歷年未幾違逆大德不服今天而後臨江今日莫若管仲仲尼懷遠十年之中將士然後不再。」:「子孫?」:「周文王武王未可!」

明帝即位三百時政大臣莫不往來:「大人不然。」正色:「主上立身不平不過三公而已危害大丈夫?」僕射:「尚書僕射精勤不如。」:「陛下欲取。」不用

殿百姓勞役上疏:「諸葛亮孫權巿遼東意指左右宮室大興連年:『小康中國四方。』陛下社稷。」:「宮室直諫使後世蕭何重臣。」孟津:「天地高下反之加以不堪盈溢洪水丘陵何以?」。〈《魏略諸葛亮引退臨朝:「!」司空:「。」可惜不當主意不大:「建安天下不可一日皇帝皇帝受命不可皇帝天下陛下?」:「。」:「可謂善變。」 擬人君子而已主意安有可以祖宗過於退諂佞佐治不宜。《魏略從而不少。〉

青龍諸葛亮渭南大將軍司馬宣王明帝不能大將軍軍師使節度。〈《魏略宣王數數進攻宣王能行。〉河內太守。〈《太常泰山外孫:「文帝思王太子文帝:『?』:『太子君主宗廟社稷不可不可何以!』大將軍參軍司馬宣王城門大將軍司馬城門:『天子在外太傅城門不利國家?』:『天下不可太傅不得不明皇帝太傅以後在朝太傅寄託專權王室人道不過。』:『然則?』:『得無太傅。』:『然則可以?』:『安可不出職守大義凡人其事不祥不可而已。』宣王之後:『。』西將軍從子:『何故西?』:『。』:『。』:『多言。』其後參軍:『今日大事不得。』司馬文王文王英語:『君子在職父母憂患而已軍旅之間可以!』全身英年七十泰始。」〉


字義天水。〈《魏略涼州從事。〉從事使安定長史勝敗:「不斷不斷後事不能大業曹公遠略無疑用度大事。」長史太僕刺史孝廉丞相參軍

戰敗渭南太祖安定奉使太祖:「西大軍國家。」太祖倉卒州郡固守隴右大將萬餘攻城士大夫宗族子弟使正月八月救兵求救於是刺史太守失色流涕:「父兄子弟無二死守。」號哭刺史太守遣人開城使刺史太守

便喪妻歷城少長中時歔欷:「?」:「不能不能面目天下虐殺士大夫專制討賊所以。」鄉人李俊使安定南安十七九月起兵城門妻子歷城:「逆子天地早死面目!」宗族死者南奔

隴右平定太祖十一關內:「死節爵祿。」太祖:「大功西美談子貢仲尼明智不過良史記錄。」〈皇甫謐列女傳天水建安涼州刺史莫不感憤將軍姑子從事同等報仇未有歸西相對:「使遇難忠義當之餘年。」參議許諾使鄉里安定自來閉門以定進兵出擊傳聞漢中無備怒罵大怒及其太祖。 姑子內外不同益州刺史天水西會同攻破西城中異見自刎:「西施西施?」州郡以是三十:「婦人不出不能何以所以偷生。」毒藥解毒藥建安參軍守備佩環戰士城中刺史傷殘:「大夫專利焉知救兵不到關隴致死不可。」背約嫡子南鄭終日:「管仲社稷在於得人涼州士馬中夏爭鋒不可不詳。」深感忠於相接所以:「如是萬全?」厲聲:「忠義不足顏淵百年義存。」:「。」閉門漢中三十救兵至于。〉

太祖漢中益州刺史拜金太守太守蜀漢故事而已劉備張飛超等萬餘反應太祖超等超等退還置酒大會厲聲:「男女大節之中女人形體。」肅然

劉備漢中太祖威信前後使京兆扶風天水萬餘百姓大綱而已不忍文帝:「太守何如?」未及餘年拜城校尉

常見明帝𧛕:「法服?」默然不法

大匠宮室美女後庭出入大雨鳥雀上疏:「大禹宮室成湯歸咎周文家邦漢文躬行節儉陛下皇帝開拓大業皇帝思齊往古聖賢季世所謂儉約所謂恣欲陛下稽古世代所以季世所以衰弱至于泯滅漢末足以動心使高祖恭儉太祖有神陛下未定軍旅在外陛下三思而後出入以往成敗頃者天雨雷電非常鳥雀天地神明不當聖人陛下無形之外纖微孝文美人調小女:『萬國。』從中精心計謀費用以定如此以往堯舜天下遠人。」時雍藩國至親法禁:「往古明王誠篤退補過。」

少府司馬上疏:「文王赤烏不暇武王白魚君臣變色憂懼災異陛下專精諸軍便天雨轉運擔負:『退。』使山谷之間退不得武王今年發明技巧皆可少府軍用不足節度。」諸軍

政治便於:「在於興國在於務農宮館合上孔子:『猛虎。』不通亂民當今公卿賢良方正選用之一。」

上疏宮人不見