Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

Records of the Three Kingdoms 《三國志》

卷三十六 蜀書六 關張馬黃趙傳 Volume 36: Book of Shu 6 - Biographies of Guan, Zhang, Ma, Huang, and Zhao

關羽
 關羽本字河東亡命涿郡先主鄉里徒眾張飛先主平原司馬先主兄弟侍立終日先主周旋艱險。〈曹公劉備呂布下邳關羽使祿求救春秋。〉先主徐州刺史使下邳太守,〈《魏書徐州。〉

 建安曹公東征先主袁紹曹公將軍大將軍太守曹公使先鋒望見策馬之中曹公曹公為人心神久留:「。」:「曹公將軍共死不可曹公。」曹公曹公。〈《太祖太祖:「兄弟。」太祖:「天下義士何時?」:「而後。」〉曹公賞賜告辭先主左右曹公:「。」〈以為曹公非有至於曹公。〉

 先主曹公荊州先主乘船數百江陵曹公當陽長阪先主。〈劉備曹公飄颻:「往日今日。」:「國家天道!」以為國家曹公如此不肯曹公親戚宿所行不免雅言。〉孫權先主曹公曹公退先主江南襄陽太守將軍江北先主西益州荊州諸葛亮超人:「文武過人一世爭先未及逸群。」賓客

 疼痛:「有毒然後。」便飲食相對血流自若

 二十四先主漢中將軍率眾曹公漢水將軍華夏曹公司馬宣王以為關羽得志孫權其後江南曹公遣使使不許大怒。〈《遣使求助使主簿致命忿:「使樊城不能!」手書以為呂蒙:「精兵鹿之中使白衣搖櫓商賈。」以此求助援助何故形跡?〉太守江陵將軍公安供給」,不安於是使曹公,〈宿相愛平生不及軍事須臾:「關雲長。」驚怖:「!」:「。」〉不能退還江陵妻子。〈將軍左右:「不可曹公!」吳書孫權走路江陵二三不時生死」,不然可以智者曹公諸侯屍骸。〉

 追諡。〈:「今年不得!」左氏諷誦。〉安國丞相諸葛亮監軍公主中郎將庶子。〈。〉

張飛
 張飛涿郡關羽事先年長先主曹公呂布曹公中郎將先主曹公袁紹曹公荊州先主江南曹公一日當陽長阪先主曹公妻子使二十瞋目:「!」先主既定江南宜都太守將軍先主益州諸葛亮江州太守:「大軍何以?」答曰:「將軍無有將軍。」左右顏色不變:「便!」賓客。〈《先主:「所謂自衛!」〉先主成都益州諸葛亮關羽五百五千其餘頒賜巴西太守

 曹公漢川諸軍下巴西漢中進軍五十萬餘交戰前後不得退南鄭先主漢中將軍章武元年車騎將軍校尉西鄉:「荼毒不安甘味遐邇,' 王國'。!」

 雄壯威猛關羽謀臣萬人善待卒伍士大夫君子小人先主:「健兒左右取禍。」先主萬人閬中江州孫權先主先主:「。」追諡長子早夭次子尚書僕射尚書綿竹


 扶風起事西率眾長安漢朝西將軍金城西將軍長安敗走退還涼州校尉鍾繇關中禍福高幹平陽京畿於是衛尉將軍。〈《其父天水隴西產業山中城市供給為人身體洪大涼州刺史王國反叛州郡中有勇力州郡從事討賊司馬將軍西將軍之間將軍西軍人為己無備西西將軍異姓兄弟相親侵入更為合眾妻子不解建安國家綱紀使校尉鍾繇涼州和解將軍進賢衛尉年老宿曹公丞相長子校尉督軍從事徐州刺史諫議大夫將軍使都尉鐵騎都尉家屬。〉

 進軍潼關曹公曹公曹公左右瞋目曹公離間猜疑大敗。〈山陽曹公西:「不過二十河東。」:「河中!」不得曹公:「。」〉曹公安定北方曹公:「大軍國家。」涼州刺史自稱西將軍涼州軍事合謀超出不能城門不得進退狼狽漢中不足先主成都。〈《建安十六關中十部十萬曹公西超等超等敗走安定涼州家屬漢中以為祭酒:「有人愛人?」漢中正旦:「一旦同命人相?」涼州建安十九。〉

 先主城中稽首,〈:「得益。」使成都。〉西將軍因為。〈山陽關羽:「來歸何以天下!」張飛:「如是。」明日大會不見大驚明日:「所以關羽張飛。」以為爵位傲慢關羽荊州未嘗諸葛亮超人」,不得張飛凡人行事不可不行便經理忿記載之類不可。〉

 先主漢中將軍章武元年將軍涼州

至尊奉承宗廟曹操父子慘怛疾首海內怨憤歸正獯鬻威武是以委任萬里肅慎賞罰對於天下

四十七上疏:「二百陛下。」追諡承嗣將軍陳倉安平。〈曹公。〉

黃忠
 黃忠南陽荊州以為中郎將從子長沙攸縣曹公荊州將軍統屬長沙先主南定隨從受任三軍益州既定將軍建安二十四漢中士卒歡聲大敗西將軍先主漢中將軍諸葛亮先主:「名望便得無不可!」先主:「。」關內明年追諡

趙雲
 趙雲真定公孫瓚先主袁紹隨從先主。〈姿雄偉公孫瓚袁紹冀州:「貴州回心?」答曰:「天下未知論議仁政所在公私將軍。」先主接納先主:「。」先主袁紹先主數百將軍不能先主荊州。〉先主曹公當陽長阪妻子後主保護甘夫人後主將軍先主荊州。〈先主有人先主:「。」平江以為將軍桂陽太守:「同姓。」不許有人:「未可天下不少。」逃走博望鄉里先主法律以為不用如此先主益州司馬此時先主夫人縱橫不法先主嚴重整齊特任西舟船夫人後主張飛後主。〉

 先主諸葛亮張飛江西平定江州外水成都成都既定將軍。〈益州既定成都屋舍城外園地:「霍去病匈奴無用國賊非但匈奴未可天下桑梓本土益州人民田宅皆可歸還安居然後調歡心。」先主曹公漢中北山千萬黃忠以為可取過期曹公前鋒大眾此時閉門更大開門疑雲伏兵雲雷驚駭自相漢水甚多先主明旦自來:「一身。」作樂飲宴中號將軍孫權荊州先主大怒:「國賊曹操孫權關中上流關東義士策馬不得。」先主東征江州先主失利秭歸進兵永安退。〉建興元年將軍永昌將軍諸葛亮漢中明年大眾當之失利固守至大退將軍。〈:「退退何故?」答曰:「