Back to collection

Records of the Three Kingdoms 三國志

卷四十 蜀書十 劉彭廖李劉魏楊傳 Volume 40: Book of Shu 10 - Biographies of Liu, Peng, Liao, Li, Liu, Wei, and Yang

Click on any word to see more details.


 長沙先主荊州未有繼嗣先主二十武藝氣力過人諸葛亮張飛西所在益州既定中郎將

 扶風使先主先主江陵宜都太守建安二十四秭歸太守進攻先主漢中沔水太守妻子宗族成都先主將軍太守如故將軍西太守將軍關羽樊城襄陽發兵自助未可動搖先主忿不和鼓吹懼罪忿先主。 〈《魏略先主:「伏惟殿下大事是以有為歸趣愆戾山積猶自王朝英俊輔佐將領功臣范蠡五湖謝罪逡巡際會之間乞身卑鄙元功至孝見疑蒙恬讒佞未嘗慷慨流涕其事何者荊州大臣失節乞身殿下感悟小人不能始終惡聲君子君王。」〉魏文帝姿以為散騎常侍建武將軍平陽西新城新城太守將軍將軍

 古人:『不加。 』不行忠臣罹禍孝子白起所以然骨肉親親其間忠臣不能孝子不能勢利親親猶如足下漢中道路骨血君臣上位遠近所聞自立阿斗太子寒心使從子輿其弟小白出奔自古非獨。  漢中定於定則未曾不由廢立之間私怨人情不能不左右漢中然則足下尚可一時大軍足下微子如斯。 〈國語:「不如。」子曰:「。」對曰:「長大技藝果敢如是不仁五者不仁。」太史。 〉足下父母為人非禮將至不從自號丈夫為此何所足下繼嗣不為北面綱紀不為不致以免危亡不為陛下受禪虛心懷遠足下翻然內向非但三百繼統而已大邦陛下大軍金鼓不平足下因此大人』,自求多福』,足下使閉門不出

不從

 成都懷集將軍南陽太守)〔〕,。 〈《魏略字義西平聚眾遣使曹公曹公將軍使都尉建安西初中太守列侯太和不和貳心蜀道使不到死後司馬宣王宣王使來朝京師樓船將軍。 〉先主侵陵諸葛亮之後先主因此於是使:「不用孟子!」先主流涕


本字先主叔父。 〈牙門元年河東督軍扶風。 〉


 永年廣漢身長容貌姿驕傲輕忽太守

高宗傅說周文呂尚布衣帝王之所以稽古皇極神靈於是乎褒貶於是乎然而處士綿竹枕石漱流吟詠仁義浩然古人招致落落豐功然後紀功王府不亦!」

 不過眾人先主北行先主故人賓客:「。」然後信宿至於宿自知先主先主以為宣傳軍事指授奉使稱意成都既定先主益州從事徒步一朝之上形色自矜諸葛亮接待不能密言先主保安先主行事太守

 私情不悅馬超:「主公相待孔明?」:「!」〈揚雄方言郭璞老者皮毛以為古者為兵稱兵猶言老兵。 〉:「其外其內天下不足。」羈旅歸國危懼大驚默然退於是有司

 諸葛亮

有事諸侯以為曹操暴虐孫權無道闇弱主公霸王興業翻然西斟酌其間指掌治世霸王益州宿舉事不免凡庸風雲之中布衣之中盜竊分子。〈以為分子兒子慈父。 〉一朝不忠不義先民左手天下右手咽喉不為所以怨望度量以為事業投江不解主公感激被酒之下所致主公且夫立業老少西九十慈父至於內外使起立力主曹操不分其間人心統共誓約足下盡心主公古人竹帛不幸取禍自我足下當世主公天明神祇使足下本心努力自愛自愛

年三十


 。 〉武陵先主荊州從事三十長沙太守先主諸葛亮孫權遣使通好士人經緯答曰:「世業。」建安二十呂蒙脫身先主先主不深以為巴郡太守二十四先主漢中侍中後主校尉

 本意諸葛亮怏怏丞相〕、蔣琬

其事漢中徒勞無益漢中使深入漢中使孑遺一方怙恃無法前後凡俗綱紀馬良兄弟聖人長史不足大事侍中不然流俗使百姓以致今日

)、諸葛亮:「校尉國家賢達萬人小子誹謗先帝國家簡練分明作色:『!』如是不可勝數大位中人以下真偽?」〈:「先帝忠孝長沙開門巴郡其事大將軍誹謗人頭陛下即位之後比為將軍:『將軍上當!』:『將軍至於正方。』之後怏怏懷恨。」:「三苗亂政不忍不毛之地。」〉於是廢立妻子自守諸葛亮垂泣:「!」監軍意氣不衰言論自若妻子


 正方南陽才幹荊州劉表使諸郡縣曹公荊州秭歸西以為成都建安十八先主綿竹率眾先主先主將軍成都既定犍為太守興業將軍二十三盜賊起事,〈。 〉万人資中縣先主漢中發兵五千民籍道縣將軍如故

 章武先主永安尚書先主疾病諸葛亮遺詔中都內外軍事永安建興元年光祿勳前將軍諸葛亮漢中後事江州永安統屬:「孔明寄託良伴。」:「部分正方。」貴重如此。 〈諸葛亮:「足下久矣不復足下是以東方下士誤用先帝位極人臣祿討賊知己故居諸子!」〉將軍漢川萬人漢中江州都督督軍後事明年中都改名

 之際霖雨參軍督軍退退軍糧何以便」!後主退」。前後手筆書疏本末謝罪於是:「先帝所在治家安身無憂漢中縱橫無有來意巴州刺史去年西征漢中司馬懿之際取利是以江州一時群臣上下大事未定漢室傾危莫若在於榮利而已不意顛倒乃爾稽留。」〈公文尚書:「大臣過量無端上下人為,()〔天地西鄉參軍篡賊社稷國事可以不可大業中軍車騎將軍使持節前軍西大將軍涼州刺史南鄭前將軍左將軍荊州刺史高陽前部將軍高翔後部將軍安樂長史將軍監軍武將監軍將軍偏將費禕偏將篤信中郎將偏將將軍當陽將軍上官參軍中郎將參軍建義將軍參軍偏將參軍將軍參軍武略中郎將參軍都尉從事武略中郎將官祿印綬。」〉梓潼。 〈諸葛亮:「父子漢室神明所聞非但都護漢中至心感動終始