Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

Records of the Three Kingdoms 《三國志》

卷四十二 蜀書十二  杜周杜許孟來尹李譙郤傳 Volume 42: Book of Shu 12 - Biographies of Du, Zhou, Du, Xu, Meng, Lai, Yin, Li, Qiao, and Xi


梓潼廣漢任安從事先主閉門不出

建興丞相益州功曹為主簿引見自陳聞人

德行飢渴歷時清濁兄弟空虛統領貴州任重憂慮朝廷主公今年十八姿愛德下士天下思慕天順竹帛而已

老病答曰

曹丕篡弒自立有名正道未有便欲求山野大興勞役然後使天下軍事欲求

如此諫議大夫德山南安儒學節操大夫五官


巴西閬中學術廣漢任安:「《春秋』,何謂?」:「。」學者專心做小樓上天災一氣上樓氣候不見是以以為師友從事。〈《漢書建安男子女人二十五山陽十二十月荊州分野以為荊州明年曹公荊州十七十二月諸侯以為西方土地益州漢中涼州明年曹公涼州十九益州二十曹公漢中。〉先主儒林校尉

先主曹公漢中:「不得不利戒慎!」後部司馬天才,〈。〉先主:「不可漢中不利。」先主不用不得將軍成都於是

私語:「庚子天下主公得益之後之間。」先主從事先主:「涿東西南北涿涿』!」答曰:「上黨涿還家涿涿:『涿』。先主無須以此先主莫不忿漢中諸葛亮先主答曰:「不得不。」棄市後魏先主相術
成都任安從事先主益州從事後主諫議大夫中郎將太常為人靜默自守世事器重學業天文有所答曰:「形色不可然後漏洩不如是以。」問曰:「以為?」答曰:「聖人。」:「復有?」:「。」:「官職天意。」

八十十三章句萬言諸子周緣

春秋太子:『怨耦太子?』其後漢靈帝子曰諸侯相似先主後主授與

弄權耀宮中大樹無故:「?」天下如何復有:「推尋有所神思。」


南陽劉熙》、《尚書》、《三禮》、《毛詩》、《論語》。建安交州所以祖宗制度舉手可採先主喪亂學業典籍沙汰眾學學士多疑忿聲色書籍有無相通。〈。〉乃至先主大會使倡家以為嬉戲後主至大。〈人士。〉博士


河南洛陽太尉。〈《漢書。〉遷都長安劉焉父子博物銳意三史公羊春秋左氏》,二義。〈。〉先主益州制度後主節令校尉長樂少府大司農

大赦大將軍:「窮極不得已然後主上仁賢稱職倒懸非常天時人理老夫法難經久明德。」而已指摘痛癢如是執政重臣不能爵位直言迴避太常廣漢、〈《公文郡守少府。〉祿河東年資以此。〈尚書姊夫長史漢末知名推重督軍洛陽。〉

後進文士秘書正數太子性情答曰:「夙夜世子接待舉動出於。」:「所有調何如。」:「世子在於不得有所調胸懷應時有無?」:「直言迴避彈射世人譏嫌今天未定自然不可儲君讀書竭力博識訪問博士爵位。」九十


陽新野人之後司空。〈後漢書好學下士徒眾司空。〉漢末姊夫荊州姊夫祖母賓客涉獵書籍左氏春秋》,精於》、《訓詁正文先主益州學校太子以為後主中郎將丞相漢中祭酒將軍去職。〈:「將軍上官新人功德何故如是』?年老怨言成都以為之際以為太子不忍後主知人將軍祭酒不能退使閉門。」〉成都祿大夫前後語言舉動樞機議論耆宿學士東宮優待是故將軍警戒九十七耀博覽經學尚書大將軍以為參軍


默字梓潼部多今文章句遠遊荊州司馬專精左氏春秋》,劉歆條例賈逵父子先主益州以為勸學從事太子左氏後主後主諫議大夫丞相漢中祭酒成都大中大夫博士。〈。《魏略謀反伏誅太子:「韓子君子!」〉


梓潼荊州司馬講論義理五經諸子技藝算術醫藥弓弩機械尚書元年後主太子庶子僕射大夫中郎將太子太子不能古文》、《尚書》、《毛詩》、《三禮》、《左氏》、《太玄》,鄭玄不見耀漢中博學多聞、《耆舊》,太守


巴西西充國人),尚書》,州郡師友從事同居篤學未嘗產業誦讀典籍欣然六經》,書札天文留意諸子文章心所體貌素樸辯論

建興丞相益州勸學從事。〈《見亮左右:「不能左右!」〉在家即便奔赴詔書禁斷大將軍刺史從事學者後主太子後主出遊增廣聲樂上疏

王莽豪傑神器於是才智未必薄厚是故公孫大眾廣大莫不恣欲遊獵飲食世祖河北:『行人不能。』冤獄節儉飲食法度於是南陽世祖德行漁陽望風至於輿不可赤眉洛陽車駕:『天下陛下。』即時世祖洛陽:『陛下奸猾未知陛下不時陛下。』急務至於急務如此百姓』,厄運天下三分陛下姿不過敬賢使盡力國內大小不能不勝大願不能用力宗廟所以至於四時在身不暇未成後宮子孫節儉

大夫太子

軍旅百姓尚書利害退》,

國小肇建國大仇敵國有子曰:「國事未定上下勞心往古何如?」子曰:「患者周文勾踐。」:「戰爭項羽約分鴻溝欲歸以為既定文王肇建邊陲。」子曰:「之際世尊君臣天下之後天下於是豪強後者肇建秦末鼎沸實有文王難為疲勞騷擾瓦解:『不如。』是故智者而後而後不再不幸遇難智者不能縱橫出入無間舟楫不及。」

祿大夫政事而後好事

耀大將軍蜀本便調度陰平百姓山野不可禁制後主使會議以為以為自守以為

自古以來天子臣服政理大能自然不能小稱然後

:「受降?」:「東吳事勢不得不之後不得不陛下陛下京都古義。」眾人

後主上疏

陛下以北深入以為不安南方平常反叛丞相以為反叛非但而已南方因人及時南方費用耗損邯鄲時世欲棄關中:『西邯鄲不肯父母千里。』世祖邯鄲陛下陛下