Back to collection

Records of the Three Kingdoms 三國志

卷四十二 蜀書十二  杜周杜許孟來尹李譙郤傳 Volume 42: Book of Shu 12 - Biographies of Du, Zhou, Du, Xu, Meng, Lai, Yin, Li, Qiao, and Xi

Click on any word to see more details.


梓潼廣漢任安從事先主閉門不出

建興丞相益州功曹為主簿引見自陳聞人

德行飢渴歷時清濁無緣兄弟未見空虛統領貴州德薄任重憂慮朝廷主公今年十八姿愛德下士天下思慕漢室天順明主竹帛而已

老病答曰

曹丕篡弒自立有名正道未有便欲求山野大興勞役甲兵然後使天下軍事何為汲汲欲求

如此諫議大夫犍為南安儒學節操議郎大夫五官


巴西閬中學術廣漢任安:「《春秋』,何謂?」:「。」學者專心做小常令樓上天災一氣上樓氣候無不是以以為師友從事。〈《續漢書建安男子女人二十五山陽十二十月荊州分野以為荊州將死明年劉表曹公荊州十七十二月諸侯以為西方土地益州漢中涼州明年曹公偏將涼州十九益州二十曹公漢中。〉先主儒林校尉

先主曹公漢中對曰:「不得不利戒慎!」後部司馬蜀郡天才,〈南和。〉先主:「不可漢中不利。」先主不用不得將軍成都不還於是

私語:「庚子天下主公得益之後之間。」先主從事先主:「涿東西南北涿涿』!」答曰:「上黨涿還家涿涿:『涿』。先主無須以此先主莫不忿漢中下獄諸葛亮先主答曰:「不得不。」棄市先主相術自知
蜀郡成都任安從事先主益州從事後主踐阼諫議大夫中郎將大鴻臚太常為人靜默少言自守世事蔣琬費禕器重學業天文有所論說答曰:「形色不可然後漏洩不如不知是以不復。」問曰:「徵君以為?」答曰:「聖人而言。」:「有所?」:「。」:「古者官職盡言天意。」

八十十三章句萬言諸子業者周緣

春秋太子:『嘉耦怨耦太子?』其後漢靈帝子曰諸侯相似先主後主授與靈帝

弄權耀宮中無故:「?」天下如何:「推尋有所神思。」


南陽劉熙》、《尚書》、《三禮》、《毛詩》、《論語》。建安交州不知其所祖宗制度指掌舉手可採先主喪亂學業典籍學士孟光多疑忿聲色書籍相通。〈。〉乃至先主大會使倡家以為嬉戲後主至大。〈人士。〉博士

孟光
孟光河南洛陽太尉。〈《續漢書中常侍。〉靈帝遷都長安劉焉父子博物銳意三史長於漢家公羊春秋譏呵左氏》,。〈。〉先主益州制度後主踐阼符節令校尉長樂少府大司農

大赦大將軍費禕:「窮極不得已然後主上稱職倒懸之急非常有罪天時人理老夫難以經久明德。」踧踖而已指摘痛癢如是執政重臣不能爵位直言迴避太常廣漢、〈《公文郡守少府。〉祿河東年資以此。〈尚書姊夫長史漢末不復知名推重督軍洛陽議郎。〉

後進文士秘書正數正太性情答曰:「夙夜匪懈世子接待舉動出於。」:「所有權略調何如。」:「世子在於不得有所調胸懷權略應時?」不為:「直言迴避彈射世人譏嫌吾言今天未定自然不可力強儲君讀書吾等竭力博識訪問博士以求爵位。」九十


陽新野人之後司空。〈後漢書好學下士靈帝司空。〉漢末姊夫荊州姊夫祖母賓客涉獵書籍左氏春秋》,精於》、《訓詁正文先主益州學校太子以為後主踐阼中郎將丞相漢中祭酒將軍去職。〈:「將軍對上新人功德何故如是』?年老怨言成都以為先帝之際初選以為太子先帝不悅不忍後主知人將軍祭酒先帝不能退使閉門。」〉成都光祿大夫前後語言舉動孟光樞機不慎議論耆宿學士見禮東宮優待是故將軍警戒九十七耀博覽經學尚書大將軍以為參軍


默字梓潼今文章句遠遊荊州司馬古學精於左氏春秋》,劉歆條例賈逵父子不復先主益州以為勸學從事太子左氏傳後主後主踐阼諫議大夫丞相漢中祭酒成都大中大夫博士。〈。《魏略謀反伏誅太子:「韓子君子有方嗟乎尚可!」〉


梓潼荊州司馬講論義理五經諸子無不技藝算術醫藥弓弩機械尚書元年後主太子庶子僕射大夫中郎將太子太子故世不能古文》、《尚書》、《毛詩》、《三禮》、《左氏傳》、《太玄指歸》,鄭玄不見其所多同耀漢中博學多聞、《耆舊》,太守


巴西西充國人),尚書》,圖緯州郡師友從事篤學家貧未嘗產業誦讀典籍欣然六經》,書札天文不以留意諸子文章身長體貌素樸造次辯論

建興丞相益州勸學從事。〈《初見左右有司:「不能左右!」〉在家即便奔赴詔書禁斷大將軍蔣琬刺史從事學者後主太子後主出遊增廣聲樂上疏

王莽豪傑神器於是賢才未必薄厚是故更始公孫大眾廣大莫不恣欲遊獵飲食不恤世祖河北:『行人不能。』冤獄節儉飲食法度於是南陽世祖德行漁陽望風至於輿不可勝數赤眉洛陽車駕:『天下不願陛下數出。』即時世祖洛陽:『陛下遠征奸猾未知陛下不時陛下。』急務不敢至於急務不為如此百姓』,厄運天下三分陛下姿至孝不過敬賢使盡力故國大小不能不勝不能重者用力宗廟所以至於四時在身不暇先帝未成樂之後宮先帝子孫節儉

大夫太子

軍旅數出百姓尚書利害退》,

國小肇建國大仇敵國有子曰:「國事未定上下勞心往古以弱勝強何如?」子曰:「患者周文勾踐。」:「相與戰爭項羽約分鴻溝欲歸以為既定文王肇建邊陲。」子曰:「之際世尊君臣安能天下之後天下於是豪強後者肇建秦末鼎沸文王難為疲勞騷擾瓦解:『不如。』是故智者不為小利不為而後而後不再不幸遇難智者不能縱橫出入無間不由舟楫不及。」

光祿大夫政事