Back to collection

Records of the Three Kingdoms 《三國志》

卷四十三 蜀書十三 黃李呂馬王張傳 Volume 43: Book of Shu 13 - Biographies of Huang, Li, Lü, Ma, Wang, and Zhang

Click on any word to see more details.


巴西閬中為主簿建議先主使:「將軍不滿賓客不容泰山。」遣使先生廣漢先主益州風景堅守先主先主將軍。〈忠諫武王所以明示先主將軍忠義。〉曹公走入巴中:「漢中。」於是先主南鄭曹公漢中

先主漢中益州從事尊號:「水軍順流退先驅陛下。」先主不從將軍江北先主自在江南將軍敗績先主引退隔絕不得執法妻子先主:「孤負。」。〈以為李陵得失邈遠君子爾後」,。〉魏文帝:「?」:「不可是以歸命敗軍之將古人!」文帝將軍使妻子虛言未便發喪,〈《春秋文帝詔令發喪答曰:「相信疑惑。」〉審問先主群臣文帝左右之間使奔馳交錯官屬侍從莫不舉止顏色自若

益州刺史河南大將軍司馬宣王:「中有?」答曰:「!」宣王諸葛亮:「足下口實。」初三車騎將軍三司。〈《魏明帝:「天下鼎立?」:「天文熒惑皇帝平安。」〉明年尚書郎將軍諸葛盤桓平地至於流涕綿竹軍士臨陣


建寧違犯太守大姓不許。〈《領軍。〉先主先主使先主綿竹先主漢中成都既定先主益州功曹主簿謀反先主不然從事章武元年都督先主:「?」:「才能長短孔子使』。臣下盡情是以趙充國莫若老臣』。陛下。」先主:「本意!」都督使交州刺史平夷。〈地名二千未有泰始分為。〉

先主跋扈建寧反叛丞相建寧糾合昆明聲息南人:「官軍退還中間鄉里不能汝等計謀。」南人於是出擊聲勢相連

平定軍功居多將軍殺害成都戰馬金銀費用不乏建興交州刺史建寧太守漢中弟子羽林諸葛臨陣授命綿竹


永昌,〈呂不韋子弟宗族蜀漢漢武帝西南。〉五官功曹時雍先主永安利害:「蓋聞無二無二今天鼎立正朔是以遠人惶惑不知。」如此永昌太守永昌益州西道路壅塞隔絕太守改易蜀郡永昌稱說喪亂奸雄天下切齒萬國悲悼臣妾大小莫不將軍以為率先報國先人竹帛臣僕吳越民事蒼梧書籍無窮江浦可悲受命成王海內望風將軍盛衰成敗譬如野火依附將軍竇融世祖諸葛丞相將軍古人蓋聞楚國古義是以前後告示發憤將軍丞相:「永昌有餘東北交通永昌風俗!」雲南太守永昌太守。〈《校尉永昌太守不肯固守。〉


巴西閬中改名建安孝廉先主東征敗績巴西太守五千先主永安尚書:「不乏。」建興元年丞相太守叛亂之後撫育丞相參軍長史從事明年經營將軍十一擾亂都督平南監軍將軍建寧太守太守故都常駐平夷之間土地太守安南將軍漢中見大司馬宣傳詔旨南大將軍大將軍成都尚書十二。〈建寧太守。〉為人度量大笑忿怒不形處事並立是以蠻夷莫不流涕迄今名士宿精勤威風不及。〈《耆舊。《松子未詳。〉

王平
王平巴西洛陽校尉曹公漢中先主牙門將軍建興參軍先鋒水上舉措煩擾規諫不能大敗自持伏兵於是徐徐將士丞相將軍將軍參軍五部營事將軍大將軍司馬宣王堅守不動不能

十二武功退還作亂將軍車騎將軍漢中領軍漢中太守十五漢中元年大將軍更為監軍北大將軍漢中

大將軍步騎漢川前鋒漢中不滿三萬大驚:「不足固守比爾得救。」:「不然漢中千里便參軍黃金比爾之上。」即便施行諸軍成都相繼退還著名

平生不能不過十字有意使》、《大義往往論說法度端坐武將為人以此十一


忠勇寬厚戰功功名爵位將軍。〈《大將軍:「。」〉


國人。〈《耆舊出自少有。〉功曹先主之際縣長逃亡白刃夫人夫人從事士人祿二千當世聲名友善建興丞相漢中廣漢綿竹山賊都尉難以置酒左右五十其餘旬日疾病廣漢太守蜀郡名為宿疏闊輿醫療數年除愈道信牙門南平蠻夷籌畫。〈《耆舊兵馬三百在先所在高峻石門糜爛不可使:「反叛傷害良善天子汝等稽顙福祿永隆百倍不從大兵雷擊追悔無益。」恐怖山谷攻擊戰鬥冠軍平南招降二千漢中。〉

十四將軍過期不到大將軍以為:「狡黠夷狄不能同功乖離是以稽留。」四百丞相之後太守祿太守不敢安定八百有名而已太守恩情蠻夷節度解縱使三千安土供職降服關內

牛王西詐降取消使反間合謀祿宿頹壞城郭男女莫不致力。』

三百奪取甚為蠻夷信任忿自來使壯士賞賜:「妄動!」種類饗宴重申

種類四千婿報怨叔父形勢親近暢意歡悅不為

成都百餘安上左右貨幣兄弟妻子盟誓開通千里肅清復古遣使朝貢後主於是將軍如故大將軍不過:「岑彭刺客將軍權重前事以為。」

太傅諸葛大興攻取諸葛丞相

東主太傅寄託容易周公流言受任上官以免東主殺生賞罰太傅以後誠實可慮太傅東家綱紀肅然上下輯睦古則郎君忠言太傅復有德惠數年之中東西並舉

以此識見如是

十五乞求成都戀慕來迎追尋蜀郡相率朝貢百餘將軍慷慨壯烈士人放蕩以此,〈《耆舊車騎將軍:「足下疏闊。」答曰:「未知未知大道之後。」以為美談。〉十七將軍隴西。〈《耆舊風濕扶杖然後狐疑必然不能在行中原後主:「聖明過量加以疾病在身