Back to collection

Records of the Three Kingdoms 三國志

卷五十六 吳書十一 朱治朱然呂範朱桓傳 Volume 56: Book of Wu 11 - Biographies of Zhu Zhi, Zhu Ran, Lü Fan, and Zhu Huan

Click on any word to see more details.


 孝廉從事孫堅征伐中平司馬長沙周朝都尉董卓洛陽督軍校尉步騎徐州陶謙黃巾袁術不立平江太傅壽春吳郡都尉廬江於是劉繇嫌隙家門使曲阿兄弟所以供奉吳郡太守山賊太守劉繇會稽十五孝廉尊奉

 建安九真太守將軍無錫長吏征討東南黃巾黃武元年如故

 安國將軍金印上將吳王進見交拜饗宴覿如此

 峭急喜怒快意道義從兄豫章太守曹公曹公荊州畏懼安危,〈江表传载:“将军董卓中夏义士继世骨肉至亲为时汉朝将校宗室远近聪明神武继承英雄周济世务日盛事业河北成王应运东南刘玄求见拯救天下道路将军曹公倾覆汉室百姓元元未知中国萧条百里无烟城邑空虚相望加之因之以此岂能长江争利将军背骨万安女子毫釐千里岂不惜哉!”〉由此勤王儉約富貴優異督軍御史城文租稅而已子弟出仕數年王府數百歲時貢獻頗有思戀父老故人莫不詣門引進飲宴以為歲餘黃武三十一六十九

 校尉偏將。〈吴书为人善骑射常侍游戏卫校随从征伐留意:“足以扬名不知举措!”於是折节留意宾客尚义兵法名声远近。〉校尉萬歲早夭才子西將軍


 字義未有十三以為

 同學恩愛餘姚十九山陰校尉臨川太守,〈临川。〉山賊曹公偏將建安二十四關羽武將西安

 將軍呂蒙病篤問曰:"?"對曰:"有餘愚以為。"鎮江黃武元年劉備舉兵宜都五千攻破前鋒其後將軍永安

 江陵魏文帝圍城將軍萬人不能即時退中外斷絕不解城中五千土山地道樓櫓臨城弓矢將士失色晏如間隙攻破六月退江陵北門見外城中食慾交通不能退還由是敵國當陽

 率眾及至出錯追擊不能使黃龍元年車騎將軍兗州頃之兗州嘉禾大舉新城備受左右疾病退

 赤烏,〈《襄阳租税襄阳一百五十夷王兄弟分布宜城西山土地有水陆良沃壤。〉險隘斷然不暇便帳下八百不利退。〈异同:〔魏书江表元年正始元年魏志魏书退吴志赤乌正始不利退少帝孙权陈寿嘉禾赤乌。〉深入步騎斷然歸義忿臨行上疏:"小子奉天耀遠近方舟使可觀上下忿陛下後效。"權時不出群臣作樂:"以為可謂。"遣使大司馬軍師

 不盈七尺氣候分明內行其所文采軍器質素終日常在戰場朝夕行裝以此使不知諸葛使然功臣名將減膳使醫藥相望遣使疾病消息召見自問酒食布帛自創功臣疾病呂蒙其次六十八赤烏十二素服舉哀


 都尉叔父太常膽力偏將軍營盜賊注意下地不當將軍

 明年魏徵將軍率眾江陵不克退將軍諸葛:"引兵相繼足下。"便引兵三十戰勝失利大將軍貴重不平事變建興元年將軍

 新城留置使太平將軍大臣擾亂中國使兼之將軍五千白帝之後永安大將軍都護西陵興元大司馬不許


 汝南姿邑人:"?"避亂壽春孫策江都徐州陶謙覘候健兒辛苦危難親戚飲宴攻破廬江秣陵曲阿劉繇五十遷都。〈江表从容:“将军事业日盛纲纪都督将军部分。”:“士大夫手下大众立功细碎!”:“不然本土将军妻子济世非但将军。”启事自称都督由是大行。〉

 時下自號吳都太守海西白虎交通海西大將。〈《九州春秋扬州刺史袁术使扬州曹公封丘南人以下不知淮北寿春使其弟请和下邳。〉太史慈平定中郎將江夏鄱陽奔喪江夏留守曹公赤壁周瑜將軍彭澤太守彭澤柴桑劉備平南將軍柴桑

 關羽:"當上建業。"武昌將軍太守建業以下溧陽懷安寧國舟師等於洞口前將軍南昌大風死者還軍揚州

 威儀公子敬虔不敢居處服飾奢靡事奉。〈江表奢丽服饰:“管仲桓公器械严整军容?”不敢。〉使權時年少關白不敢當時以此有所功曹使臨時忠誠見信簿不用

 黃武大司馬印綬素服舉哀遣使追贈印綬還都建業:"!"流涕以太。〈江表建业大会将相文武:“鲁子敬云何?”退席:“未解。”:“初见光武光武更始使河北大司马未有帝王开初便大计相似不足袁术大将都督加之相类。”。〉長子次子


 軍校領軍遷安中郎將山賊太常城外偏將校尉太元元年大風江水城門使使大船將軍太子太子即位將軍東興明年諸葛將軍西壽春太平元年未及從弟大怒使奉詔使從兄江都左右:"。"自殺三族


 吳郡孫權將軍給事幕府餘姚分部醫藥相繼感戴校尉使之間萬餘鄱陽山賊蜂起城郭長吏處處周旋平定將軍新城

 後代黃武元年使大司馬步騎數萬進軍七十遣使追還手下所部五千業業:"勝負不在諸君用兵?兵法所以主人平原城池今人智勇士卒千里人馬諸軍高城大江背山以逸待勞為主百戰百勝曹丕自來不足!"旗鼓虛弱將軍諸葛油船妻子所在萬人攻取油船退武昌溺死嘉興武將彭城

 黃武鄱陽太守大司馬步騎十萬元帥左右三萬自負:"親戚智勇名將必定