Back to collection

Records of the Three Kingdoms 《三國志》

卷六十 吳書十五 賀全呂周鍾離傳 Volume 60: Book of Wu 15 - Biographies of He, Quan, Lü, Zhou, and Zhongli


 會稽山陰。〈《晋书伯父儒学汉安帝江夏太守江夏、(汉中)〔广汉公车改为。〉主簿:“大族今日明日。”大怒便立斬糾合開城突擊建安元年孫策孝廉起兵南部都尉都尉威名遣使禍福送上印綬升降雅稱無上將軍會稽太守足以女婿率眾

 建安南平進兵建安都尉五千使縣長節度萬戶六千六千。〈。〉以為深入不肯於是震慄不用斬首六千出兵萬人校尉十年上饒以為建平

 十三威武中郎將丹陽武強東陽新縣萬戶萬戶萬戶歷山歷山四面壁立高數不容臨高不可便輕捷數人四面流布鼓聲大軍驚懼不知所為大軍其餘斬首七千。〈《抱朴子将军山贼中有每当交战官军刀剑不得弓弩不利将军:“有毒无毒不可不能。”有力五千人为山贼於是官军不复。〉太守將軍

 十六吳郡餘杭餘杭臨水所在作樂。〈吴书:“天下中国使?”:“殿下神武际会风尘之下鹰犬。”〉軿駿馬使不敢使左右上車:"努力不可。"百餘

 十八豫章東部萬餘討平降服為兵武將

 二十合肥城中。〈江表合肥几至危殆三千饮宴涕泣:“至尊人主持重今日几至天地以此终身。”:“非但。”〉

 二十一鄱陽曹公印綬涇縣相應斬首餘黨精兵八千將軍山陰鎮江以上

 黃武使新市諸軍風流將士失色以為

 軍事兵甲器械極為乘船雕刻弓弩將軍徐州

 蘄春太守安樂以為忿六月盛夏蘄春。〈会稽校尉兵器当时任气征战爵位过人虎牙将军。〉


 吳郡唐人漢靈帝孝廉尚書郎董卓從事詔書拜會東部都尉孫策都尉孫權車騎將軍長史桂陽太守使有所大怒:“士大夫便不及。”。〈无私不敢所以未尽父子以为子路?”子曰父兄”。在朝轻重先人之类。〉士人傾家共有遠近以為校尉使精兵萬餘將軍

 建安二十四劉備關羽襄陽上疏權時呂蒙置酒公安:“今日。”於是華亭

 黃武元年使軍營相望伺候擊破將軍將軍九江太守使將軍東安太守。〈。〉賞罰招誘數年萬餘東安。〈江表经过坟墓平生宗族六亲本土以为。〉黃龍元年將軍徐州,〈吴书勇决临难奋不顾身持重计策江表使出征次于安乐群臣:“古来太子未尝太子。”以为大臣。〉公主

 嘉禾步騎五萬六安六安:“僥倖國家大體得失豈可?有所不足邂逅虧損與其獲罪身受不敢。”

 赤烏司馬軍師為人恭順善於言辭未嘗:“聖朝?異域隔絕水土自古疾病污染不能江岸萬一不安。”行經疾疫死者:"群臣以為。"

 宗族子弟千金謙虛十二諸葛壽春以為將軍臨湘郡守列侯。〈吴书长子知名武将孙亮即位将军建议封一四十四次子赐死小子孙权外孙。〉


 定公廣陵海陵孫權幕府倉庫法應余姚會稽督軍校尉將軍平定中郎將。〈吴书建安十六郎将二千西汉中嫌疑不立。〉

 建安二十長沙永新茶陵陰山合眾長沙成長中郎將首尾關羽反亂攸縣醴陵將軍魯肅醴陵太守

 元年代步交州刺史西部都尉桂陽合眾南海傳送斬首萬餘遷安將軍

 交阯太守士燮安遠將軍太守校尉時代海南交州將軍刺史海東廣州刺史海口於是上疏三千:"。":"無備稽留使得城固響應智者?"合浦不知兄弟人肉大將番禺於是廣州交州如故既定交州從事扶南林邑遣使將軍

 黃龍以南長沙。〈广广州以南刺史不信东海。〉武陵蠻夷蠢動太常嘉禾會稽南海一時等分即時將軍使

 :“作亂梟首反覆前後討伐歷年於是大小震懾其餘掃地國家怵惕重用歎息制度。”

 荊州文書武昌作亂圍城零陵蒼梧騷擾遣使交州相繼太守武昌

 八十精勤躬親將軍

,《足下君子小人加以文書鞅掌賓客終日上馬如此足下其事。《周易禮言足下

諸葛武昌兩部武昌大將軍軍校孫亮即位司馬奉公所在交州歷年妻子歎息群臣:“出身萬里家門早知股肱耳目安在?”於是

 親近吳郡慷慨□,言論御史直言得失諫諍公論:"所以貴德。":“益友不幸?”太平元年九十六遣令以素□,葬送儉約奉行


 吳郡好學孝廉寧國懷安之間及其西部都尉黃武鄱陽作亂鄱陽太守力攻武昌校尉山中知者司馬揚州小丑不足漏洩不能親人

 其一:"江川瞻望精誠微薄名位?人情覿西未嘗寤寐展轉反側之際宿昔豈能!不勝翹企萬里親人時事變故日月歸命有所。"

 其二:"恩澤教化山谷之間大義感激古今頃者離合退枉死輕微能不悵然!古人拳拳陳露春天不復猜疑宣洩受罪杜絕使前世留神舉動響應。"

 其三:"太守廣陵王譴責自陳不解歸命不幸嬰孩目見東主,□不復焦灼未知何時人居世間可言!卑賤未能採納使詳察忖度空隙東主頃者部分合肥諸葛襄陽東主治安以為諸葛亮關西江邊三千武昌使便從此以為前後舉事外援使傳檄企踵?使天時人事。"

 :"少長家門兒子是以心計唇齒骨肉至親無有知者來者邂逅洩漏夷滅中夜仰天星辰豈能遣使恍惚使其一以為東主原罪如是彼此無端西。"

 :"鄱陽應人聲響