Back to collection

Records of the Three Kingdoms 三國志

卷六十 吳書十五 賀全呂周鍾離傳 Volume 60: Book of Wu 15 - Biographies of He, Quan, Lü, Zhou, and Zhongli

Click on any word to see more details.


 會稽山陰。〈《晋书伯父儒学重名汉安帝侍中江夏太守江夏、(汉中)〔广汉公车改为永宁。〉從輕主簿:“大族今日明日。”大怒便立斬糾合舉兵開城突擊用盡建安元年孫策齊孝起兵永寧南部都尉永寧都尉威名遣使禍福送上印綬不願升降反共雅稱無上將軍會稽太守足以女婿相圖率眾

 建安南平進兵建安都尉五千使縣長節度萬戶。〈。〉以為深入松陽不肯於是震慄無不用命斬首出兵萬人校尉十年上饒以為建平縣

 十三威武中郎將丹陽武強東陽新縣萬戶萬戶萬戶歷山歷山四面壁立高數不容臨高不可得將吏周行便輕捷不備四面流布鼓聲大軍驚懼惑亂不知所為大軍其餘斬首七千。〈《抱朴子将军山贼每当交战官军刀剑不得弓弩不利将军:“有毒无毒不可不能。”有力精卒五千人为山贼於是官军不复击杀。〉新都太守偏將

 十六吳郡餘杭餘杭臨水所在作樂。〈吴书:“定天下中国使?”:“殿下神武王业际会驱驰风尘之下鹰犬所能。”〉軿駿馬使不敢使左右上車:"努力不可得。"百餘

 十八豫章東部萬餘討平首惡降服為兵武將

 二十合肥城中引兵。〈江表合肥几至危殆津南大船饮宴涕泣而言:“至尊人主持重今日几至天地以此为终身。”:“非但。”〉

 二十一鄱陽曹公印綬涇縣相應斬首餘黨震服精兵八千將軍山陰鎮江以上

 黃武使道遠新市洞口諸軍風流中分將士失色以為

 齊性軍事兵甲器械極為乘船雕刻弓弩鬥艦將軍徐州

 蘄春太守安樂以為忿六月盛夏出其不意于丹蘄春令名。〈会稽校尉兵器当时任气征战爵位过人虎牙将军别有。〉


 吳郡唐人漢靈帝孝廉尚書郎右丞董卓棄官從事詔書拜會東部都尉孫策舉兵都尉孫權車騎將軍長史桂陽太守使有所大怒頓首:“士大夫便不及。”。〈无私不敢所以未尽父子以为子路?”子曰父兄”。在朝轻重先人振救之类。〉士人避亂傾家共有遠近以為校尉使精兵萬餘偏將

 建安二十四劉備關羽襄陽上疏權時呂蒙置酒公安:“今日。”於是華亭

 黃武元年洞口使軍營相望帶甲伺候不休頃之擊破將軍將軍九江太守使將軍東安太守。〈。〉賞罰招誘降附數年萬餘東安。〈江表经过坟墓邑人平生宗族六亲本土以为。〉黃龍元年將軍徐州,〈吴书勇决临难奋不顾身持重常任计策小利江表使登出次于安乐群臣:“古来太子未尝抚军监国太子。”以为大臣。〉公主

 嘉禾步騎五萬六安六安:“僥倖國家大體得失豈可?有所不足邂逅虧損與其獲罪不敢。”

 赤烏大司馬左軍為人恭順善於言辭未嘗珠崖:“聖朝不克?異域隔絕水土自古疾病污染不能江岸萬一不安。”行經疾疫死者十有八九對曰:"當是時群臣以為不忠。"

 宗族子弟千金謙虛驕色十二諸葛壽春以為將軍臨湘郡守列侯。〈吴书长子知名武将孙亮即位将军建议引兵封一四十四次子赐死小子孙权外孙。〉


 定公廣陵海陵郡縣避亂孫權幕府倉庫余姚召募會稽督軍校尉將軍平定中郎將。〈吴书建安十六郎将西汉中嫌疑不立。〉

 建安二十長沙永新茶陵陰山合眾鎮長成長中郎將首尾關羽反亂攸縣醴陵將軍魯肅醴陵太守

 康元代步交州刺史乞降西部都尉郡縣桂陽合眾南海界上傳送斬首萬餘遷安將軍

 交阯太守士燮安遠將軍九真太守校尉時代海南交州將軍刺史海東廣州刺史舉兵海口於是上疏浮海:"累世。":"無備稽留不速使得城固響應智者?"合浦不知兄弟人肉大將番禺於是廣州交州如故既定交州九真從事徼外扶南林邑遣使將軍

 黃龍以南長沙。〈广广州以南刺史不信东海。〉武陵蠻夷蠢動太常嘉禾蒲圻會稽南海一時等分即時偏將使

 :“作亂梟首反覆前後討伐歷年於是元惡大小震懾其餘掃地自今國家晏然怵惕重用歎息制度。”

 荊州文書武昌蒲圻頃之作亂圍城零陵蒼梧騷擾輒行遣使交州相繼太守郡縣武昌

 八十精勤躬親將軍

,《足下相讓君子小人加以文書鞅掌賓客終日不捨上馬超乘不由如此足下廉頗其事。《周易足下

諸葛武昌武昌蒲圻大將軍軍校蒲圻孫亮即位大司馬奉公所在交州歷年妻子歎息群臣:“出身萬里家門早知股肱耳目安在?”於是

 親近吳郡慷慨□,言論薦拔御史直言得失諫諍公論:"所以貴德。":“益友不幸?”太平元年九十六遣令以素□,葬送儉約奉行


 吳郡好學孝廉寧國懷安之間及其西部都尉黃武鄱陽作亂鄱陽太守力攻武昌校尉山中所聞知者大司馬揚州小丑不足漏洩不能親人

 其一:"千載江川瞻望精誠微薄名位焦渴?人情覿矯首西未嘗寤寐展轉反側之際宿昔豈能!不勝翹企萬里親人時事變故日月有所。"

 其二:"恩澤教化山谷之間大義未見感激古今頃者離合退枉死輕微其所能不悵然!古人拳拳陳露乞降春天不復猜疑宣洩受罪不測一則杜絕使前世留神舉動響應。"

 其三:"太守廣陵王