Back to collection

Records of the Grand Historian 史記

《孝武本紀》 Annals of the Xiaowu Emperor

Click on any word to see more details.

本紀》 Annals of the Xiaowu Emperor

皇帝孝景中子王太后孝景皇子孝景太子臨江太子孝景十六太子即位皇帝皇帝即位鬼神

元年六十天下天子封禪改正儒術賢良文學公卿諸侯巡狩封禪太后黃老不好儒術使利事自殺

太后明年徵文公孫弘

明年之上女子悲哀先後宛若宛若平原君其後子孫武帝即位厚禮之內不見

時而深澤所生七十使諸侯妻子使不死金錢衣食以為不治產業不知何所巧發奇中武安有年九十老人與其老人兒時銅器:「齊桓公十年。」齊桓公數百

:「丹沙黃金黃金以為飲食蓬萊可見封禪不死黃帝海上蓬萊見人不合。」於是天子方士蓬萊丹沙黃金

久之病死天子以為不死使寬舒蓬萊海上方士

一方:「天神五帝古者天子春秋東南太牢。」於是天子長安東南其後上書古者天子太牢」。天子後人上書古者天子春秋黃帝破鏡陰陽使者」。

其後天子白鹿白金

明年角獸有司:「陛下郊祀上帝角獸。」於是加一諸侯白金合于天地

於是濟北以為天子封禪上書泰山及其天子常山有罪天子其弟真定先王常山然後五嶽天子

明年齊人鬼神有所王夫人夫人方術王夫人天子望見於是文成將軍賞賜甚多文成:「神通宮室被服。」作畫雲氣駕車惡鬼甘泉以致天神歲餘天子手書)[於是文成將軍

其後僊人

文成明年天子鼎湖巫醫不致,(游水:「。」甘泉使:「天子甘泉。」於是病愈甘泉大赦天下大夫)[太一],司命肅然居室天子然後為主飲食言行設供使畫法」。其所世俗所知天子其事

其後有司不宜一二一元建元二元長星元光三元角獸元狩

明年天子:「上帝而後。」有司太史公寬舒:「天地繭栗陛下后土后土太牢。」於是天子后土寬舒上帝天子滎陽雒陽下詔:「三代三十先王。」天子郡縣泰山

上書東宮文成將軍同師康王康王淫行相中),文成求見天子文成後悔早死不盡大為多方敢為大言不疑大言:「往來以為不信以為康王諸侯不足康王康王不用:『黃金可塞不死僊人。』文成方士!」:「文成!」:「求人陛下使者親屬使使神人神人使然後。」於是使先驗自相觸擊

上方黃金大為將軍金印將軍將軍大通將軍天道將軍御史:「九江四瀆不息天下二十大通』,『』,庶幾封地將軍大為。」列侯甲第輿車馬器物長公主更名公主天子使者存問連屬自大主將以下置酒於是天子天道將軍」,使使白茅將軍白茅天道天子天神於是以下使其後治裝數月天下海上莫不

六月后土見地河東太守天子使使姦詐甘泉中山長安公卿大夫天子:「歲數后土百姓今年未有?」有司:「大帝一者一統天地萬物黃帝天地九鼎上帝鬼神不見不虞』。甘泉光潤無疆中山白雲受命。」:「。」

蓬萊蓬萊不遠不能不見

五帝」。未定齊人公孫:「今年辛巳冬至黃帝。」:「黃帝)[],對曰:『(己酉冬至終而復始。』於是黃帝二十冬至二十三百八十黃帝。」:「何以!」對曰:「。」:「何人?」:「齊人黃帝獨有興復黃帝聖者高祖曾孫神通封禪封禪七十二黃帝泰山』。:『當上黃帝諸侯神靈七千天下名山蠻夷中國中國華山泰山黃帝黃帝百姓鬼神百餘然後神通黃帝上帝宿三月區號其後黃帝甘泉所謂寒門谷口黃帝荊山既成黃帝黃帝群臣後宮上龍七十上去小臣不得黃帝百姓仰望黃帝上天後世鼎湖。』」於是天子:「嗟乎黃帝妻子。」使

隴西西甘泉寬舒五帝黃帝西南牦牛以為五帝獨有四方從者北斗鹿其中鹿五帝

十一月冬至天子朝朝一如贊饗:「皇帝終而復始皇帝敬拜。」滿炊具有司」。公卿皇帝雲陽有司。」太史公寬舒:「神靈因此,()[天子。」

南越畫幡日月北斗三星」。為兵太史將軍使不敢泰山使所見妄言

公孫河南僊人往來天子:「文成?」:「求人人主寬假。」於是宮觀名山神祠

南越延年公卿:「鼓舞?」公卿:「古者天地神祇。」:「使五十不止二十五。」於是南越后土歌兒二十五箜篌自此

來年:「古者然後封禪。」朔方黃帝:「黃帝不死?」對曰:「黃帝上天群臣衣冠。」甘泉用事泰山

自得公卿諸生封禪封禪儀禮封禪尚書周官王制齊人九十:「不死皇帝不得陛下風雨。」於是封禪數年天子公孫方士黃帝以上封禪怪物神通黃帝接神僊人蓬萊儒術不能辯明封禪詩書古文不敢」,太常諸生行禮不如」,於是

三月中嶽山下萬歲於是三百崇高泰山草木令人泰山

海上行禮齊人之上神怪奇方益發神山蓬萊神人公孫持節先行名山不見禽獸群臣老父」,不見群臣老父以為僊人宿留海方士使僊人

四月方士封禪人人施行天子地主乙卯侍中儒者行事泰山東方天子侍中車子泰山其事明日陰道丙辰泰山東北肅然后土天子拜見江淮五色遠方泰山然後封禪白雲

天子封禪群臣於是御史:「眇眇至尊兢兢菲薄不明禮樂有望依依怪物不敢登封泰山至於而後肅然自新士大夫更始