Back to collection

Records of the Grand Historian 史記

《趙世家》 House of Zhao

Click on any word to see more details.

世家》 House of Zhao

其後有子其一子曰其後其後

周成王生造繆王繆王繆王使西巡狩西王母樂之繆王千里馬由此

周宣王宣王周幽王無道晉文始建晉國

以下五世)[

晉獻公十六大旱太山」。使太山晉獻公

魯閔公元年

晉獻公諸公公子驪姬之亂少女長女趙括趙嬰齊出亡十九晉文公大夫國政文公所以計策

襄公

趙盾國政襄公太子年少襄公使使太子日夜啼泣頓首趙盾:「先君?」趙盾大夫太子發兵襄公趙盾國政

公立十四趙盾宰人趙盾由此仁愛出境穿而立襄公成公趙盾國政君子不出討賊」,太史趙盾」。時而趙盾

楚莊王成公夫人

大夫趙盾夢見而後:「。」及至司寇以致趙盾:「不知弒君子孫在朝何以。」:「趙盾在外先君以為無罪諸君其後是非先君而今大事。」不肯:「不絕。」許諾不出趙括趙嬰齊

成公公孫杵臼杵臼友人:「不死?」:「幸而。」無何宮中夫人:「不滅無聲。」無聲公孫杵臼:「不得柰何?」公孫杵臼:「?」:「。」公孫杵臼:「先君。」謀取他人嬰兒山中將軍:「不肖不能千金。」公孫杵臼杵臼:「小人不能趙氏孤兒不能!」:「趙氏孤兒杵臼。」不許杵臼孤兒以為趙氏孤兒山中

十五大業之後不遂:「大業之後天子明德無道帶去事先至于成公立功未嘗國人。」:「子孫?」於是孤兒宮中不得已:「群臣群臣群臣。」於是武田如故

成人大夫:「不能之後成人公孫杵臼。」啼泣頓首:「筋骨報子!」:「不可成事是以不成。」自殺春秋世世

復位十一大夫襄公曾孫由此大夫

二十七晉平公十二十三季子使:「晉國歸於之後。」文子

文子公使晏嬰晏嬰:「歸田。」:「晉國不能。」

趙鞅簡子

趙簡子在位簡子諸侯明年周敬王弟子

十二大夫公室由此

十三趙簡子受賂

趙簡子不知大夫扁鵲安于扁鵲:「血脈如此公孫輿:『所以:「晉國五世不安其後男女。」』公孫支書於是文公襄公所聞不出。」

簡子大夫:「神游三代動人帝命:『。』:『晉國大敗西不能虞舜。』」安于扁鵲簡子簡子扁鵲

他日簡子有人當道從者當道:「。」從者簡子:「有所。」當道:「左右。」簡子當道:「。」簡子:「何為?」當道:「。」簡子:「?」當道:「晉國大難。」簡子:「?」當道:「。」簡子:「』。何謂?」當道:「之後胡服。」簡子當道:「野人帝命。」不見簡子

異日簡子簡子諸子:「無為將軍。」簡子:「?」:「。」簡子:「將軍!」簡子:「?」:「。」之後簡子諸子簡子諸子:「常山。」諸子常山所得:「。」簡子:「。」:「常山可取。」簡子於是太子太子

定公十四中行作亂明年簡子邯鄲大夫:「衛士五百晉陽。」許諾其父趙鞅晉陽邯鄲:「私有諸君?」邯鄲使邯鄲不肯作亂安于十月中行趙鞅晉陽仇人:「大臣不均。」十一月不佞奉公中行不克中行中行敗走丁未朝歌十二月辛未趙鞅明年文子趙鞅:「中行安于安于晉國有法伏罪安于。」趙鞅安于:「晉國。」自殺告知然後

孔子趙簡子邯鄲晉陽春秋趙鞅晉陽」。趙簡子直諫簡子不悅大夫請罪簡子:「大夫無罪不如大夫是以。」簡子由此

定公十八趙簡子中行朝歌中行文子邯鄲明年衛靈公簡子太子

定公二十一簡子邯鄲中行文子簡子中行文子邯鄲中行諸侯

定公三十定公吳王夫差長於趙簡子定公定公三十七簡子而已句踐

十一趙簡子使太子群臣:「所以。」簡子使簡子由此

十七簡子太子

元年使吳王

代王夫人簡子代王使代王從者宰人擊殺代王興兵自殺死地太子太子

中行故地昭公曾孫晉陽

過從至於自帶以上可見自帶以下不可:「以是。」親自:「泰山山陽天使三月丙戌使至于後世至于南伐。」再拜

三國晉陽歲餘城中群臣外心不敢失禮使合謀三月丙戌三國於是:「晉陽。」子曰:「晉陽群臣不敢人臣是以。」於是使泰山

其後不立不肯子代取代君子太子三十三

即位中牟

子弟自立國人

十年中山十三平邑十五

元年魏文侯中山使太子諸侯追尊

相國:「寡人可以?」:「。」:「。」:「。」一月:「未有。」有頃不朝:「未知進士?」:「。」:「皆可。」:「何如?」:「使。」仁義王道明日官使明日儉用察度功德無不使使相國:「。」中尉內史相國

公立十三太子魏文侯

元年公子作亂不克出奔邯鄲

靈丘大敗齊人十年中山房子

十一中山中人十二

元年公子六月戊午