Back to collection

Records of the Grand Historian 《史記》

《陳涉世家》 House of Chen She

涉世》 House of Chen She

陳勝陽城吳廣輟耕:「富貴無相。」:「富貴?」:「燕雀安知鴻鵠!」

二世元年七月漁陽九百大澤鄉陳勝吳廣天大不通失期失期陳勝吳廣:「大計?」陳勝:「天下久矣二世不當公子使無罪二世百姓多聞未知士卒以為以為自稱公子天下。」吳廣以為:「足下足下!」陳勝吳廣:「。」丹書陳勝」,吳廣篝火陳勝」。夜驚卒中往往陳勝

吳廣愛人士卒忿激怒陳勝:「公等失期失期死者十六壯士王侯!」:「受命。」公子陳勝自立將軍吳廣都尉大澤鄉收兵七百數萬號令豪傑會計豪傑:「將軍堅執無道楚國社稷。」

此時以西滎陽人武九江此時不可

東城楚王誅殺吳廣滎陽滎陽豪傑以上

周文賢人將軍西收兵十萬少府酈山大軍周文二三澠池周文

邯鄲自立大將軍左右丞相家室:「家屬不如因而。」遣使家屬宮中耳子成都入關相與:「莫如西使使大河不敢不勝可以得志天下。」以為西

貴人豪傑:「將軍。」:「不可。」:「西不能不敢安敢將軍!」以為自立數月王母家屬

不可自立齊王反擊不得已定相與不肯使者

將軍相與:「周章滎陽秦軍大敗不如足以)[精兵秦軍不知兵權不可。」因相使使令尹使上將使滎陽精兵西秦軍進兵滎陽

陽城擊破擊破

立時人丁特起東海使武平將軍不受自立司馬武平:「武平年少不知!」武平

進兵西

臘月以降陳勝

將軍倉頭

定南南陽南陽不能新蔡秦軍咸陽車裂

出走楚王秦軍定陶使公孫使齊王齊王:「戰敗不知死生安得!」公孫:「何故天下。」誅殺公孫

左右將軍收兵當陽左右王孫楚王

陳勝六月故人:「。」不肯召見殿:「夥頤!」天下出入愈益言陳:「無知妄言。」故人中正主司群臣不是苛察不善自治信用所以

陳勝高祖三十至今

先生地形險阻所以刑法所以先王仁義文法枝葉豈不

雍州君臣固守席卷天下包舉宇內囊括四海并吞立法諸侯於是拱手西之外

文王武王昭王漢中西巴蜀要害諸侯恐懼會盟器重以致天下相與平原明知忠信寬厚愛人中山於是蘇秦吳起孫臏百萬開關不敢天下於是有餘百萬流血乘便宰割天下分裂山河請服

孝文襄王享國國家及至宇內諸侯至尊六合鞭笞天下四海百越以為桂林象郡百越使蒙恬長城藩籬匈奴七百胡人不敢不敢報怨於是先王百家名城天下咸陽以為金人十二天下然後華為谿以為要害天下已定以為關中金城千里子孫帝王萬世

然而遷徙能不中人非有仲尼墨翟陶朱躡足俛仰之中數百為兵揭竿天下響應山東

天下雍州自若中山深謀遠慮行軍然而成敗功業相反嘗試使山東量力不可同年然而區區有餘然後六合死人天下仁義攻守

Source: Chinese Text Project http://ctext.org/shiji Partial translation adapted from Herbert J. Allen's "Ssŭma Ch'ien's Historical Records" (Royal Asiatic Society, 1894).

Glossary and Other Vocabulary