Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

Records of the Grand Historian 《史記》

《梁孝王世家》 House of Prince Xiao of Liang

孝王世家》 House of Prince Xiao of Liang

孝王孝文皇帝景帝太后

孝文帝長子太子景帝次子次子次子孝文帝即位太原淮陽太原號曰十七孝文孝王共王二十九十九清河清河

淮陽十年明年淮陽孝文帝十二十一

十四十七十八比年明年二十一二十二孝文帝二十四二十五太子從容:「千秋萬歲。」辭謝太后

吳楚吳楚數萬孝王睢陽使安國大將軍吳楚吳楚西太尉相距三月吳楚漢中明年太子其後大國天下泰山西高陽四十多大

孝王太后賞賜不可於是孝王三百睢陽七十宮室屬於平臺三十天子旌旗東西天子出言四方莫不公孫公孫千金中尉公孫將軍兵器弩弓十萬府庫金錢珠玉多於京師

二十九十月孝王景帝使使輿上疏太后景帝禽獸上林引出天子殿宦官

十一月太子太后孝王後嗣大臣有所關說景帝太后歸國

四月太子公孫使刺殺於是天子使遣使公孫公孫後宮使者二千內史安國自殺使安國公主謝罪太后然后

上書使公主使使入關車騎太后:「!」景帝於是謝罪然後太后景帝大喜入關景帝不同車輦

三十五上疏歸國孝王六月孝王

孝王太后不能不安長安太后太后太后:「!」景帝所為公主孝王於是太后太后

孝王長子共王山陽

孝王不可黃金四十財物

共王景帝共王平王

梁平十四太后共王太后太后平王平王之后王后王后平王孝王千金孝王後世得以王后平王太后:「先王得以自恣。」王后平王使王后太后大怒使者平王王后遮止閉門太后不得使者太后郎中王后以此使太后太后淫行未嘗

睢陽人類其父淮陽太守太守淮陽太守二千二千以下親戚告知丞相以下天子天子公卿庶人天子:「太后淫行良師。」王后三十九平王

王明孝王射殺其中天子庶人

孝王二十九無人與其亡命少年殺人財物以為發覺百餘夜行上書不忍以為庶人大河

山陽哀王孝王山陽山陽

哀王孝王

太史公孝王親愛百姓殷富宮室天子

先生宮殿好事稱道以為孝王不善從中太后太子大臣不時不可受賞忠臣何以景帝太后景帝:「千秋萬歲之後。」太后在前:「漢法何以高帝!」於是景帝默然無聲太后

成王:「。」周公進見:「天王。」成王:「。」周公:「不當戲言。」於是小弟應縣成王戲言。《孝經:「非法不行。」聖人法言主上不宜好言太后景帝好言千秋萬世之後不行

諸侯王朝見天漢法四見正月璧玉賀正置酒金錢財物辭去長安不過二十士人所得西大言怨言大賢退讓朝見賀正朝見比年朝見久留不孝」,惡言諸侯良師忠言直言

西太后景帝太后語言太后:「親親大駕孝王。」景帝:「。」大臣通經:「太后如是何謂?」:「太后太子。」:「親親尊者法天尊者長子太子太子其弟。」:「何如?」:「不得春秋所以宣公宣公反之以為當代刺殺不絕春秋君子居正宣公』。太后。」太后:「太后?」太后:「。」宣公立正禍亂後五不絕不忍大義太后太后解說即使出於大臣使:「所謂將軍?」:「!」長安:「。」以此發覺使者大臣謀反太后日夜不止景帝公卿大臣大臣以為經術可解於是通經空手景帝景帝:「何如?」:「幸臣公孫伏誅。」景帝:「太后。」太后通經古今不可以為三公左右近臣少見

Source: Chinese Text Project http://ctext.org/shiji Partial translation adapted from Herbert J. Allen's "Ssŭma Ch'ien's Historical Records" (Royal Asiatic Society, 1894).

Glossary and Other Vocabulary