Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

Records of the Grand Historian 《史記》

《蘇秦列傳》 Biography of Su Qin

蘇秦列傳》 Biography of Su Qin

蘇秦東周雒陽先生

出游兄弟妻妾:「產業工商以為口舌!」蘇秦不出:「不能尊榮以為!」於是周書揣摩:「可以當世。」顯王顯王左右蘇秦

西惠王:「有關西漢中巴蜀天府兵法可以天下。」:「未成不可文理不可。」商鞅辯士

其弟成為

而後:「有朝遼東西♀、地方二千十萬六百六千數年所謂天府

安樂不見大王所以所以其後所以千里不能不能十萬國都千里之外之內千里之外過於是故大王天下燕國。」

:「國小西寡人。」

於是蘇秦車馬以至:「天下人臣布衣賢君忠於雖然任事是以賓客前者館舍相親

莫若安民安民在於不得終身不安外患不得不得不得斷絕出於所以陰陽而已中山皆可使父兄皆可受封所以所以所以

大王宜陽宜陽不可

南陽山東渡河邯鄲之下所為

當今山東建國地方二千十萬數年西清河燕國不足天下莫如然而其後無有名山蠶食國都不能所為

天下諸侯不過三千不過三百不過三萬天子是故士卒不肖相當勝敗存亡胸中眾人

天下地圖諸侯料度諸侯西鄉西面同日

諸侯宮室軒轅美人與其是故日夜諸侯大王

流言朋黨忠於大王莫如天下相會之上要約:『糧道其後其後勃海宜陽清河諸侯不如。』出於山東如此霸王。」

:「寡人年少立國未嘗社稷有意天下諸侯寡人。」黃金錦繡諸侯

天子文武惠王惠王使蘇秦激怒

於是宣王:「西宜陽洧水地方九百十萬天下谿少府六百之外不暇出於谿牛馬鐵幕利劍不足大王西面交臂社稷天下大於是故大王

大王宜陽明年大王所謂:『無為。』西面交臂大王大王。」

於是王勃作色攘臂瞋目仰天;「寡人不肖不能敬奉社稷。」

襄王:「大王鴻溝汝南昆陽召陵舞陽西長城酸棗地方千里地名然而田舍人民車馬日夜不絕殷殷三軍大王天下不顧以內天下天下賢王有意西面春秋大王

三千武王三千三百牧野士卒大王武士二十蒼頭二十二十十萬六百五千武王群臣群臣忠臣為人外交偷取一時不顧其後公家以內大王

「《周書:『綿綿不絕。』不定大王專心使大王。」

:「寡人不肖未嘗明教。」

齊宣王:「泰山西清河勃海所謂地方二千十萬三軍五家雷霆風雨未嘗泰山清河勃海之中萬戶男子三七二十一二十一彈琴走狗六博車轂揮汗大王天下西面大王

所以相當不出戰勝存亡四境不勝危亡其後是故所以不然不得不得深入狼顧其後是故驕矜不能

西面群臣是故大王留意。」

齊王:「寡人僻遠未嘗足下。」

西南:「天下天下賢王西黔中夏州海陽蒼梧地方五千百萬十年霸王天下西面諸侯莫不西面之下

莫如兩立大王莫如大王],黔中

未有而後大王

大王山東四時大王社稷宗廟大王大王妙音美人後宮橐駝良馬楚王霸王大王

天下天下諸侯所謂為人以外天下不顧以內諸侯相去二者大王使大王。」

楚王:「寡人西巴蜀漢中不可不可深謀深謀寡人不見群臣不足寡人臥不安甘味一天諸侯寡人社稷。」

於是蘇秦

雒陽車騎諸侯使顯王恐懼使蘇秦側目仰視俯伏蘇秦:「而後?」:「季子。」蘇秦:「富貴親戚畏懼貧賤輕易眾人使雒陽!」於是千金宗族朋友蘇秦富貴蘇秦:「再三之上是以。」

蘇秦武安函谷關十五

其後使蘇秦蘇秦使蘇秦

惠王太子太子齊宣王蘇秦:「往日先生先王先生先生天下先生?」蘇秦:「。」

蘇秦齊王齊王:「?」蘇秦:「所以餓死弱小婿大王使其後天下精兵之類。」齊王變色:「?」蘇秦:「大王無故所謂大王號令天下天下霸王。」:「。」於是

蘇秦:「左右賣國反覆作亂。」蘇秦得罪蘇秦:「東周鄙人無有分寸不信不信忠信所以進取所以為人齊王老母東周行進曾參尾生大王?」:「。」蘇秦:「曾參宿使步行千里不肯武王受封餓死陽山如此使步行千里行進尾生女子女子如此使步行千里所謂忠信得罪。」:「忠信忠信得罪?」蘇秦:「不然將來』。使於是大怒五十然而不免在乎忠信無罪不幸!」:「先生。」

王母夫人蘇秦私通蘇秦:「不能使。」:「先生所為。」於是蘇秦得罪齊宣王以為

齊宣王即位宮室得意破敝其後大夫蘇秦爭寵使蘇秦齊王使不得蘇秦齊王:「車裂蘇秦作亂』,如此必得。」於是蘇秦齊王因而:「報仇