Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

Records of the Grand Historian 《史記》

《魯仲連鄒陽列傳》 Biographies of Lu Zhonglian and Zou Yang

列傳》 Biographies of Lu Zhonglian and Zou Yang

好奇不肯仕宦任職

孝成王使白起前後四十邯鄲諸侯秦軍釐王使將軍使將軍邯鄲平原:「所為天下邯鄲使昭王罷兵。」平原未有

此時平原:「?」平原:「四十邯鄲不能使將軍!」:「天下公子然後天下公子安在。」平原:「先生。」平原:「國有先生在此將軍。」:「先生齊國人臣使先生。」平原:「。」許諾

:「圍城之中平原先生非有平原圍城之中?」:「無從眾人不知一身禮義上首使使然而天下東海不忍所為將軍。」

:「先生?」:「使。」:「先生使?」:「使。」

:「何如?」:「齊威王仁義天下諸侯諸侯烈王:『崩地天子。』齊威王:『!』天下不忍天子固然。」

:「先生不見不勝。」:「嗚呼?」:「。」:「使。」:「太甚先生先生使?」:「文王三公以為文王然而魯人:『何以?』魯人:『。』子曰:『天子天子諸侯天子退。』魯人不得:『天子主人必將北面南方然後天子南面。』群臣:『。』不得不得天子其一從而使三晉大臣不如變易諸侯大臣不肖與其與其使子女諸侯然而將軍何以?」

於是拜謝:「先生庸人今日先生天下。」五十公子秦軍秦軍

於是平原辭讓使不肯平原置酒千金:「天下為人難解紛亂商賈不忍。」平原終身

其後二十餘年攻下聊城聊城保守聊城聊城士卒聊城城中。《

智者時而勇士忠臣而後行一忿不顧身亡聊城不信後世世主智者不再勇士死生榮辱貴賤尊卑此時不再

南陽平陸南面以為南陽不如審處東面楚國南陽聊城退天下聊城不能燕國君臣上下迷惑十萬天下歸心墨翟食人孫臏天下雖然不如歸於父母交游攘臂功業群臣百姓功名棄世世世厚實審處

不能不能大功桓公公子不能束縛桎梏三行世主鄉里不通使管子不出不免同名世俗笔管之中天下不治公子不信諸侯三行五霸天下鄰國三北五百使反顧不免三北退魯君桓公朝天諸侯桓公之上顏色不變一朝天下震動諸侯驚駭不能以為身亡滅後功名忿終身忿是以

猶豫不能欲歸而後:「。」自殺聊城聊城海上:「富貴貧賤。」

夫子淮陰上書介於公孫孝王孝王負累上書

不見以為荊軻太子先生太白昭王變天豈不竭誠左右不明使荊軻先生大王

獻寶楚王李斯胡亥是以箕子輿大王李斯而後楚王胡亥使箕子輿不信大王

:「白頭傾蓋。」不知荊軻臨城所以合於無窮是以蘇秦不信天下燕尾中山蘇秦中山中山夜光相信

不肖朝見司馬中山必然朋黨孤獨不能免於嫉妒是以不容主上乞食牛車桓公左右然後合於不能孔子墨翟不能免於是以中國當世故意不合骨肉今人不足

是以聖王能不之後孕婦功業天下晉文公諸侯齊桓公天下不可

商鞅天下車裂用大中國是以孫叔敖三公為人今人驕傲心腹情素使使聖王荊軻妻子

明月夜光道路因而根柢左右夜光結怨不見有人枯木天下布衣貧賤當世根柢忠信使布衣不得枯木

是以聖王之上眾多皇帝庶子荊軻匕首周文王天下左右域外

今人使不羈所以忿富貴

盛飾名號名勝曾子朝歌墨子回車使天下威重親近左右)[之中忠信孝王孝王使

太史公不合大義布衣諸侯當世可謂抗直是以列傳

Source: Chinese Text Project http://ctext.org/shiji Partial translation adapted from Herbert J. Allen's "Ssŭma Ch'ien's Historical Records" (Royal Asiatic Society, 1894).

Glossary and Other Vocabulary