Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

Records of the Grand Historian 《史記》

《刺客列傳》 Biographies of Assassins

刺客列傳》 Biographies of Assassins

魯人勇力魯莊公莊公敗北魯莊公以為

齊桓公桓公莊公匕首齊桓公桓公左右問曰:「?」:「大國。」桓公匕首北面群臣顏色不變辭令桓公管仲:「不可諸侯天下不如。」於是桓公

其後六十

公子:「父兄。」公子:「未可以外。」公子

季子季子太子季子季子季子不肯公子:「使兄弟季子。」謀臣

平王使其二公子使季子諸侯發兵不得於是公子:「此時不可季子。」:「老子其後內空骨鯁。」公子:「。」

四月丙子光伏使門戶左右親戚公子使匕首匕首左右擾亂公子自立闔閭闔閭以為上卿

其後七十餘年

中行所知合謀滅智滅智之後三分以為山中:「知己魂魄不愧。」刑人匕首心動刑人持刀:「報仇!」左右子曰:「義人報仇天下賢人。」

使形狀不可行乞:「?」:「。」:「不易!」:「二心所為所以為此天下後世為人二心。」

子曰:「。」使於是:「中行何以?」:「中行中行眾人眾人至於。」嘆息:「寡人寡人釋子!」使:「忠臣寬赦天下莫不今日伏誅以致!」於是大義使使:「可以!」自殺趙國涕泣

其後四十餘年

深井殺人

濮陽求人可以勇敢然後黃金驚怪:「老母以為可以供養不敢當。」因為:「諸侯足下大人得以足下!」:「所以市井養老老母。」不肯賓主

:「市井諸侯千里車騎所以淺鮮未有大功可以深知賢者忿睚眦親信然而前日要政老母老母天年知己。」西濮陽子曰:「前日所以不許不幸天年報仇從事!」:「季父宗族居處使,(足下幸而請益車騎壯士足下。」:「相去殺人國君不可多人多人不能無生得失得失舉國豈不!」車騎獨行

府上侍者刺殺左右皮面

於是千金

聞人刺殺相者不得千金:「!」:「深井所謂。」行者諸眾:「暴虐千金夫人?」:「所以污辱老母天年之中知己歿賢弟!」大驚悲哀

:「烈女使濡忍千里未必可謂知人!」

其後二百二十餘年荊軻

荊軻

讀書擊劍不用其後屬於

荊軻荊軻:「。」使使主人使者:「!」

荊軻邯鄲荊軻荊軻

荊軻荊軻嗜酒以往荊軻無人荊軻為人諸侯與其長者先生善待庸人

燕太子丹燕太子丹王政燕太子丹不善國小不能其後日出山東三晉蠶食諸侯至於君臣太子丹:「天下威脅甘泉民眾有餘有所長城以北未有何以!」:「?」:「。」

得罪太子:「不可寒心將軍所在不能太子將軍匈奴西三晉單于其後。」太子:「太傅不能須臾將軍窮困天下哀憐匈奴太傅。」:「欲求連結之後不顧國家所謂鴻毛之上先生為人。」太子:「太傅先生?」:「。」先生太子國事先生」。:「敬奉。」

太子逢迎行為坐定左右無人太子:「兩立先生留意。」:「一日千里衰老太子消亡雖然國事使。」太子:「先生結交?」:「。」太子:「先生大事先生!」:「。」:「燕國莫不太子壯盛幸而兩立先生留意』。足下太子足下太子。」荊軻:「。」:「長者使太子:『大事先生』,太子使。」自殺:「足下太子。」自刎

荊軻太子太子流涕有頃而後:「所以先生大事先生!」荊軻坐定太子:「先生不肖使得有所所以不可天下海內南伐十萬太原不能舉國不足諸侯以為天下勇士使重利勢必使諸侯齊桓公不可因而刺殺大將君臣諸侯之上留意。」荊軻:「大事不足使。」太子然後許諾於是上卿太子異物車騎美女荊軻順適

荊軻未有收入進兵太子丹恐懼荊軻:「足下!」荊軻:「太子未可將軍將軍地圖奉獻。」太子:「將軍窮困來歸不忍長者足下!」

荊軻太子不忍:「將軍可謂父母宗族將軍?」仰天流涕:「骨髓!」荊軻:「一言可以燕國將軍何如?」:「?」荊軻:「將軍左手右手將軍將軍有意?」偏袒:「日夜切齒!」太子不可

於是太子天下匕首夫人匕首使燕國勇士舞陽十三殺人舞陽荊軻有所人居未來太子改悔:「有意舞陽。」荊軻太子:「太子匕首所以太子請辭!」

太子賓客其事白衣之上取道荊軻垂淚涕泣:「壯士!」瞋目於是荊軻不顧

千金寵臣庶子:「大王舉國內臣諸侯先王宗廟恐懼自陳地圖使使大王大王。」大喜朝服使者咸陽荊軻舞陽地圖舞陽群臣荊軻舞陽:「蠻夷鄙人未嘗見天大王假借使得使。」:「舞陽所持地圖。」匕首左手右手匕首不可荊軻群臣群臣殿不得尺寸郎中殿下非有不得不及荊軻荊軻所為左右:「!」荊軻荊軻匕首知事:「所以不成