Back to collection

Records of the Grand Historian 史記

《吳王濞列傳》 Biographies of Pi, the Prince of Wu

Click on any word to see more details.

列傳》 Biographies of Pi, the Prince of Wu

高帝高帝已定天下匈奴不能堅守行走雒陽歸天天子骨肉不忍以為高帝十一淮南王英西高帝二十氣力破布西無後會稽諸子五十三高帝:「。」業已:「後五十年東南天下同姓一家!」頓首:「不敢。」

天下諸侯豫章郡銅山招致天下亡命)[鑄錢海水富饒

孝文太子皇太子太子師傅不恭皇太子太子於是:「天下同宗長安長安何必!」長安由此稱病不朝京師故稱不朝使使人為責問使者使者對曰:「使者稱病不祥』。詐病愈益無聊更始。」於是天子使者不朝百姓歲時賞賜閭里亡人如此四十餘年使

太子太子從容上書孝文帝文帝不忍以此日益景帝即位御史大夫說上:「高帝定天下諸子同姓孽子惠王七十元王四十五十封三天下太子稱病不朝古法文帝改過自新鑄錢海水天下亡人作亂。」楚王楚王往年太后東海豫章郡會稽有罪西

無已以此舉事諸侯計謀西好氣於是使大夫西文書:「不肖宿不敢使。」:「何以?」:「主上變更侵奪諸侯徵求良善里語,『』。西知名諸侯一時不得安肆不能二十餘年自白不見大王所聞諸侯至此不得而已。」:「?」:「惡相同好同情相成以為大王因時天下?」:「寡人如是主上固有安得?」:「御史大夫熒惑天子侵奪諸侯朝廷諸侯人事彗星蝗蟲萬世一時聖人之所以大王彷徉天下所指天下不服大王幸而之一楚王函谷關滎陽大王大王有幸天下分割不亦?」:「。」使使西

西群臣:「至樂大王西鄉分爭諸侯不足太后長策。」使濟南許諾城陽景王定分」。

諸侯會稽豫章郡起兵西正月丙午二千以下濟南發兵西齊王後悔自殺王城未完郎中不得發兵西濟南使匈奴

七國士卒下令國中:「寡人六十二十四士卒寡人。」二十萬人使發兵

景帝正月甲子起兵廣陵西使諸侯:「西濟南楚王淮南衡山廬江長沙王子寡人天下侵奪諸侯使不以諸侯禮遇骨肉先帝功臣詿天下社稷陛下不能省察舉兵地方三千精兵五十寡人南越三十餘年不辭寡人三十寡人不肖長沙王子長沙以北西漢中楚王淮南三王寡人西面河內寡人雒陽蕭關長安匡正天子元王淮南三王餘年骨髓一有久矣寡人存亡社稷所願寡人衣食金錢夜以繼日三十餘年為此大將五千萬戶三千五千二千封二二千五百五百列侯以軍城邑萬人萬戶大將五千三千二千小吏軍法王明士大夫寡人金錢天下往往日夜寡人寡人。」

七國天子天子太尉三十六將軍吳楚曲周將軍大將軍滎陽

吳楚家居上方調軍食:「祿為人吳楚何如?」對曰:「不足。」:「鑄錢海水天下白頭舉事何以無能?」對曰:「安得無賴子弟亡命鑄錢相率。」:「。」問曰:「?」對曰:「左右。」:「人臣不得。」對曰:「吳楚遺書高帝王子有分諸侯』。西故地使吳楚七國血刃。」於是良久:「何如天下。」:「。」太常弟子宗正使中尉紿朝衣宗廟宗正親戚使吳楚宗正使:「?」不肯使不肯使

滎陽雒陽:「七國至此以為諸侯滎陽以東。」淮陽都尉:「?」:「爭鋒不能將軍莫若東北昌邑將軍使糧食。」:「。」堅壁昌邑

祿大將軍祿:「西難以五萬江淮淮南長沙大王一奇。」太子:「難以利害未可知。」不許祿

少將將軍:「步兵步兵車騎車騎平地大王城邑不下西雒陽武庫山河諸侯入關天下已定大王徐行留下城邑漢軍車騎。」老將老將:「少年安知!」於是不用將軍

賓客校尉司馬不得下邳亡命無行:「無能不得罪行有所。」下邳下邳城守入戶使從者:「下邳不過食頃家室能者。」下邳三萬使城邑城陽城陽中尉敗走成功下邳

二月敗走於是天子將軍:「蓋聞皇帝表功建立諸侯幽王惠王無後孝文皇帝哀憐幽王惠王其先宗廟藩國天地日月反義天下亡命罪人天下稱病不朝二十餘年有司孝文皇帝改行楚王西濟南無道起兵宗廟大臣使者萬民無罪民家甚為暴虐無道宗廟素服正殿將軍士大夫深入斬首三百以上無有不如。」

楚王西乘勝孝王將軍士卒使使報條求救不許使使使便宜不行使安國死事將軍西城守不敢西不肯挑戰東南使西北西北大敗士卒於是與其麾下壯士丹徒萬餘使使紿勞軍即使王子往往太尉楚王自殺

三王三月不能西西飲水太后太子:「大王不勝。」:「士卒不可。」:「奉詔不義何處從事。」肉袒叩頭漢軍:「奉法驚駭百姓將軍至于窮國菹醢。」:「軍事發兵。」頓首對曰:「天子變更皇帝法令侵奪諸侯以為不義天下七國發兵罷兵。」將軍:「不善何不?()[未有虎符發兵以此。」詔書:「。」:「有餘。」自殺太后太子濟南將軍十月自殺

正月起兵三月元王平陸楚王元王汝南故地江都

太史公使發難遠慮諸侯不過百里不以。「夷狄」,?「」,

Source: Chinese Text Project http://ctext.org/shiji Partial translation adapted from Herbert J. Allen's "Ssŭma Ch'ien's Historical Records" (Royal Asiatic Society, 1894).

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary