Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

Records of the Grand Historian 《史記》

《酷吏列傳》 Biographies of Cruel Officials

酷吏列傳》 Biographies of Cruel Officials

孔子:「無恥。」:「是以是以無德法令盜賊。」太史公法令清濁天下上下至於吏治救火嚴酷愉快道德聽訟使」。「下士大笑」。虛言吏治不至於黎民在此

酷吏獨有宗室功臣)[發怒

孝文帝中郎將直諫大臣上林不行自持上前:「天下陛下宗廟太后!」太后

濟南三百二千於是景帝濟南太守股栗拾遺郡守

為人氣力自稱:「奉職死節不顧妻子。」

中尉丞相丞相畏罪自重嚴酷行法列侯宗室側目號曰蒼鷹」。

臨江中尉簿臨江刀筆使臨江臨江自殺太后中都歸家景帝使使太守便道得以便宜從事匈奴匈奴偶人如此匈奴太后中都漢法景帝:「忠臣。」太后:「臨江忠臣?」於是

景帝好氣為人小吏為人濟南都尉都尉步入縣令如此於是長安左右宗室犯法於是成為中尉宗室人人

武帝即位內史外戚抵罪九卿以為於是解脫歸家:「二千千萬安可!」貧民役使數年千金任俠長短使威重郡守

其父淮南舅父孝文景帝景帝郡守武帝即位吏治二千誅滅都尉都尉太守司馬二千未嘗

河東都尉與其抵罪受刑自殺棄市

之后大抵

中都太尉丞相丞相:「不可。」刀筆御史以為大夫論定用法

其父長安其父其父文辭獄吏大驚使死后長安

長安貴人給事內史調

武安丞相薦言天子御史使皇后於是以為大夫拘守中尉少府廷尉為人以來食客公卿賓客孤立行一而已文法官屬為人小吏長安九卿天下名士大夫不合

上方文學大獄古義博士弟子尚書春秋廷尉疑事分別廷尉便賢者:「。」。()[:「為此。」如此羸弱於是往往至於內行賓客飲食人子調避寒是以聲譽爪牙文學丞相淮南衡山江都根本:「出入爪牙諸侯如此不可。」於是大臣於是御史大夫

大興匈奴山東貧民縣官縣官空虛於是白金天下富商國家天子丞相天下百姓不安騷動縣官於是公卿以下至於庶人天子自視如此

匈奴群臣上前博士:「便。」便:「凶器高帝匈奴平城天下安樂孝文帝匈奴北邊吳楚景帝往來寒心數月吳楚景帝天下陛下匈奴中國空虛邊民不如。」:「無知。」:「御史大夫淮南江都諸侯骨肉使。」於是作色:「使使?」:「不能。」:「?」:「不能。」:「?」:「。」於是匈奴山頭是以群臣

賈人小吏所以過失烈士

御史大夫

河東御史從中文書可以不能有所不平使問曰:「?」:「。」閭里主人趙國冶鑄湯陰上書:「大臣。」廷尉病死其弟使上書其事孝文丞相丞相四時丞相使御史其事丞相丞相長史

長史會稽春秋使楚辭大夫小吏跪伏使廷尉淮南排擠御史大夫會稽為主都尉九卿數年長史坐床王朝內史長短濟南長史丞相長史長史合謀:「宗廟湯陰。」使致富分之:「所為賈人。」:「。」天子使使八輩簿不服於是使:「何不夷滅幾何今人天子簿?」:「尺寸刀筆陛下三公塞責長史。」自殺

家產不過五百所得諸子:「天子大臣惡言!」牛車天子:「不能。」長史丞相自殺

廷尉以為少府九卿嚴峻名為餘年

河東少年王太后王太后:「兄弟?」:「無行不可。」太后上黨郡蘊藉第一長安法行太后外孫君子以為河內都尉族滅河內拾遺勇悍深入

成家以為郡守御史大夫:「山東小吏成為濟南都尉牧羊不可使。」成為都尉關東出入號曰」。河內南陽太守成家南陽氣盛破碎南陽任用定襄定襄於是定襄太守定襄重罪二百賓客二百死罪解脫」。四百

深刻九卿白金京師尤甚內史中尉所為敗壞誅殺甚多不勝斬殺鼎湖甘泉不治:「?」以為亂民使者天子使以為

御史盜賊殺傷甚多廣平都尉以為爪牙重罪縱使盜賊其事盜賊廣平廣平拾遺河內太守

廣平河內九月五十河內長安廣平相連上書沒入不過二三流血河內以為神速十二月夜行不得:「冬月一月!」愛人如此天子以為中尉河內從事河內關中內史廷尉中尉

茌平刀筆御史以為使盜賊關內都尉以為中尉凋敝不能故事抵罪中尉嚴酷為主都尉

宜陽千夫河南以為御史使盜賊關東以為都尉九卿天子以為南越樓船將軍病死

中尉為人至於中尉盜賊關中盜賊惡少缿盜賊為人善事中尉如此大抵靡爛爪牙於是中尉以下聲譽

中意抵罪天子天臺未有中尉數萬少府內史姦邪中尉

利事自殺各自祿:「三族同時!」

千金淮陽都尉病死不滿五十誅滅淮陽甚多

郡守都尉諸侯二千大抵犯法盜賊南陽燕趙擅自攻城死罪太守都尉二千