Back to collection

Records of the Grand Historian 史記

《酷吏列傳》 Biographies of Cruel Officials

Click on any word to see more details.

酷吏列傳》 Biographies of Cruel Officials

孔子:「無恥有恥且格。」:「是以是以法令盜賊。」太史公法令清濁天下上下至於不振吏治救火嚴酷愉快道德聽訟使」。「下士大笑」。虛言吏治烝烝不至於黎民艾安由是不在

高后酷吏獨有宗室功臣)[孝景晁錯七國發怒

孝文帝孝景中郎將直諫大臣上林如廁不行自持上前:「天下陛下宗廟太后!」太后由此

濟南三百二千石於是景帝濟南太守首惡股栗歲餘拾遺郡守

為人氣力自稱:「奉職死節不顧妻子。」

中尉丞相丞相畏罪自重先嚴列侯宗室側目號曰蒼鷹」。

臨江中尉對簿臨江刀筆不予使臨江臨江自殺太后中都歸家孝景使使持節太守便道得以便宜從事匈奴引兵匈奴偶人如此匈奴太后中都漢法景帝:「忠臣。」太后:「臨江忠臣?」於是

謁者景帝好氣為人小吏長吏為人濟南都尉都尉步入縣令如此於是久之長安左右宗室犯法於是成為中尉宗室豪桀人人

武帝即位內史外戚抵罪九卿極刑以為不復於是解脫傳出歸家:「二千石千萬安可!」貧民役使數年千金任俠長短使威重郡守

其父淮南舅父孝文景帝景帝郡守武帝即位吏治二千石最為誅滅所居都尉都尉太守司馬二千石未嘗

河東都尉與其爭權抵罪不受自殺棄市

之后大抵

中都太尉丞相丞相:「無害不可以。」刀筆積勞御史以為太中大夫論定律令用法自此

其父長安丞其父其父文辭獄吏大驚使死后長安久之

長安身為貴人給事內史無害調茂陵

武安丞相薦言天子御史使案事皇后於是以為太中大夫律令拘守中尉少府廷尉為人以來食客公卿賓客孤立一意而已文法官屬為人小吏長安九卿天下名士大夫不合

上方文學大獄古義博士弟子尚書春秋廷尉疑事上分廷尉便:「。」。()[:「為此。」如此巧詆羸弱於是往往至於內行賓客飲食故人子弟昆弟調諸公避寒是以深意不專聲譽爪牙文學丞相淮南衡山江都根本嚴助:「出入爪牙諸侯如此不可。」於是大臣此類於是御史大夫

大興匈奴山東貧民縣官縣官空虛於是白金天下富商大賈兼之巧詆國家天子忘食丞相天下事百姓不安騷動縣官於是公卿以下至於庶人天子自視如此

匈奴請和群臣上前博士:「和親便。」便:「凶器高帝匈奴平城和親孝惠高后天下安樂孝文帝匈奴北邊蕭然孝景吳楚七國景帝往來寒心數月吳楚景帝天下陛下舉兵匈奴中國空虛邊民由此不如和親。」:「無知。」:「御史大夫淮南江都諸侯骨肉使。」於是作色:「使使?」:「不能。」:「?」對曰:「不能。」:「?」:「。」於是匈奴山頭是以群臣

賈人小吏所以過失烈士

御史大夫

河東御史從中文書可以不能有所不平使問曰:「?」:「故人。」閭里主人趙國冶鑄湯陰上書:「大臣有病。」廷尉病死其弟使上書其事孝文丞相丞相四時不謝丞相使御史其事文丞相見丞相長史

長史會稽春秋使楚辭侍中太中大夫用事小吏跪伏使廷尉淮南排擠御史大夫會稽為主都尉九卿數年坐法長史王朝齊人內史學長濟南長史丞相長史長史合謀:「宗廟湯陰。」使先知致富分之:「所為賈人先知告之。」不謝:「。」天子使使簿不服於是使:「何不夷滅幾何今人天子對簿?」:「尺寸刀筆陛下三公塞責長史。」自殺

家產不過五百所得昆弟諸子:「天子大臣惡言!」牛車天子:「不能。」長史丞相自殺

廷尉以為少府九卿晚節嚴峻名為王溫舒數歲有罪餘年

河東少年王太后王太后:「有子兄弟?」:「無行不可。」太后上黨郡蘊藉第一長安令太后外孫君子以為河內都尉族滅河內道不拾遺勇悍從軍深入

成家以為郡守御史大夫:「山東小吏成為濟南都尉牧羊不可使。」成為都尉歲餘關東出入號曰」。河內南陽太守成家南陽氣盛破碎有罪南陽任用數出定襄定襄於是定襄太守定襄重罪二百賓客昆弟二百死罪解脫」。是日四百不寒而栗

深刻九卿白金京師尤甚內史王溫舒中尉其所敗壞誅殺甚多不勝直指斬殺鼎湖甘泉不治:「不復此道?」以為亂民使者天子使以為

王溫舒亭長御史盜賊殺傷甚多廣平都尉以為爪牙重罪縱使盜賊其事盜賊不敢廣平廣平道不拾遺河內太守

廣平皆知河內九月五十河內長安廣平方略相連上書沒入不過流血河內以為神速十二月夜行不得頓足:「嗟乎冬月一月!」殺伐愛人如此天子以為中尉河內從事河內關中內史廷尉中尉

茌平刀筆御史以為使盜賊斬伐關內都尉以為中尉凋敝不能故事抵罪中尉嚴酷為主都尉

宜陽千夫河南以為御史使盜賊關東以為主爵都尉九卿天子以為南越樓船將軍荀彘久之病死

中尉為人至於中尉盜賊關中方略苛察盜賊惡少缿盜賊為人善事