Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

Records of the Grand Historian 《史記》

《太史公自序》 Biographies of Usurers

列傳》 Biographies of Usurers

老子:「至治鄰國老死往來。」輓近耳目無行

太史公神農以前詩書以來耳目聲色芻豢安逸使不能其次其次教誨其次整齊

山西玉石山東聲色江南丹沙珠璣龍門千里往往中國人喜好飲食送死政教其事日夜自來自然

周書:「不出不出其事不出三寶不出。」四者衣食富國貧富有餘不足太公望人民於是太公女功技巧人物衣履天下海岱其後管子輕重桓公諸侯天下三歸列國是以至於

:「倉廩知禮衣食足榮辱。」禮生君子小人淵深仁義夷狄:「千金。」:「天下天下。」

會稽之上:「二者十二二十九十不出不過八十三十俱利不乏治國貿易腐敗有餘不足貴賤糞土珠玉流水。」十年戰士中國稱號五霸」。

會稽然而:「得意。」扁舟江湖以為天下之中諸侯貨物交易治生十九之中千金分散所謂後年衰老子孫子孫修業陶朱

仲尼退七十饒益子貢諸侯國君抗禮使孔子天下子貢先後所謂

地力樂觀飲食嗜欲衣服僮仆趨時猛獸:「治生孫吳商鞅行法是故不足權變不足決斷不能不能有所。」天下治生有所有所而已

邯鄲

秦始皇帝[]寡婦寡婦自衛不見侵犯皇帝以為鄙人寡婦天下

海內開關是以富商周流天下交易莫不豪傑諸侯京師

關中沃野千里以為上田大王文王武王先王遺風稼穡五穀、()[]、貨物三晉多大。()[]、咸陽長安四方小人巴蜀巴蜀沃野丹沙西棧道千里天水隴西關中西畜牧天下京師關中天下三分之一人眾不過

唐人河東河內河南三河天下之中鼎足建國數百土地民人諸侯聚會平陽西人民好氣任俠迫近中國奇羨靈王平陽西上黨中山中山人眾沙丘民俗丈夫相聚悲歌女子後宮諸侯

邯鄲都會涿相類好氣任俠

都會南通東北遼東人民相類烏桓夫餘朝鮮

洛陽泰山

千里人民布帛海岱都會寬緩議論動搖勇於多劫大國其中

周公遺風小人畏罪及其

鴻溝以北巨野睢陽都會)[先王遺風君子稼穡山川衣食

淮北汝南西發怒積聚江陵西雲夢

彭城東海廣陵以北浙江闔廬招致天下游子有海江東都會

衡山九江江南豫章長沙大類西之後壽春都會合肥南北皮革江南丈夫早夭竹木豫章黃金長沙所有不足蒼梧以南江南大同番禺其一都會珠璣

潁川南陽先王遺風潁川秦末南陽南陽西東南都會好事任俠交通潁川至今」。

天下人民山東海鹽山西食鹽往往大體如此

總之偷生積聚是故江淮以南千金泗水以北五穀六畜小人三河加以商賈

賢人深謀廊廟論議朝廷守信死節隱居歸於是以壯士攻城搴旗湯火使少年鑄幣任俠報仇法禁其實形容千里老少公子車騎富貴漁獵霜雪猛獸馳逐走狗作色醫方技術偽書農工商賈餘力

:「千里。」之一人物有無秩祿」。租稅二百二十朝覲其中庶民農工商賈二千百萬二十其中衣食陸地二百安邑江陵淮北渭川市井不行妻子軟弱歲時祭祀飲食不足如此是以大經治生賢人是故奇士貧賤仁義

卑下不如不如刺繡不如大都漿牛羊竿牛車木器銅器鐵器馬蹄手指丹沙細布文采皮革羔羊金錢

當世千里之中賢人所以後世得以

獨夫有餘近處:「之下沃野民工。」大喜鐵山運籌

山東冶鑄

南陽大鼓車騎諸侯通商公子贏得致富千金南陽雍容

魯人尤甚父兄子孫文學

收取使商賈車騎愈益千萬」,使

尤甚洛陽之中入門七千

豪傑爭取金玉相距滎陽不得耕種豪傑金玉以此富人奢侈爭取公家衣食公事不得飲酒食肉以此閭里主上

吳楚長安列侯軍旅以為關東關東成敗未決千金三月吳楚之中關中

關中富商大抵

非有祿俯仰贏利一切變化商賈權利鄉里不可

治生正道惡業丈夫千金漿千萬薄技鼎食所致無常不肖瓦解千金同樂所謂

Source: Chinese Text Project http://ctext.org/shiji Partial translation adapted from Herbert J. Allen's "Ssŭma Ch'ien's Historical Records" (Royal Asiatic Society, 1894).

Glossary and Other Vocabulary