Back to collection

Garden of Stories 說苑

卷十九 修文 Chapter 19: Cultivation and Education

Click on any word to see more details.

天下有道禮樂征伐天子功成定作禮樂行化孔子:「移風易俗善於安上善於是故聖王庠序天子辟雍諸侯泮宮所以德化:『鎬京辟雍西不服。』。」

之所以神靈天地萬物是故文王天下莫不之至不能正色三王循環君子小人莫如君子小人莫如君子小人莫如聖人詩曰:「金玉。」文質

:「縱欲禽獸野人古今進賢大夫敬上諸侯天子是故大夫諸侯天子。」詩曰:「君子君子。」:「君子不宜是故廟堂之上有司執事無不賓客弔唁無不被甲之間士卒莫不仁者足以百姓足以安危足以諸侯足以患難足以三軍君子無不。」

晏子:「寡人天下勇士。」晏子對曰:「君子無禮庶人庶人無禮禽獸然而不敢所以所以無禮治國。」:「。」以為終日

男子之所以恭敬婦人之所以宗廟鄉曲州里之中詩曰:「溫溫。」孔子:「遠恥辱。」

衣服容貌所以聲音應對所以悅耳嗜慾好惡所以君子衣服容貌言語應對不仁動靜不在忠心日新獨居詩曰:「。」長生久視

天道地道觿三軍君子衣服容貌玉貌有所詩曰:「童子觿。」能者

所以成人申飭所以君子成禮加冠君子成人行事嬉戲進德是故不成內心不變內心所以是故不易孔子:「衣冠瞻視不亦?」

成王周公使:「。」:「使任賢使能。」而後退以為朝服諸侯太子庶子為主:「吉日成德。」冠禮十九

何以奈何諸侯大夫庶人束脩:「使寡人夫人貞女。」夫人:「衣裳不敬?」答拜夫人衣裳:「善事宮室。」大門輿然後天下先行大夫庶人其父:「師友使束脩不敬貞女。」:「織紝紡績執箕帚不敬?」

春秋:「壬申。」:「諸侯繼體其二不居繼體世世不可高祖奈何左右。」春秋:「天王成周。」:「成周東周然則天子奈何承明繼體左右承明之後天子諸侯名實父子尊卑大小。」

天子百草天子諸侯諸侯羊群以為大夫行列長幼大夫以為不可庶人庶人所以

諸侯貢士天子輿服弓矢號曰諸侯諸侯鄰國天子天子諸侯貢士不適再不三不天子諸侯貢士天子然後天子比年諸侯貢士:「濟濟多士文王。」

古者取舍然後輿不得有餘仁義功德其餘興仁財利財利不爭不爭所以犯法:「民人不虞。」

天子巡狩諸侯巡狩其所其所不足天子巡狩二月巡狩至於東嶽山川諸侯百年太師民風好惡典禮定日禮樂制度衣服山川神祇不舉不敬不敬宗廟不順不孝不孝然後土地敬老尊賢土地荒穢遺老在位不朝再不三不五月南巡至于南嶽如東巡狩八月西巡狩至于西嶽南巡十一月巡狩至于北嶽西巡狩

春秋:「正月。」:「。」奈何重者重者百姓不出戎事搜索天地陰陽猛獸鷙鳥鳥獸是以古者聖人舉事五穀宗廟萬民禽獸稼穡聖人名號可知

天子諸侯三田賓客不敬不以天物天子不合諸侯天子諸侯大夫百姓畋獵然後漁人澤梁然後草木零落然後入山昆蟲不以聖人君子在位能者在職大德是故皋陶大理其實伯夷上下工師百工百穀主司百姓親和主賓遠人十二牧九州九州五十至于交趾大發西肅慎東至島夷四海之內於是異物鳳凰天下明德

弓矢然後:「弓矢。」古者天地四方天地四方男子所有有意其所有事然後:「。」

相與交通天子不及不及悲哀非禮古者五十奔喪百里春秋:「天王使來歸惠公。」喪事乘馬束帛輿口實死者所以送死所以輿束帛奈何天子乘馬諸侯大夫下士天子束帛五十諸侯三十大夫三十下士庶人布帛天子乘馬乘車諸侯輿大夫輿下士不用輿天子文繡諸侯大夫天子諸侯大夫庶人貧富天地奇偶人情節文大宗

春秋:「庚戌天王。」:「天王何以天子諸侯天子不必。」奈何天子七月諸侯五月大夫三月庶人二月何以凶事而後凶服棺槨穿宅兆然後文成孝子忠臣天子七月諸侯五月大夫三月庶人二月

季子長子之間孔子:「季子。」使子貢穿以時左袒:「骨肉無不無不!」孔子:「季子。」

然後免於父母所以父母諸侯天子子夏孔子孔子使:「先生不敢不及。」孔子:「君子。」孔子孔子使切切:「先生不敢。」孔子:「君子。」子貢問曰:「不盡子曰君子子夏子曰君子何謂?」孔子:「未盡君子子夏君子。」

齊宣王:「儒者喪親?」對曰:「不如。」忿:「然則何為?」對曰:「土地祿爵位凡事所以。」宣王

古者一時素服使有司弔死問疾巫醫匍匐鰥寡孤獨不能葬埋葬埋大功五月不服小功不服死者聚眾童子擊鼓擊鼓主人出乎出乎野外匍匐師大

居處笑語其所其所入戶盤旋嘆息先人不絕聲音不絕於耳嗜欲好惡孝子

優劣主將,●●專一容貌彷彿孝子四方來者滿取法

告之:「夫人過於未有不快不用?」子曰:「天子海內諸侯之內大夫河伯。」中水:「夫子中水治裝!」韓子:「不為不為將死。」子曰:「 :『愷悌君子不回。』鬼神不回?」

孔子:「無體無聲不動鐘鼓志誠金石?」

孟子高見孫子:「君子何如?」孫子