Back to collection

Book of Song 宋書

卷二十七 志第十七 符瑞上 Volume 27 Treatises 17: Auspicious Signs 1

Click on any word to see more details.

第十七 符瑞

 獨秀聖人所以四海萬物使動植之類莫不各得其所百姓親戚輿服神器兆民之上以降萬物聖人天下天下可以萬物聖人萬物力爭逐鹿亂臣賊子所以多於龍飛天光受命天人。《:「》,》,聖人。」符瑞

 燧人之前燧人伏犧成紀燧人氏》,八卦所謂》」景龍炎帝神農氏有神常羊炎帝人身大火嘉禾

 黃帝軒轅氏電光北斗郊野二十五黃帝龍顏使應龍蚩尤淫雨天下既定入朝是以不敢景雲相連三星黃色清明攝提景星黃帝中宮洛水之上麒麟神鳥黃帝土氣五十七月庚申黃帝:「何如?」:「鳳凰鳳凰鳳凰東郊樂之以是。」:「不能聖人。」:「。」北面再拜:「不違。」洛水之上流於》、《。《,《軒轅軒轅寒門

 下流華渚既而帝位顓頊高陽顓頊干戈十年二十帝位帝嚳高辛氏高陽天下使鐘磬鳳凰

 帝堯常有及長三河常有隨之一旦:「。」鬢髮七尺宿既而陰風十四及長身長高辛氏天下帝位七十景星鳳凰嘉禾甘露日月合璧五星連珠生肉搖動食物。」月朔月半十五十六以後日落不落」。歸功天下五星:「《將來以期。」流星二月辛丑至於榮光白雲龍馬綠色廣九白玉黃金:「。」天命二月群臣退至於文成

 瞳子龍顏大口黑色身長父母使自下衣服使帝位鳳凰百獸景星乘黃西王母玉玦在位天大雷雨疾風髮屋鐘磬:「天下非一天下!」使天子于時和氣慶雲鬱鬱紛紛蕭索百工相和慶雲》。:「慶雲日月光華復旦。」群臣稽首:「明明上天日月光華。」:「日月星辰四時莫不。精華褰裳。」於是八風慶雲蟠龍踴躍故事至於榮光黃龍》,長三十二廣九出於文言

 有夏出行流星既而大口取水白狐白麵:「。」:「。」》,治水退治水告成草木暢茂青龍祝融崇山天子六十五洪範》,》」南巡中流二黃:「受命于天!」於是

 高辛氏春分玄鳥與其玄鳥五色司徒成功受封十三生主身長乘船過日乃東至於帝堯退黃魚文成夏桀無道當代檮杌有神商朝奉天天下商人改天號曰

 高辛氏大人當時有人有身以為不詳避而不山林之中以為收養諸侯天子黃帝:「西北甲子發行行道。」之後十三十年飛龍牧野聖人在下周文王龍顏身長:「!」天命終身以及西文王太子松柏文王文王群臣季秋甲子稽首:「。」:「太祖皋陶如此。」至於磻溪呂尚:「光景。」答曰:「:'受命。'」出遊尚書:「。」文王日月岐山孟春鳳凰文王:「無道天下不得遠離五星四海。」文王太子武王

 武王至於孟津八百諸侯不期:「。」武王不從比干箕子微子孟津中流白魚長三目下文成告天赤烏告天牧野兵不血刃天下呂望草木茂盛宮室武王成王周公旦攝政作樂神鳥鳳凰成王退至於榮光青雲青龍青龍刻書文成周公成文周公盛衰麒麟鳳凰成王:「鳳凰先王恩澤。」

 魯哀公十四孔子之間煙氣顏淵子夏西北孔子:「。」孔子:「有所?」:「羔羊頭上未有。」孔子:「天下五星歲星。」發薪孔子孔子》,二十四:「耀。」孔子春秋》,孝經》;既成使七十二弟子向北辰星而立使曾子》、《孔子齋戒向北:「《孝經,《春秋》、《》、《八十一。」上下黃玉長三孔子跪受:「金刀天下。」

 高帝太上皇玉英雷電太上皇蛟龍有身高帝高帝隆准龍顏七十二常有留飲高帝:「季相自愛有息。」:「貴人?」:「女子所知。」高帝公主田中老父老父:「夫人天下貴人。」見惠:「夫人所以。」公主老父已去高帝高帝追問老父老父:「向者夫人兒子不可。」高帝夜行前人:「當道。」高帝:「壯士?」分為後人來者見老:「向者赤帝。」忽然不見狀告高帝秦始皇帝:「東南天子。」於是高帝碭山之間高帝對曰:「所居常有雲氣故知。」高帝沛公五星歲星:「天下。」

 下邳沂水之上老父直至:「孺子!」愕然大驚:「孺子平明。」:「。」:「長者而後。」老父:「不當如是!」中一:「十三孺子濟北山下黃石。」太公兵法》。黃石他人高帝:「。」十三山下黃石合葬

 文帝薄姬之後天子於是高帝薄姬高帝後宮歲餘薄姬:「青龍。」高帝:「。」文帝

 景帝皇后王孫卜筮:「。」奪金太子男方在身日入太子太子:「。」武帝

 武帝河間兩手不可武帝巡狩河間天子武帝由是號曰:「夫人。」大有十四號曰:「。」武帝:「十四。」

 正月泰山萊蕪山南自立大四十八上林苑柳樹一朝枝葉成文:「公孫。」陳留長安博士:「泰山岱宗公孫白衣天子。」霍光