Back to collection

Book of Song 宋書

卷五十四 列傳第十四 孔季恭 羊玄保 沈曇慶 Volume 54 Biographies 14: Kong Jigong, Yang Xuanbao, Shen Tanqing

Click on any word to see more details.

列傳第十四 

 會稽山陰高祖故稱車騎將軍,散騎常侍孝廉功曹著作太子舍人司馬司徒西隆安將軍山陰高祖東征會稽曲意高祖桓玄山陰建義以為山陰京邑不如篡逆京口不克高祖將軍會稽內史司馬不得桓玄內史使便即便桓玄開門請罪慰勉使明旦浮華遊惰由是境內肅清

 將軍給事中侍中本國中正琅邪大司馬司馬尋出吳興太守加冠吳興太守項羽聽事二千石聽事無害尚書僕射義熙諸軍會稽內史修飾學校十年尚書僕射散騎常侍頃之領軍將軍散騎常侍本州大中十二致仕金紫光祿大夫常侍如故高祖北伐以為太尉祭酒將軍高祖相國

 以為尚書散騎常侍不受侍中光祿大夫東歸高祖賦詩受命三司辭讓不受初三七十六追贈侍中光祿大夫三司

 侍中會稽太守小弟良家子白衣元嘉二十七

 靈符元嘉南譙司空長史太守尚書吏部世祖大明侍中將軍刺史丹陽山陰縣褊狹靈符余姚縣界使公卿太宰江夏王義恭:「土著京師山陰不少肆力無處空荒救災居民。」尚書僕射劉秀尚書湘東:「富戶必應生計然後。」侍中黃門侍郎:「百姓不無相違舊居去留民情其所就業然後。」太常王玄謨:「小民使得怠惰。」光祿勳:「荊棘窮乏其事徐行。」

 靈符丹陽會稽太守豫章王子撫軍長史靈符產業永興三十三水陸二百六十五果園有司靈符答對不實以免復舊王子長史太守如故政績修理前廢帝近臣於都賜死太宗即位追贈靈符金紫光祿大夫

 大明尚書安陸應城江陵忿恨自經殺傷父母梟首罵詈棄市謀殺父母棄市江陵唯有梟首致死:「逆心仁者人事咒詛無可從輕江陵梟首,。不在允正。」棄市

 太山南城尚書中書侍郎起家太常博士將軍無忌前將軍諸葛參軍並不臨安高祖參軍庫部永世高祖太尉參軍主簿丹陽少帝景平尚書右丞左丞司徒長史長史吏部尚書:「賢明。」頃之黃門侍郎

 品第太祖宣城太守宣城二階以為:「出於未有足以為此不可流弊然後不以單身便不測甚多重負牽挽逃竄虛假階級不足而已天下為一不宜獨行憂患。」由此

 廷尉數月尚書吏部衡陽長史東海太守將軍尚書將軍給事中丹陽會稽太守吳郡太守二千石太祖寡欲為政無干常見財利儉薄太祖:「仕宦非唯運命未嘗。」

 吏部尚書國子祭酒光祿大夫世祖朝野南奔集群:「便!」戰懼容色:「。」世祖即位以為散騎常侍衛尉金紫光祿大夫謹敬大明光祿大夫散騎常侍祭奠四時九十四定子

 才氣輕薄:「我家。」王僧達時政賜死死後世祖引見:「以此。」太祖:「林下正始。」

 吳郡及長當時臧質應從:「甚多與其使不絕。」不許痛惜

 少有才氣大明尚書左丞揚州刺史西王子:「民俗以來富強貧弱為政損益。」有司壬辰詔書:「強盜以上棄市。」壬辰漸染便一朝凡是竹木江海加功作者品第第二第三第四五十第五第六第七第八五十第九百姓定格簿不得若非舊業不得水土以上咸康壬辰。」

 益州刺史將軍司馬共事不平尚書建平益州士人使切齒門生往來:「。」即日漏泄

 大明安王司馬黃門泰始將軍廣州刺史參軍長史南海太守太宗不許東莞長史南海太守:「累世輕薄嶺南逞欲不已降號將軍。」

 祖籍廣州》。太宗步兵校尉將軍廣州沛郡太守領軍節度失利不受長史見殺進攻州城司馬西門戰敗參軍不敵東莞太守文武戰敗見殺將軍還擊將軍校尉

 尚書主客廣州即日便徒跣出新不能小船於是進路不勝

 吳興侍中從父員外侍郎吳興太守

 主簿從事西主簿長沙王後軍主簿縣令諸葛為主簿記室參軍余杭司徒主簿江夏王義恭太尉參軍尚書右丞有水常平倉太祖不行中正少府揚州從事始興長史世祖將軍永興縣久之

 世祖踐阼東海王撫軍長史尚書吏部江夏王義恭大司馬長史東海太守將軍大明元年諸軍將軍徐州刺史殿員外將軍彭城使本末明年將軍給事中本州大中祠部尚書五十七追贈清正子弟:「處世才能老子。」長者

 史臣江南西至於貢賦以來民戶十一司馬之外至於元嘉三十不外餘糧東西極盛部分江南丹陽會稽而已遷流太元年中風塵區域之內晏如自此以至大明民戶繁育民勤本業十萬之間不能杞梓八方絲綿布帛天下田家一日養生送死莫不出於常平元嘉十三東土太祖倉廩大明成災所以未半過半常平中年平價當時由於
Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary