Back to collection

Book of Song 宋書

卷六十六 列傳第二十六 王敬弘 何尚之 Volume 66 Biographies 26: Wang Jinghong, He Shangzhi

Click on any word to see more details.

列傳第二十 

 琅邪臨沂高祖故稱曾祖將軍刺史太守少有起家本國常侍參軍恬靜樂山天門太守桓玄荊州巴陵:「靈寶正當與其集聚不能贅婿。」江陵不回安西長史南平太守唐縣篡位不下

 高祖以為車騎從事徐州從事西將軍參軍府主簿外相酣飲失禮重申中書侍郎家累京邑久之黃門侍郎太尉從事吳興太守舊居餘杭侍中高祖西司馬奉使慰勞疾病送還存亡不測有司未及朝服尚書太常

 高祖受命衛尉散騎常侍初三吏部尚書常侍如故即便退高祖不苟散騎常侍自陳不可師範秘書監金紫光祿大夫散騎常侍本州中正太祖即位以為散騎常侍金紫光祿大夫江夏王

 元嘉尚書僕射文案聽訟疑獄不對變色左右:「何故不以僕射?」:「不解。」不悅尚書不能侍中光祿大夫親信二十侍中親信不許東歸車駕

 十二太子京師:「詔書太子震惶東宮四海瞻望內外板築之下高逸污辱清朝嗚呼微臣復大之一所以牽曳瞻望如此。」不許東歸自力

 十六以為光祿大夫三司侍中如故京師:「誠心不敢牽曳君子行道三復顧惜七十傳家家道陛下西其所天道。」東歸二十三重申:「躬耕不求聞達先帝陛下嗣徽由是感激聖朝犬馬九十生理殆盡天光淪沒丘壑傷心久之。」

 明年餘杭八十八追贈:「侍中光祿大夫三司神韻心塵便。」於是

 形狀短小起端桓玄」。所居登臨東山太祖為政得失對曰:「天下有道庶人。」上高左右使二老朱粉尚書僕射不在俄頃使:「不堪相見」。於是秘書:「秘書有限無限使處於。」太祖兒孫不過一再相見克日請假克日假日乞求奉辭不見流涕

 之至新安太守中大夫世祖大明吏部尚書金紫光祿大夫尚書明末尚書僕射江州刺史

 廬江曾祖高尚應徵南康太守恭謹行業沛郡情愛有若所生朔望致哀祭奠臨視朔望應有公事遣送流涕公事致哀以此為

 義熙吳興康縣告官家人棄市尚書:「設法情理人為所以父子之至逃亡使不容根源。」金紫光祿大夫吳郡太守二千石太保元嘉

 輕薄折節見稱所知家貧高祖將軍府主簿長安公事還都積年婦人賜爵少帝即位車騎參軍司徒尚書不平中書侍郎太祖即位臨川內史黃門侍郎尚書吏部將軍去職太子中庶子文義從容甚為太祖所知十二侍中庶子如故游擊將軍

 十三彭城司徒長史丹陽不許南郭玄學東海廬江潁川荀子太原好不丹陽祠部尚書國子祭酒不平吏部尚書將軍范曄機密意趣異常太祖廣州在內不得不加以大臣:「超升後進事蹟便萬方不能使如此大變。」謀反伏誅其先子學國子祭酒建平

 二十三尚書僕射散騎常侍玄武中立方丈蓬萊瀛洲神山華林園人工休息不許:「小人不足。」上行:「不可輿傾側清道帝王古今安不忘危必將切諫碌碌省察不以可以四海。」

 民間二十四尚書江夏王義恭建議大錢以防多同:「交易多少民情未有廢興, □□白金俄而遵行急病權時久長先王井田使不過不可富人所以形式大小大錢未知分明公私爭訟以至要有蹤跡用錢糾察致使以來發覺申明不日智者參訪。」

 吏部尚書侍中太子御史何承天太常領軍以為:「上古自有所以富民歷代資用便喪亂湮滅江南不及流行銷毀使歲月,[B138]肆力不足調嘉會大錢源自。」公私便

 二十五僕射常侍如故二十八尚書太子詹事二十九致仕方山退居不能太子:「丈人山田尋幽野性然而丈人無誤。」」,《毛詩所謂詔書江夏王義恭:「今朝不得便。」答曰:「忠貞下情。」安丘死後起家東陽太守吳郡會稽丹陽侍中僕射太子詹事會稽太守光祿大夫太祖第十六公主彭城巴陵哀王

 任事北伐司空尚書興義將佐都邑世祖即位尚書吏部侍中光祿大夫將軍尚書丞相車騎將軍臧質司馬臧質長史兄弟應從之上:「刑罰得失治亂聖賢留心不可不慎反覆非唯要不保全城府謹守庫藏端坐兄弟始末無論灼然便為重有所不敢。」由此

 荊州其所江夏王義恭以為巴陵:「之中正對津要由來根基不易江夏武陵天門竟陵既有竟陵出道荊州水路江夏便十一巴陵長江巴陵新州。」戶口半天江左以來揚州根本臣下因此建言復合不許

 大明以為祿三司侍中如故在家鹿天子沈慶之殿:「今日何不鹿?」朝廷:「主上。」:「不效。」愧色文義不休太常顏延之論議立身簡約姬妾當朝權柄親戚故舊薦舉以致以此見稱侍中黃門侍郎七十九追贈司空侍中如故別有

 太守侍中太常琅邪:「君子不能。」新安太守尚書太祖第四臨海惠公太宗常侍

 史臣江左以來樹根以北臨海極大包括巫山民戶過半天下幼主在位受命不能是以西嫌隙問鼎長君南面至親在外不患盛衰近臣可謂


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary