Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

Book of Song 《宋書》

卷六十八 列傳第二十八 武二王 Volume 68 Biographies 28: Wu Erwang

列傳第二十 

 ○彭城

 彭城十二諸軍冠軍將軍豫州刺史高祖壽陽壽陽刺史徐州鐘離荊州諸軍元年彭城三千將軍諸軍豫州刺史將軍使揚州諸軍徐州刺史將軍

 太祖即位二千將軍鼓吹一部三司元嘉諸軍荊州刺史三十將軍職事司徒諸軍司徒尚書將軍徐州刺史內外太子豫州長史人物舉動事宜莫不前後遠近揚州刺史十二太子太傅

 銳意文案是非莫不自己大事陳奏不可以下朝野天下自強不息無有懈倦數百乘車過人終生聰明人物以此推服愛惜官爵未嘗階級私人引入自下竭力欺負太祖積年有所便心中醫藥盡心湯藥飲食彌日不解內外施行十六大將軍司徒

 大體兄弟至親君臣形跡六千四方以上冬月:「今年。」尚書僕射太祖太子宰輔太祖保持不見南陽所知司徒長史長史從事琅邪主簿沛郡祭酒傾側太祖危殆使流涕:「天下艱難幼主。」尚書咸康舊事太祖威權宰相朝廷使神器朋黨同志構造加以異同內外

 丹陽太祖:「以為吳郡。」會稽太守太祖:「會稽?」未有所屬倉卒:「。」十六嫌隙大禍十七十月廷尉伏誅大將軍參軍曹參參軍主簿丹陽司空從事司馬烏程尚書庫部餘姚黃門侍郎給事廣州書記機密司馬

 宿中書省青州刺史殿非常遜位:「陛下推恩睦親內外不能自覺賞罰任重以及罪人由於鞠躬。」江州諸軍江州刺史將軍豫章

 桂陽秘書監往來便慟哭沙門慧琳:「弟子?」慧琳:「讀數。」司馬參軍豫章太守大小司徒主簿以為記室參軍左右愛念聽隨豫章始興諸軍優厚朝廷大事聽事湧溢

 參軍巴東詣闕

 哲王人臣是故所以所以主干孝文:「淮南陛下奈何?」文帝不用追悔草莽微臣仰慕周易六千察納

 陛下大象萬物王化咸通三才天人大道溟海彭城愛子陛下一旦陛下

 景平元嘉危殆三公興廢伺隙上流神祇忿滌塵醜類四門豈不陛下形勝陛下九有而已宰輔所以莫不陛下如何疑似兄弟可數善惡往事足以陛下曾子忠臣仁王:「不信」。:「兄弟。」《尚書:「。」可以百姓兄弟安可

 陛下讒言申冤后土彭城當今萬代是非古人為己莫不結舌所以勤勤陛下微賤陛下記事陛下:「過於。」以為警戒王室大事而已天下風靡離間宇內為難

 陛下伐柯往古當今陛下芻蕘一發博古兄弟君臣宇內多言如是四海何必司徒揚州然後可以彭城伏誅陛下分形豈不幸甚

 建康賜死

 會稽公主兄弟太祖稽顙:「車子歲暮陛下生命。」慟哭上流舉手:「便寧陵。」飲酒:「會稽飲宴。」車子

 二十二太子范曄謀反:「陛下仁愛四海朝野無度行李交通左右要死崎嶇伺隙隱忍永不千里陛下罪人周公漢文淮南天地參議康王廷尉治罪。」於是豐城益陽興平庶人將軍成公防守讀書淮南厲王:「得罪。」

 二十四豫章謀反豫章太守南昌聚眾太尉尚書江夏王:「庶人深重不容不忍乃至不遇讒言徼幸家人名號構成古今參議廣州。」成公廣州瓜步天下擾動異志世祖彭城太子尚書僕射以為二十八正月舍人賜死不肯服藥:「佛教自殺得人便隨宜見處。」四十三

 陵縣七百早夭得志

 世祖:「孤負天明昧死上訴。」前廢帝元年太宰江夏王:「庶人垂誡天地日月陛下聖化群生。」:「太宰如此推恩古今使奉行。」太宗泰始庶人

 言論元嘉元年十二竟陵五千將軍石頭使諸軍徐州刺史將軍石頭兗州刺史鎮山明年中軍將軍鼓吹一部竟陵充斥南譙石頭十三江州豫州西新蔡諸軍將軍江州刺史

 高祖荊州上流形勝遺詔諸子次第彭城江夏王臨川宗室臨川烈王大功社稷其後人才不堪上流十六衡陽徐州刺史徐州軍事將軍會稽公主以為二十一諸軍車騎將軍荊州刺史:「西左右常理何必一往非唯西朝野以為美談次第西夏非但而已如此公私不可無為使評論。」

 自課政事修理白皙鬚眉腰帶數百男女三十綺麗費用司空南蠻校尉二十七南侵退太祖:「潛逃。」

 三十司徒中軍將軍揚州刺史未及太尉司徒即時傳檄世祖參軍率眾三千前鋒世祖即位刺史鼓吹四十萬戶次子宜陽南譙於是諸軍刺史丞相宜陽縣以下長史張暢參軍書記參謀尚書吏部丞相參軍內史汝南司馬黃門侍郎丞相司馬南平內史其餘

 十年財富大義威名天下不必朝廷制度不同世祖大體如此臧質異志假手襄陽江陵便質傳及至江州以為大功自古處分莫不內外一旦所及。」世祖無禮淫亂因此發怒建元豫州刺史魯爽兗州刺史使正月便天子天子彭城狼狽二月二十六中外諸軍左右長史司馬使

 惠王異姓嫌隙殉國竭誠紛紜奸臣貞節冰霜偽朝邪說疑惑視聽不足以為臧質去歲魯爽協同大義金石劉安艱難

 日月王室徵召使效力退無愧感愧

 答曰

 皇帝所以八百艱難