Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

Book of Song 《宋書》

卷七十二 列傳第三十二 文九王 Volume 72 Biographies 32: Wen Jiuwang

列傳第三十 

 文帝十九皇后淑妃淑媛孝武帝南平昭王竟陵建平簡王脩容東海王禕容華武昌明帝建安美人平王美人海陵王美人鄱陽哀王美人陳美人生新野美人桂陽美人巴陵哀王義真

 南平穆王文帝第四元嘉十七都督諸軍冠軍將軍刺史石頭二十二使都督諸軍豫州刺史太祖壽陽豫州刺史校尉鼓吹一部二十六西將軍

 托跋燾南侵汝南懸瓠汝南太守晝夜高樓城中浮圖以為沙門有機蝦蟆攻城將士相接銳氣戰士不一殺傷汝水四十司馬劉康祖將軍臧質

 二十七大舉北伐參軍汝南上蔡魯爽奔走豫州刺史步騎二千起義等至司馬劉康祖永昌王敗走乘勝尉氏戰敗壽陽

 二十八荊州刺史魯爽歸順七月京師江夏王兗州刺史盱眙京師徐州淮南都督盱眙開創應接遠近散騎常侍將軍石頭

 以為中軍將軍常侍世祖屯兵京邑使巡行使都督諸軍將軍三司兗州刺史常侍親自江夏王南奔使將軍尚書世祖使策文義軍世祖伏法當時倉卒國璽司空

 世祖中毒二十三追贈司徒黃門南安將軍前廢帝使左右逼迫不受:「。」不肯於是遣使一百廢帝太宗即位追贈追贈黃門侍郎孝武帝第十八王子南平泰始平王第七南平後廢帝元年衡陽第二南平給事謀反

 建平簡王文帝第七元嘉二十一十一封建平王食邑二千太祖寵愛雞籠山水建平二十四石頭將軍江州刺史二十八將軍將軍丹陽以為散騎常侍將軍江州刺史世祖殿世祖一手左右親信手板世祖以為尚書僕射使奉迎太后中軍將軍僕射臧質五十

 為人政事百官

 建國不一至於取禍後主陛下以至嚴刑貞節通山海內天下四海天幸悉心鄙見

 自古干戈戰備祿自私將領祿至於邊城交馳立功不可臨難倉卒使

 改選配給撫養士卒使其事使進退然後因時孫子:「赤子共死。」所以爭先豈不心跡乖謬

 尚書散騎常侍將軍鼓吹一部將軍尚書

 求解尚書三司散騎常侍二十五追贈司徒二十甚至朔望墓誌銘揚州刺史:「未及天道一旦平生舉目纏綿痛切休戚周旋可言。」

 文義將軍太守南譙太守將軍中書侍郎諸軍將軍豫州刺史太宗太子中庶子步兵校尉太子給事冠軍將軍兗州刺史丹陽吳興太守使諸軍刺史將軍將軍泰始都督諸軍將軍荊州刺史散騎常侍將軍太常使都督諸軍將軍徐州刺史桂陽朝廷兩端將軍齊王兗州都督

 太祖諸子建安諸子在朝文章書籍招集名譽朝野莫不屬意而後廢帝失道內外神器廢帝親戚太宗不見忌憚將軍怨恨京邑」。便齊王將軍袁粲以下保持不然世子延齡還都申理梁州將軍三司

 廢帝朝野猜疑因此司馬廬江參軍記室參軍濟陽參軍略陽左右超等參軍文子西爪牙參軍超等京邑冠軍將軍游擊將軍將軍前軍校尉羽林其餘失職不得莫不

 廢帝遊走郊野石頭齊王使廢帝出行匆匆舉動天賜司馬

 七月數百京邑即便/素有異志便備辦齊王玄武冠軍將軍農夫將軍李安將軍水軍冠軍將軍豫州刺史其餘相繼冠軍將軍齊王世子府城齊王使安民

 :「今天疲困使。」不能農夫放火鬥志不知所為水軍西左右勇士自相水軍應時相應城池其餘諸軍膽力兵力力戰不退萬歲樓下不能然後退殿將軍前軍將軍盤龍攻陷京城二十五伏誅梁州不及其餘逃亡

 齊王延齡長沙成王第三秭歸食邑食邑

 記室參軍主簿上書受禪建元上書

 曾子忠於不必不必可恃墨翟雲梯之下公子利劍白首事主不明刑戮青雲之上不容孤立眾人讒諂其中浸潤骨肉疑似君臣中山所以奏樂所以慷慨建平徹骨啟運不忍明言

 孝悌犯上曾子朝夕甘苦不見起居不安忠臣孝子

 泰始王公貴人景寧趨時

 聞人見人簡王提挈天下親戚

 曹參顏色童子徐州所在善人

 去聲穿荊州朝廷東陵不當數人詔令玉器:「?」反之

 荊州宋明帝天下京畿相繼太常人士:「窀穸不孝。」於是西匍伏便江漢受制

 海內懷仁一作風塵鴟梟揮斥滿使世子京邑徐州會稽誠心殷勤跋扈

 是以蒼梧不可誅鋤公卿虎尾眾人莫不同謀異志天賜司馬朝廷如此

 五月以後道路其事六月京師民情紿惑眾:「掖門不知臺中?」疲弱往來喧嘩幻惑徐州六月七月從容京都變亂

 不安太后未嘗臨危之際:「三才。」豈不本朝天下國家安危

 當時君臣云何無罪無罪何故豈不救火智力傾覆果然今日明日社稷媿天下

 武王未及封王天下大梁受命罪人適逢聖明嫌怨清議天下君子小人

 陛下英雄異議賢人之中不明興衰無有苗裔萬世之後何以西晉如此使卷草