Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

Book of Sui 《隋書》

卷37 列傳第2 李穆 梁睿 Volume 37 Biographies 2: Li Mu, Liang Rui

隋書三十七列傳第二顯慶隴西成紀都尉之後匈奴子孫北狄其後高平司空風神倜儻太祖建義便永熙奉迎武帝永平三百太祖太祖臨陣突圍太祖輕侮太祖貴人相對左右:「!」撫慰關中將軍三司一千七百鐵券太祖太祖於是姊妹頒賜江陵大將軍原州刺史嫡子三司功臣子弟滿太祖不許雍州刺史元年三千三千七百封一

宇文護執政及其不能臨刑:「顯慶不用以至於奈何!」以此名為及其子弟刺史子代未幾三司刺史子弟官爵大將軍司徒司空奉詔安民交城鹿建德太保原州數年大象九千

高祖作亂遣使使天下精兵十三高祖天子天命勸進高祖受禪:「惠來無有便十三日天命。」來朝高祖太師成安縣三千於是子孫其一百餘當時無比骸骨:「宇內養老七十致仕常人以期留情耆舊大事。」

受命

帝王隨時興廢天道人事三皇兩漢一世革命洛水長安之內鼎立四海平定不暇師古華裔廟堂柱石四海萬國豺狼陛下肅清太平百靈謳歌日月內外受命弘道陶冶陰陽天地萬物開闢光華視聽風俗所謂發明喪亂近代未嘗定鼎何以神州福地皇家順天取決卜筮光宅無窮和氣永隆軒冕

制度:「天道聰明太師。」:「小人君子太師社稷為人顏回自居旌善弘道推問。」

開皇七十七:「不得岱宗光景!」黃門侍郎監護喪事二千一千使諸軍冀州刺史前後鼓吹轀輬太常牛弘

長子安樂刺史開皇仁壽叔父忿吝嗇高祖大怒親族從父瞿曇有力瞿曇瞿曇骨血不許刺史

保定西安大都江西諸軍失利歸國三司左右太子西征吐谷渾步騎二千督軍奇兵擊破奴婢封一刺史刺史高祖大將軍荊州八百開皇

刺史陽曲刺史長城車騎將軍將軍知名

第十姿瑰偉起家上士高祖熨斗高祖:「天下。」高祖三司開皇城府將軍親信揚州仁壽元年僕射行軍夏州三百突厥斬首五百大將軍將軍太子

高祖太子宇文:「奉公。」皇太子:「申明子孫無賴不足榮寵可以。」太子高祖大業將軍祿大夫大將軍

日增之後友人:「!」遼東方士伽陀:「李氏天子。」海內:「伽陀情趣日夜大臣不宜如此陛下。」:「其事。」武賁郎將宿御史大夫不得入獄宇文:「夫人國家夫人用語。」:「尊長。」:「可言謀反:'天子主上百姓正當大將萬餘五萬房子內外家子為主兵馬諸軍伺候間隙首尾相應子弟一日之間天下。」自傳:「。」:「親家。」於是宗族三十二少長

從父開皇

大將軍大略書記上士內史上士吏部建德武帝雲陽上士作亂不得三司長安大夫大將軍

高祖丞相作亂元帥長史不一高祖重臣監護高祖監軍同心協力而已隴西加以

開皇元年檢校數年京師使顧問不絕四十九

永隆籌算膽力過人元年親族:「不得終於孝養是以。」起家主簿宇文護三司大夫治軍建德大夫大夫太子周武帝參謀襄陽一千廣宗大夫工部大夫高祖丞相大夫大將軍刺史二千遣使相應叔父高祖:「闔家富貴國有不能面目天地!」元帥長史歸心大將軍徐州

開皇幽州、、契丹其後突厥步騎三千轉戰突厥荒廢不可守禦力戰六畜軍糧突厥死亡尚且不堪突厥遣使:「特勤。」不免士卒:「師徒今日效命國家方便努力還鄉至尊。」四十八諸軍豫州刺史

高祖其父宮中廣宗起家姿善騎射歌舞開皇帝后樂平公主公子公主自序技藝引出合意一品公主:「四海至尊唯一。」進見琵琶歌舞公主:「?」:「。」:「。」:「不滿。」:「公主大功女婿。」宿避諱一千刺史京師往來侍從賞賜功臣仁壽以為刺史

大業衛尉樂平公主遺言煬帝:「唯有。」五千將軍大興高麗新城祿大夫十年遼東引決私語宇文年三十宇文數月安定西魏太尉太祖功臣宮中數年其後諸子廣平三司五百本州大中刺史受禪未幾刺史新安大將軍齊王明月洛陽武帝刺史

高祖益州漢川不得高祖行軍元帥行軍孝義步騎二十李三使擊破龍門十萬三十將士出自四面力戰人大劍閣開遠將士:「。」拓拔劍閣大將軍宇文巴西大將軍水軍嘉陵等分歸於進逼成都親率精兵五萬不利三十劍南五千奴婢一千二千三千食邑

西歸附南寧上疏:「南寧近代雲南建寧戶口金寶富饒駿馬明珠鹽井益州南寧刺史湘東荊州東夏遠略一方國家刺史相承至今多虧貢賦每年奉獻不過一千丞相聖朝萬代重興定南軍糧蠻夷徵稅兵馬雲南西調城防蠻夷裨益軍國南寧州郡大都使諳練。」:「開疆南寧漢代沃壤漢人寶物出名州郡威名有益軍國相接漢代以此商量。」高祖天下民心不安萬歲討平

聲望高祖:「天下歸於。」密令勸進高祖受禪:「震動縱橫江南可見欣然一舉天下公孫與其稱為皇帝高祖晉文滅亡體大義存來朝大略淮海興師