Back to collection

Book of Sui 隋書

卷39 列傳第4 于義 陰壽 竇榮定 元景山 源雄 豆盧勣 賀若誼 Volume 39 Biographies 4: Yu Yi, Yin Shou, Dou Rongding, Yuan Jingshan, Yuan Xiong, Dou Luji, He Ruoyi

Click on any word to see more details.

隋書總目

隋書 隋書總目 隋書三十九列傳第四

義子宣道

河南洛陽武帝入關太師京兆篤志好學賜爵平昌縣五百起家將軍其後受禪六百遷安太守財相:「太守德薄不勝所致。」於是家財於是德化此類封建西京刺史征伐嗣位上疏恩幸當權不利表色:「朝廷。」大夫:「古先哲王誹謗不可。」高祖高祖答曰:「義素經略元帥。」高祖:「不可之下。」高祖於是元帥行軍開遠左軍擊破奴婢五百太尉大將軍稱為歲餘免職歸於京師數月五十豫州刺史粟米五百宣道知名

宣道字元上士賜爵成安縣二百上士高祖丞相踐阼內史舍人漿入口皇后命中使歲餘視事車騎將軍長史舍人如故太子四十二早知出繼叔父

才思十一賦詩莫不起家上士高祖踐阼都尉奉使撫慰巴蜀上疏

磐石漢室於是所以靈長諸侯骨肉使神器異姓觀火山川人物西此地便是以無形萬世七百伏惟陛下角龍參天宅心子孫宏圖權勢天險戚屬使合宜得所奸臣天地長久日月照臨多聞情深管見

:「有人。」滿靜退未幾二十九武威夏州刺史以軍武帝奴婢二十高祖丞相作亂高祖元帥監軍不能戎事婦人傳教三軍綱紀取決行軍幽州幽州趙國為人桀黠籌算黃龍周武帝刺史高祖丞相連結契丹靺鞨舉兵高祖中原不得開皇突厥北平步騎數萬盧龍求救突厥北征突厥不能黃龍班師輕騎契丹靺鞨苦戰連日退於是遣人陰間其所契丹麾下北邊未幾司空

少有忠厚武藝功臣將軍煬帝嗣位東都瓦工張掖太守吐谷渾党項侵掠親自戎狄武賁郎將遼東明年高麗涿郡留守于時盜賊蜂起往往太守汾陽可汗太原不從雁門將軍代王留守京師義軍城陷京兆五十三

京兆長安不可開皇御史不為勢利煬帝嗣位尚書于時朝政樞要貴賤家累金寶天下士大夫莫不變節勵志介然獨立清苦京兆刑部尚書京兆內史不便不能老病干預同心父子其後有子年幼扶風太僕季父開皇太傅容貌瑰偉便弓馬魏文帝太祖將軍賜爵宜君縣三百太祖齊人不利汝南宇文邀擊皇帝突厥木杆三百富縣刺史武帝加上前將軍中大夫高祖成長公主高祖少小高祖有人高祖左右使鎮守總統宿朝廷山東洛州前後四千西涼一部

高祖受禪來朝京師群臣:「輕薄相近而已。」三百八十除名高祖長公主大將軍恩賜一口珍味刺史未幾大將軍秦州一部突厥寇邊以為行軍元帥步騎三萬涼州相持無水士卒死者仰天太息俄而於是進擊突厥六百安康五千歲餘大將軍大將軍以為三公上書:「西東都葭莩驕盈傾覆使貶損遠避權勢不居天命畏懼。」於是前後賞賜不可開皇五十七大將軍監護喪事:「定於三事不可。」於是冀州刺史

美容長於巧思之後帛金定州刺史檢校幽州煬帝即位漢王以為由是除名其弟

姿河東太守衛尉大業太守盜賊

潁川扶風太守

景山

景山河南洛陽安定王安王景山少有略過大司馬賀蘭吐谷渾撫軍將軍其後征伐三司賜爵文昌齊人北邙居多刺史武帝大將軍平原一部奴婢二百五牛羊

亳州亡命劫盜前後不能景山下車挺身江南數百法令盜賊稱為大治淮南景山退嗣位經略淮南宇文不軌窘迫景山鐵騎三百出擊亳州

高祖丞相稱兵作亂刺史宇文景山景山使高祖大將軍司馬景山輕騎五百居民景山一日夜行三百退保城邑前後桐柏山相聚景山

高祖受禪明年大舉景山行軍元帥行軍漢口勁卒四千舟師景山人大鎮守景山班師景山威名甚為敵人五十五梁州

便弓馬起家以上世子車騎煬帝嗣位郎將刑部尚書大夫西平西平樂都隴西寬厚姿起家秘書將軍其父脫身姓名西長安太祖賜爵隴西武帝朔方冀州刺史突厥寇邊刺史未幾檢校徐州

高祖丞相作亂家累相州不顧高祖:「妻子聚會非難今日不過東南安撫建功。」徐州刺史劉弘

中原摩訶、江北西江陵壽陽攻陷城鎮揚州黃州景山故地刺史作亂大將軍徐州數歲刺史朔州突厥

高祖:「大將軍朔方風神馬邑安撫沙漠以北呂梁之間江淮東南用命行軍!」於是信州陳平安化縣五千朔州骸骨京師七十

大業上黨尚書虞部天下北海力戰大夫昌黎慕容之後中山歸義」,大將太保初生太祖太祖受業子學文藝十二太祖臣子安縣受禪大夫三司丹陽五百明帝中大夫解職就學未幾齊王

武帝嗣位刺史渭源饑饉作亂才略刺史德澤流行大致祥瑞渭水絕壁由來泉湧白鳥而後:「丹陽漿神鳥。」百姓漿刺史楚國天官相州刺史大象大將軍

高祖丞相益州作亂城固十萬土山七十江水戰士不過晝夜於是出奇因而高祖:「器識優長調風化巴蜀稱兵貞節使持節子爵中山。」

開皇突厥行軍元帥歲餘夏州家世漢王:「楚國稱兵固守敵國大節可食。」十年京師使顧問道路不絕五十五久之監護喪事刺史大理武賁郎將賢弟