Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

Book of Sui 《隋書》

卷42 列傳第7 李德林 Volume 42 Biographies 7: Li Delin

隋書四十二列傳第七

李德林

李德林安平湖州從事太學博士鎮遠將軍當世通人正定以為校書聰敏左思》,便:「天下偉器。」人士日中車馬不絕十五五經古今文集該博陰陽屬文魏收其父:「文筆。」大笑:「何不!」十六輿嚴冬跣足人物敬慕僕射休假還鄉相去至德不得怪人林居留心典籍其後

任城定州刺史朝夕師友禮數:「朝廷不見。」於是于時保八王因尚書:「燕趙奇士今歲李德林文章學識風神國大小技大廈良材禰衡:'洪水橫流。'正平大禹便前言。」尚書》,吏部郎中:「文筆浩浩河東比來所見後生製作。」林周:「事宜以為。」銓衡選舉殿將軍既是西季世謝病還鄉守道明初人物晉陽代稱長廣機密丞相參軍未幾帝位舍人員外侍郎機密給事舍人武平侍郎中書侍郎機密去職入口發熱哀泣不絕湯藥不肯一時孝感所致太常博士其事朝廷滿羸病

魏收齊書會議:「前者諸事領解便或者敵人聞人因而。」:「即位,《春秋魯君即位元年即位元年,《尚書古典》,周公攝政成周制禮作樂成王天子周公當世君子贊成而已有益。」遺書:「二事諸侯即位即位周公》,不得其事有所。」答曰

周公攝政孔子周公相成」;曹植」。高祖灼然非理賞罰古今不可陸機上帝便天下使以為舜若便是夏朝使用便周公諸侯周公不然高祖不得士衡

以為元年當時實錄大齊武帝受命受命受命其一不許元年》「」,鄭玄:「天子周公攝政。」是以。《異義。《春秋一月使居正婉辭非一漢獻帝劉備自尊陳壽寧肯受命士衡自尊本國使鼎峙漢晉春秋》,司馬炎兼併君臣以為寧肯受命編年紀年》。墨子春秋》。有無高祖事事號令便是功臣皇朝

陸機紀元正始嘉平白魚晉朝受命公議陸機陸機》,晉朝正始嘉平二代不得以後創業世宗高祖以前列傳不可

中書侍郎世祖皇帝》,以為:「盛德。」十六尚書僕射兗州刺史待遇不可機密:「內省文翰處分不宜妄說。」中書侍郎修國史留情文雅黃門侍郎顏之推敕令黃門侍郎中書侍郎宣傳中書侍郎隆化三司三司

周武帝司馬:「在於齊王相見。」內史訪問風俗政教人物善惡內省宿長安內史上士以後格式山東人物武帝雲陽鮮卑群臣:「李德林詔書天上今日驅使作文極為。」神武答曰:「明王騏驎鳳凰不堪使用李德林驅策陛下不堪騏驎鳳凰。」武帝大笑:「。」大夫大象成安縣

高祖:「朝廷文武任重輔佐大業公共不得。」:「有所奉公。」高祖矯詔高祖內外兵馬高祖節度高祖自攝司馬高祖:「何以見處?」:「丞相內外諸軍。」發喪便長史內史大夫丞相司馬不平丞相大將軍未幾指授兵略參詳朝夕一日之中數人東道元帥沁水得度長史:「大將宇文尉遲人情。」高祖以為:「國家使得虛實懼罪逃逸便禁錮以下驚疑自古所以趙括所見信服使情偽異志。」丞相大悟:「大事。」節度大功丞相從事之際相國高祖內史

受禪高祖宇文以為不可高祖作色:「讀書人不足。」於是品位出於之下開皇元年敕令太尉等同駿馬損益改易以為格式縱令蠹政不可數五百家鄉民間以為親戚不平專治五百吏部人物天下不過數百七百萬戶數百縣令不能之內五百難得即時五百不可敕令內外東宮會議皇太子以下:「何不便!」高祖

敕令撰錄文翰雜集》。其事

傾心神龍聖人故稱萬物便萬物之一嘉慶應運接踵二十二二十八效力于時立言蓋上鄙賤幽微童子思齊治世多士因此煙霧蛟龍棲息有所蒼蠅因人成事受命皆可天地何必老聃帝王軒冕無學藝文光大退東陵南陽出入太微天子樞機帷幄榮寵文翰之下軍國朝夕簿紛紜交錯萬事皇帝經營無窮兩儀曉喻公卿反常三軍戰勝攻取萬國群臣憲章古昔千變萬化懸河光景毫毛發言成文書記而已老人未知孔丘弟子加以滿暫停忘餐遺漏神筆運籌違命萬里目見成道人文並非成湯 神器大寶明德天道人心南面褒揚在位之內欣然阮籍前世潤色不可至於受命文筆當時條目甚多今日卷雲

高祖明旦:「自古帝王異人輔佐》,方知感應不能始終。」於是追贈其父刺史未幾:「本意。」定州刺史安平縣文章知者古人

抗衡天命

帝王神器歷數不變非人鳥篆遺跡未詳至德過於神功文王天命:「子曰子孫。」」,成王箕子:「其後。」《:「崇高富貴莫大帝王。」《老子:「四大。」其後子孫無窮

皇家建國大興箕子聖朝區區玄鳥古今三代靈命高帝東京太尉關西孔子歿太祖周朝皇帝滿大聖廊廟軒冕扶持祿朝野明神上帝神化四海據有合縱九州十分興兵震盪江山蠶食鴻溝劍閣睥睨漳河迫脅江漢嫁禍不容先天不出萬國蕩滌造化以來不服萬物影響